7.02 Šaukinys Arkangelui Zadkieliui ir Šventajai Ametistai

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Šaukiu mylimą Arkangelą Zadkielį ir Šventąją Ametistą apgaubti mane savo intensyvios violetinės šviesos sparnais ir sunaikinti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Zadkieli, galingu srautu,
Violetinėj šviesoj save aš keičiu,
Vibracijoj šioj aš laisvas esu,
Žemesniojo aš grandines palieku.

Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,
Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,
Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,
Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

2. Arkangele Zadkieli, siekiu iš tiesų,
Tapti violetinės ugnies valdovu.
Alchemijos galios Šventuoju Žodžiu
Visai gyvybei aš laisvę nešu.

Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,
Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,
Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,
Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

3. Arkangele Zadkieli, violetinė šviesa,
Keičianti Žemę, nesulaikoma jėga.
Greityn ima suktis visa planeta,
Angelų legionų pergalės daina.

Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,
Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,
Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,
Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

4. Arkangele Zadkieli, violetinė liepsna,
Atgimsta žmonija ir Žemė nauja,
Pildosi vizija Sen Žermeno tikra,
Ateina į Žemę Aukso Era.

Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,
Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,
Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,
Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

Koda:
Su angelų būriu,
Į dangų aš skrendu,
Angelų tikrų,
Su meile gydančių.
Kur angelų taika,
Nesantaikos nėra.
Su angelų šviesa,
Aukštyn mes kylame.

O šiugždesys sparnuočių angelų,
O džiugesys materijos dainų,
O klegesys atomų su džiaugsmu,
Harmonijos Aukštybių išaustų!

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com