Šaukiniai

Pirmasis Spindulys

1.02 šaukinys Arkangelui Mykolui

1.03 šaukinys Mokytojui MOR

1.04 šaukinys Elohimui Herkuliui

1.05 šaukinys Arkangelui Mykolui

1.06 Arkangele Mykolai, viešpatauk

1.07 Arkangele Mykolai, tu čia esi

1.08 Arkangele Mykolai išlaisvink mane

1.09 Eikš Mykolai brangus

 

Antrasis Spindulys

2.03 šaukinys Mokytojui Lanto

2.04 šaukinys Elohimui Apolonui

2.05 šaukinys Arkangelui Jofieliui

 

Trečiasis Spindulys

3.03 šaukinys Pauliui Venecijiečiui

3.04 šaukinys Elohimui Erosui

3.05 šaukinys Arkangelui Čamueliui

 

Ketvirtasis Spindulys

4.01 šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

4.03 šaukinys Serapiui Bėjui

4.04 šaukinys Elohimai Astrėjai

4.05 šaukinys Arkangelui Gabrieliui

 

Penktasis Spindulys

5.01 šaukinys Elohimams Ciklopėjui ir Virginijai

5.03 šaukinys Ilarionui

Šeštasis Spindulys

6.03 šaukinys Ledi Mokytojai Nadai

6.21 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 

Septintasis Spindulys

7.02 šaukinys Arkangelui Zadkieliui ir Šventajai Ametistai

7.03 šaukinys Sen Žermenui

7.07 O Sen Žermenai, perkeisk mano gyvenimą

7.11 Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

7.13 Violetine Ugnie, Žemę pakylėki

 

Aštuntasis Spindulys

8.01 Šaukinys Maha Čohanui

 

Kiti šaukiniai

9.01 šaukinys Didžiajam Dieviškajam Vedliui

9.13 Motinos Šviesa aukštyn keliama visuose

9.14 Aš esu kosminėje tėkmėje

9.15 Dievas yra Tėvas ir Motina

9.20 AŠ ESU užsklęstas Šviesos Sferoje

9.21 Dievas yra Alfa ir Omega

Versta iš www.transcendencetoolbox.com