3.03 šaukinys Pauliui Venecijiečiui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus. Parsisiųskite mp3 failą, norėdami kalbėti šaukinį kartu su įrašu (9X).


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Paulių Venecijietį, kitus Čohanus ir Maha Čohaną paleisti šviesos potvynį, sudeginantį visus blokus ir prisirišimus, neleidžiančius man tapti viena su amžinąja kūrybinės meilės ir nuolatos save transcenduojančios vienovės trečiojo spindulio tėkme, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mokytojau Pauliau, Venecijos svaja,

Meilė grožiui teka upe sraunia,

Mokytojau Pauliau, meilės įsčiose,

Išardai ego kapą savąja galia.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


2. Mokytojau Pauliau, savo išmintimi,

Aukštyn tu į dangų protą mūsų keli.

Mokytojau Pauliau, meilėje išminties,

Koks grožis mums iš aukštybių tekės.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


3. Mokytojau Pauliau, meilė – menas įstabus,

Atveria ji širdies vartus.

Mokytojau Pauliau, meilės srautu,

Nuplaunamos širdys švytėjimu šventu.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


4. Mokytojau Pauliau, akceleruoji tu,

Į tyrą meilę meditacijoj grimztu.

Mokytojau Pauliau, intencija tyra,

Savitranscendenciją užtikrina.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


5. Mokytojau Pauliau, tavo meilė gydanti,

Vidinę mūsų šviesą atskleidžia ji.

Mokytojau Pauliau, paguodą teiki,

Vientisumą pasiekiam su tavimi.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


6. Mokytojau Pauliau, Visų tarnas esi,

Pakilti iš nuopolio mums padedi.

Mokytojau Pauliau, kylam taikoje,

Mirtis laukia ego, neišvengiama.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


7. Mokytojau Pauliau, meilėj laisvė surasta,

Tavoji meilė amžina yra.

Mokytojau Pauliau, tu Tas esi,

Kursai kelionėn džiaugsmą neši.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


8. Mokytojau Pauliau, suderinki tu,

Harmoniją tyrą septynių spindulių.

Mokytojau Pauliau, tu dangų nudažai,

Spalvom, kurios sielą džiugina labai.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.


9. Mokytojau Pauliau, tavo Esatis čionai,

Vidinę sferą užpildo sklidinai.

Gyvenimo Upės tėkmė šventa,

Dievo Meilė visiems išliejama.


Mokytojau Pauliau, tavo meilė tikra,

Ir todėl mes visi kreipiamės į tave,

Te meilėj didžioj visi būna laisvi,

Kurią iš aukštybių visiems tu švieti.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com