4.04 šaukinys Elohimai Astrėjai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Galingąją Astrėją ir Tyrumą išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų ir visų saitų su bet kokiomis tamsos jėgomis ir sąlygomis, kurios nėra iš Šviesos, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,

Rate dega Kardas, mėlio balta,

Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,

Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


2. Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,

Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,

Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,

Ir regime Šviesą amžinai tyrą.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


3. Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,

Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,

Aukštyn į Tyrumą, mes tapom laisvi,

Meilės Tyrumą saugom širdy.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


4. Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,

Perkirski mūsų vergovės mazgus,

Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,

Virš baimės, dvejonių kylam kartu.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


5. Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,

Klastingus melus, kurie mus suvystė,

Palikome nuopolio melus visus,

Vienovė per amžius patvirtinta bus.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


6. Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,

Kovas dualizmo įveikti padėki,

Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,

Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


7. Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,

Atskirties griauki sienas neregimas,

Mes keliame protą į tikrą vienybę,

Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


8. Mieloji Astrėja, atrasti padėki,

Kūrimo protu paslaptį šviesią,

Ir ką neišmanymu naikinome,

Žinojimu viską atkuriame.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


9. Mieloji Astrėja, visi trokštame,

Išmokti naudotis tyrumo liepsna,

Nuskaistinti formas tamsume pasėtas,

Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com