5.04 šaukinys Elohimui Ciklopėjui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Galingąjį Ciklopėjų ir Virginiją perskrosti atskirties ir dualizmo iliuzijas, kurios man neleidžia pasiekti vientisumo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Ciklopėjau mielas, tiesą atskleidi,

Dualizmo negalias tiesa gydo ši,

Užlieja Smaragdo Šviesa balzamu,

Emociniam kūne tylu ir ramu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


2. Ciklopėjau mielas, su tavim išrišu,

Sūkurius protą užgulusius tamsumu,

Grynoji sąmonė mūsų šerdis,

Raktas atverti vidines duris.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


3. Ciklopėjau mielas, vidinį žvilgsnį valai,

Padarome galą sielos nakčiai gūdžiai,

Į gyvenimą žvelgiame tavo viena akim,

Palikę ligas skriejam aukštyn.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


4. Ciklopėjau mielas, gyvenimas tik atspindys,

Proto vaizdinius mūsų atspindi jis,

Išgijimo raktas yra proto švara,

Nuo vaizdinių, už kurių ego tūno slapta.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


5. Ciklopėjau mielas, veržiamės aukštyn,

Prie tavo liepsnos gydančios artyn,

Per šydus dualizmo išskleidžiam sparnus,

Šviesa smaragdinė užlieja mus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


6. Ciklopėjau mielas, tavo Smaragdo Liepsna,

Apnuogina dualistinius žaidimus valdžia,

Tarp jų ir žaidimą – norą sakyti,

Kad tiesą galima tik vienaip aprašyti.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


7. Ciklopėjau mielas, srautą jaučiu,

Savo Gyvąją Tiesą lieji mums tu,

Iš dualistinio matymo išlaisvini mus,

Tyroje vizijoj Žemė nubus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


8. Ciklopėjau mielas, aiški jau tiesa,

Matome tikslą, dėl kurio esam čia,

Tiesa transcenduoja sistemas visas,

Tavo šviesoj augame mes.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


9. Ciklopėjau mielas, mes tavo džiaugsme,

Naudojame viziją kūrybinę,

Ištraukiame Žemę iš žalčio nagų,

Aukso Amžių Sen Žermeno įkūnijam kartu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com