Naujausi diktavimai

Motina Marija: Kristaus vyruose ir moteryse išlaisvinimas

Jėzus: Atėjo laikas praregėti iš žaltiško proto ir stoti ginti vidinį Kristų!

Maitrėja: Nenaudokite Kristaus realybės patyrimo dualistinėms koncepcijoms patvirtinti

Maitrėja: Jokia koncepcija nėra absoliuti

Jėzus: Patirkite realybę už konceptualaus proto ribų

Gautama Buda: Perkelkite savo dėmesį nuo šio pasaulio dalykų į pakylėtuosius mokytojus ir savo aukštesnįjį aš

Padma Sambhava: Pagilinkite savo įžvalgumą tarp to kas tikra ir netikra jūsų prote ir pasaulyje

Elohimas Taika: Pirmiausia ieškokite taikos, o tuomet tarnaukite iš taikos

Jėzus: Įveikite susiskaldymą per Kristaus proto tylą

Sen Žermenas: Atlikite šuolį virš smegenimis paremto proto