7.01 šaukinys Elohimams Arktūrui ir Viktorijai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arktūrą ir Viktoriją paleisti begalinį Violetinės Liepsnos tekėjimą, kad ji transformuotų visas sąlygas, kurios nėra iš šviesos mano sąmonėje ir pasaulyje, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Elohimai Arktūrai, Violetine Liepsna,

Visa gyvybė aukštyn keliama,

Amžinai plečiasi ratais šviesa,

Pulsuoja kiekvieno atomo viduje.


Elohimai Arktūrai, tu Laisvė esi,

Tavo tikrovė pražysta širdy,

Aukštyn Begalybėn širdį keliu,

Liepsna tavąja Dievo pergalę skelbiu.


2. Elohimai Arktūrai, būki kartu,

Naują dieną atgimęs pasitinku,

Prisirišimų čia Žemėje nebeturiu,

Atgimimo Liepsnoj atgimęs esu.


Elohimai Arktūrai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji mano laisvę apsaugot valiòs.


3. Elohimai Arktūrai, violetine ugnim,

Pripildai atomus, keli juos aukštyn,

Erdvę atomų užpildai šviesa,

Ryškiai spinduliuoja materija visa.


Elohimai Arktūrai, Malonė tava,

Iššūkius įveikti įgalina mane,

Violetinės šviesos užpildytas esu,

Į pakylėjimą savo džiaugsmingai skubu.


4. Elohimai Arktūrai, naują amžių neši,

Naują puslapį Žemei atverst padedi,

Tavo keičianti šviesa nuramina mane,

Sen Žermeno Aukso Amžius pavirsta realybe.


Elohimai Arktūrai, aš baimę palieku,

Tavo Buvimą taip stipriai jaučiu,

Ausyse man skamba tavo Laisvės Daina,

Žinau, kad Dievui esu brangiausias visada.


Koda:

Aukštyn į Laisvę, AŠ tikras ESU,

Aukštyn į Laisvę, išgijimas visų,

Aukštyn į Laisvę, DAUGIAU AŠ ESU,

Aukštyn į Laisvę, kylam kartu.


Aukštyn į Laisvę! (3x)

Mylimi Arktūrai ir Viktorija.


Aukštyn į Laisvę! (3x)

Mylimi Zadkieli ir Ametista.


Aukštyn į Laisvę! (3x)

Mylimas Sen Žermenai.


Aukštyn į Laisvę! (3x)

Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com