4.05 šaukinys Arkangelui Gabrieliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Gabrielių ir Viltį apgaubti mane savo intensyvaus baltumo šviesos sparnais ir sudaužyti bei išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų ir tamsos jėgų, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Gabrieli, tavo šviesą gerbiu,

Panirus į tave, mums niekas nebaisu.

Aš Kristaus mokinys ir todėl palieku,

Ego troškimą atsakyt tuo pačiu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


2. Arkangele Gabrieli, nebaisi mums šviesa,

Mėgaujamės ugnimi, nuskaistinančia.

Sunkumai ne kliūtis, kai veda tavo ranka,

Begalinės malonės kylam spirale.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


3. Arkangele Gabrieli, ugnis dega balta,

Iš nakties su tavim kylam drauge.

Neliko kur slėptis ego daugiau,

Pakylėjimo spiralėn su tavim įžengiau.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


4. Arkangele Gabrieli, garsas skelbia trimito,

Kristaus gimimą įvykus šį rytą.

Esybėj taip lengva, atgimstam visi,

Velykinį rytą su Kristumi kildami.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


5. Arkangele Gabrieli, jau Žemė laisva,

Nedualistinę tikrovę priimdama,

Kristus nuteisia jėgas tamsias,

Dvasios kibirkštį savyje neigiančias.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


6. Arkangele Gabrieli, su angelais šviesos,

Traukiam planetą iš nakties tamsios,

Kai Viešpaties Žodį tariam balsu,

Puolusias būtybes surakini kardu.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


7. Arkangele Gabrieli, kviečiame tave,

Astralinę plotmę skrodžia tavo šviesa,

Padarai, demonai, bekūniai surišti,

Mums Šventąjį Garsą kartojant su tavimi.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


8. Arkangele Gabrieli, šlovinga diena,

Spinduliuojantys angelai tavo jau čia,

Nuskaistinanti ugnis dega baltai,

Intencijos tyros širdis kelia aukštai.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.


9. Arkangele Gabrieli, planeta mūsų tyra,

Užtikrinti jaučiamės ateity šviesioje,

Žemę apsupęs tavo šviesos būrys,

Sen Žermeno Aukso Amžius dabar prašvis.


Arkangele Gabrieli, žinom visi,

Arkangele Gabrieli, šviesa Kristaus gydanti.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim mums saugu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com