4.01 Šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Galingąją Astrėją ir Tyrumą išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų ir bet kokių ryšių su tamsos jėgomis ir būsenomis, kurios ne iš Šviesos, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1. Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,

Rate dega Kardas, mėlio balta,

Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,

Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.


Mieloji Astrėja, Dievo Tyrumu,

Suteiki naujų man gyvybės jėgų,

Keliu savo protą į tikrą vienybę,

Su Mokytojais meilės į Begalybę.


2. Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,

Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,

Aukštyn į Tyrumą, AŠ laisvas ESU,

Meilės Tyrumu nesudrumstu.


Mieloji Astrėja, vienovėj kartu,

Rate žaižaruojančiu mėlynu kardu,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia mane į tikrus dalykus.


3. Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,

Perkirski mano vergovės mazgus,

Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,

Virš baimės, dvejonių iš tiesų aš kylu.


Mieloji Astrėja, aš noriu išvysti,

Klastingus melus, mane kur suvystė,

Tai, kas netyra, palikęs kylu,

Tyrumo Šviesą per amžius jaučiu.


4. Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,

Kovas dualizmo įveikti padėki,

Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,

Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.


Mieloji Astrėja, prašau aš tavęs,

Atskirties griauki sienas neregimas,

Palikome nuopolio melus visus,

Vienovė per amžius patvirtinta bus.


Koda:

Aukštyn į Tyrumą, AŠ tikras ESU,

Aukštyn į Tyrumą, išgijimas visų,

Aukštyn į Tyrumą, DAUGIAU AŠ ESU,

Aukštyn į Tyrumą, kylam kartu.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylima Elohima Astrėja.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimi Gabrieliau ir Viltie.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimas Serapi Bėjau.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com