2.04 šaukinys Elohimui Apolonui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus. Parsisiųskite mp3 failą, norėdami kalbėti šaukinį kartu su įrašu (9X).


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Galingąjį Apoloną ir Liuminą paleisti Auksinės Šviesos Išminties potvynį ir padėti mums praregėti iš subtiliausių dualistinių jėgų paskleistų melų, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mylimas Apolonai, spinduliu antru,

Atveri akis – naują dieną regiu,

Dualizmo apgaulę, melus jau matau,

Pralaimėjimo sąmonę transcendavau.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


2. Mylimas Apolonai, tavo liepsnoje,

Išmintį gyvąją pažįstame,

Tavo šviesoj aukščiausią valią regiu,

Su nuolatos tekančiu plaukiu srautu.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


3. Mylimas Apolonai, šviesoj aiškiai matau,

Kodėl įsikūnyti čia atėjau,

Nuopolio melus atskleidi tu,

Su tavo pagalba vienovėn žengiu.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


4. Mylimas Apolonai, apnuogink melus,

Paliekame ego visus saitus,

Žinau, suvokimas raktas yra,

Transcenduoti žalčių dualizmą.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


5. Mylimas Apolonai, tavęs pakviesti

Išminties Menėn žengiam visi,

Kosminę sferą keliam aukštyn,

Apjungiam jėgas ieties smaigaly.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


6. Mylimas Apolonai, išmintis tavo skaidri,

Žalčių nebijau vienovėj su tavimi,

Matyti rąstą galim savo aky,

Nuo žalčių dualizmo esam laisvi.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


7. Mylimas Apolonai, parodai mums tu,

Kad esam laisvi, savo žvilgsniu giliu,

Tavo veriantį žvilgsnį noriai tveriu,

Dualizmo labirintą palikti galiu.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


8. Mylimas Apolonai, keliam akis,

Į naują etapą Žemė iškils,

Nes niekas negali sustabdyti žinių,

Kad nėra visatoj daiktų atskirų.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


9. Mylimas Apolonai, išminties džiaugsme,

Žemę kartu aukštyn keliame,

Išminties tikrąją Liepsną skleidi,

Kas tikra jau mato Žemėj visi.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa mums akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com