4.02 šaukinys Arkangelui Gabrieliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Gabrielių ir Viltį apgaubti mane savo intensyvaus baltumo šviesos sparnais ir sudaužyti bei išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų ir tamsos jėgų, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Gabrieli, tavo šviesą gerbiu,

Panirus į tave, man niekas nebaisu.

Aš Kristaus mokinys ir todėl palieku,

Ego troškimą atsakyt tuo pačiu.


Arkangele Gabrieli, žinau iš tiesų,

Arkangele Gabrieli, Kristaus šviesa vaistas visų.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim man saugu.


2. Arkangele Gabrieli, nebaisi man šviesa,

Mėgaujuos ugnimi, nuskaistinančia.

Sunkumai ne kliūtis, kai veda tavo ranka,

Begalinės malonės kylu spirale.


Arkangele Gabrieli, žinau iš tiesų,

Arkangele Gabrieli, Kristaus šviesa vaistas visų.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim man saugu.


3. Arkangele Gabrieli, ugnis dega balta,

Iš nakties su tavim kylam drauge.

Neliko kur slėptis ego daugiau,

Pakylėjimo spiralėn su tavim įžengiau.


Arkangele Gabrieli, žinau iš tiesų,

Arkangele Gabrieli, Kristaus šviesa vaistas visų.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim man saugu.


4. Arkangele Gabrieli, garsas skelbia trimito,

Kristaus gimimą įvykus šį rytą.

Esybėj taip lengva, dabar atgimstu,

Velykinį rytą su Kristum kylu.


Arkangele Gabrieli, žinau iš tiesų,

Arkangele Gabrieli, Kristaus šviesa vaistas visų.

Arkangele Gabrieli, intencijų tyrų,

Arkangele Gabrieli, su tavim man saugu.


Koda:

Su angelų būriu,

Tapti DAUGIAU siekiu,

Angelų tikrų,

Su meile gydančių.

Kur angelų taika,

Nesantaikos nėra.

Su angelų šviesa,

Aukštyn mes kylame.


O šiugždesys sparnuočių angelų,

O džiugesys materijos dainų,

O klegesys atomų su džiaugsmu,

Harmonijos Aukštybių išaustų!

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com