7.05 šaukinys Arkangelui Zadkieliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Zadkielį ir Šventąją Ametistą apgaubti mane savo intesyvios violetinės šviesos sparnais ir sudaužyti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Zadkieli, galingam sraute,

Violetinėj šviesoj save keičiame,

Vibracijoj šioj aš laisvas esu,

Nuo žemesniojo aš grandinių visų.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


2. Arkangele Zadkieli, siekiu iš tiesų,

Tapti violetinės ugnies valdovu,

Alchemijos galią Šventuoju Žodžiu,

Visai gyvybei laisvę nešu.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


3. Arkangele Zadkieli, violetinė šviesa,

Keičianti Žemę, nesulaikoma jėga,

Greityn ima suktis visa planeta,

Angelų legionų pergalės daina.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


4. Arkangele Zadkieli, Žemė laisva,

Nebeslegia jos žmonijos našta,

Žmonės laisvi nuo vidinių kovų,

Jie mėgaujas laisvėj gyvenimu nauju.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


5. Arkangele Zadkieli, Žemė sukas greičiau,

Kristaus pergalę laimime jau.

Nes Kristuje kaliniai tampa laisvi,

Žemė Kristaus Šviesoj nušvitusi.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


6. Arkangele Zadkieli, jėgos tamsos,

Surištos bus tavo Laisvės Šviesos,

Išvalyta jau Žemė nuo jėgų tamsių,

Tavo Violetinė Šviesa žeria naujų kibirkščių.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


7. Arkangele Zadkieli, mes mylim tave,

Ir Sen Žermenui ištikimi esam visada,

Mūsų dangišką planą padėk pamatyti,

Te mūsų šviesoj ši planeta švyti.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


8. Arkangele Zadkieli, nakties nebėra,

Violetinėj Šviesoj diena aušta nauja,

Perkeičia baimės pasireiškimus,

Aukso Amžius dabar ateina pas mus.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.


9. Arkangele Zadkieli, violetinė liepsna,

Atgimsta žmonija ir Žemė nauja,

Pildosi vizija Sen Žermeno nuostabi,

Aukso Amžių džiaugsmingai sutinkam visi.


Arkangele Zadkieli, apglėbtas tavų,

Arkangele Zadkieli, violetinių sparnų,

Arkangele Zadkieli, džiaugsmo banga,

Arkangele Zadkieli, užlieja mane.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com