Dangus

3.02 šaukinys Arkangelui Čamueliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Čamuelį ir Dosnybę apgaubti mane savo rubininio rausvumo šviesos sparnais ir sudaužyti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Čamueli, rubinine galia,

Maudaus gyvybę teikiančiam lietuje.

Valios iškraipymai dega meilės ugny,

Troškimų jūra nurimsta many.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.


2. Arkangele Čamueli, spiralė šviesos,

Rubininė ugnis tamsią naktį praskros.

Tamsos jėgas sudegini ugnimi,

Nekopiančius aukštyn sudegina ji.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.


3. Arkangele Čamueli, tavo meilė didi,

Gyvenimo vizija mano aiški.

Su aiškiai atskleistu gyvenimo tikslu,

Paniręs į meilę, Dievo vienovę jaučiu.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.


4. Arkangele Čamueli, kokią ramybę neši,

Matau net mirtis nebėra man baisi.

Juk meilėj tikroj negalima mirtis,

Nes meilė augimo didžioji viltis.


Arkangele Čamueli, nusileisk iš Dausų,

Arkangele Čamueli, rubinų meilės rausvų,

Arkangele Čamueli, dažnas svečias minčių,

Arkangele Čamueli, ant Balandės sparnų.


Koda:

Su angelų būriu,

Tapti DAUGIAU siekiu,

Angelų tikrų,

Su meile gydančių.

Kur angelų taika,

Nesantaikos nėra.

Su angelų šviesa,

Aukštyn mes kylame.


O šiugždesys sparnuočių angelų,

O džiugesys materijos dainų,

O klegesys atomų su džiaugsmu,

Harmonijos Aukštybių išaustų!

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com