Šaukiniai

Pirmas Spindulys

1.02 Šaukinys Arkangelui Mykolui

1.03 Šaukinys Mokytojui MOR

1.04 šaukinys Elohimui Herkuliui

1.05 Arkangele Mykolai, tu čia esi

1.21 AŠ ESU užsklęstas Šviesos Sferoje

1.31 Arkangele Mykolai, viešpatauk

1.32 Arkangele Mykolai išlaisvink mane

1.33 Eikš Mykolai brangus

 

Antras Spindulys

2.03 šaukinys Mokytojui Lanto

2.04 šaukinys Elohimui Apolonui

2.05 šaukinys Arkangelui Jofieliui

 

Trečias Spindulys

 

Ketvirtas Spindulys

4.01 Šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

4.21 Motinos Šviesa aukštyn keliama visuose

4.22 Aš esu kosminėje tėkmėje

4.33 Dievas yra Tėvas ir Motina

 

Penktas Spindulys

5.01 šaukinys Elohimams Ciklopėjui ir Virginijai

Šeštas Spindulys

6.21 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 

Septintas Spindulys

7.02 Šaukinys Arkangelui Zadkieliui ir Šventajai Ametistai

7.03 Šaukinys Sen Žermenui

7.04 O Sen Žermenai, perkeisk mano gyvenimą

7.11 Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

7.13 Violetine Ugnie, Žemę pakylėki

 

Aštuntasis Spindulys

 

Kiti šaukiniai

9.01 Šaukinys Didžiajam Dieviškajam Vedliui

9.21 Dievas yra Alfa ir Omega

Versta iš www.transcendencetoolbox.com