8.01 Šaukinys Maha Čohanui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Mahą Čohaną ir septynis Čohanus paleisti šviesos potvynį, sudeginantį visus blokus ir prisirišimus, neleidžiančius man tekėti su Gyvenimo Upe ir kasdien save transcenduoti, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Maha Čohanai, augti trokštù,

Tavo tekėjimo galią jaučiu.

Maha Čohanai, šydo nebėra,

Kūrybinė valia Dangaus siųsta.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


2. Maha Čohanai, išminties srautu,

Pažadini visus iš materijos sapnų.

Maha Čohanai, pusiausvyrą neši,

Integracijos varpų muzika skambi.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


3. Maha Čohanai, meilės šauksmu,

Kalėjimo sienas nugriauni tu.

Maha Čohanai, gyvybę laisvini,

Be sąlygų jokių plakančia širdimi.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


4. Maha Čohanai, intencijų tyrų,

Gyvybė viena – žinau iš tiesų.

Maha Čohanai, aš nubudau,

Tik dėl vienovės visa palikau.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


5. Maha Čohanai, padėk pamatyti,

Kas netikrovės šyduose slypi.

Maha Čohanai, viena akimi,

Aukštesnįjį AŠ matyti gali.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


6. Maha Čohanai, taiką tavo randu,

Maitrėja moko būt mielaširdžiu.

Maha Čohanai, karų nebebus,

Šventa ramybė visus užplūs.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


7. Maha Čohanai, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Maha Čohanai, gyvybė laisva,

Perkurt ir tobulinti save.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


8. Maha Čohanai, šventa Liepsna,

Kokį grožį matau tavo varde.

Maha Čohanai, srauto veržlaus,

Vienovės Dvasią visi pajaus.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.


9. Maha Čohanai, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Išmintis mūsų išliejama.


Šventoji Dvasia, tekėk per mane,

Atversiu duris aš tau savyje.

Šviesos veržli, galinga banga,

Transcenduoti save mano teisė šventa.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com