Jūsų savasties komponentai

Raktas į bet kokių aplinkybių transcendavimą yra pažinti, iš ko sudaryta jūsų savastis.

„Žmogau pažink save.“

Taigi, norite pakilti virš ribotumų, su kuriais susiduriate materialiame pasaulyje? O ką, jeigu būdas tai padaryti yra perkelti savo dėmesį nuo išorinių ribotumų ir vietoj to sutelkti jį į tai, kas vyksta jūsų viduje – jūsų savastyje.

Ar kada nors susimąstėte, kaip mūsų vartotojiška visuomenė programuoja mus visada ieškoti sprendimų išorėje? Jeigu turite problemą, vienintelis būdas ją išspręsti yra susirasti ekspertą arba produktą, kuris, už tam tikrą kainą, išspręs jūsų problemą.

O ką, jeigu tikrasis sprendimas yra „neįkainojamas“, ta prasme, kad jis nekainuoja pinigų, bet reikalauja pažvelgti vidun. Juk jeigu norite pakilti virš materialių apribojimų, iš esmės teigiate norintys pakeisti santykį tarp savęs ir materialaus pasaulio. Tad argi nelogiška, kad jeigu visą dėmesį sutelksite į išorinį pasaulį, niekada nepakeisite šio santykio?

Šiame skyriuje iš arčiau pažvelgsime į jūsų savastį ir įvairius šios savasties komponentus.

1. Kodėl svarbu pažinti save

2. Jūsų esybės šerdis

3. Jūsų dvasinis AŠ

4. Jūsų kauzalinis kūnas

5. Energijos tėkmė tarp jūsų dvasinio aš ir žemesniosios esybės

6. Jūsų Kristaus AŠ

7. Jūsų trilypė liepsna ir jūsų septynlypė liepsna

8. Gilesnis supratimas apie sielą

9. Jūsų savasties indas ir jūsų keturi žemesnieji kūnai

10. Žmogiškasis ego

11. Pasąmonė

Kaip pasinaudojant savojo aš komponentų žiniomis transformuoti savo gyvenimo patirtį