Dangus

6.05 ypatingas šaukinys Arkangelui Urieliui už Ukrainą

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, Kristaus Liepsnos manyje įgaliojimais, kviečiu Kristaus teismą visoms karo jėgoms, kurios iššaukė Rusijos invaziją į Ukrainą ir kurios naudojasi tuo, mėgindamos įžiebti platesnį konfliktą.

Kviečiu Kristaus teismą Vladimirui Putinui ir visiems Rusijos valdžios elito nariams, kurie suplanavo šį konfliktą ir savo platesnę strategiją Rusijos imperijai atkurti. Kviečiu Kristaus teismą tai Rusijos žmonių daliai, kurie dar neįgijo pamatinio žmogiškumo ir todėl palaiko valdžios elitą arba jam nesipriešina.

Įsakau Arkangelui Urielui surakinti ir sudeginti visas karo jėgas planetos emociniame, mentaliniame ir žemesniajame identiteto kūnuose. Arkangele Urieli, surakink ir sudegink visas tamsos jėgas, dirbančias prieš taikų šio konflikto išsprendimą, kuris priartins žemę prie Sen Žermeno Aukso Amžiaus.

Prašau Karminės Valdybos iš karto grąžinti visą karmą Rusijos valdžios elitui ir visiems žmonėms, kurie palaiko šį konfliktą arba siekia juo pasinaudoti savanaudiškiems tikslams, tame tarpe mėgindami uždirbti iš to pinigų arba spekuliuodami energijos kainomis.

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Urieli, didžiulė galia

Taikos angelų karus sudegina.

Demonai karo išsigąsta šviesos,

Švytėjimu ryškiu sudegins ji juos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


2. Arkangele Urieli, garsas stiprus,

Angelų milijonų apjungęs balsus.

Crescendo* pasieks ir nakties nebeliks,

Gyvenimo vienovė atsiskleis prieš akis.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


3. Arkangele Urieli, iš Sosto Salės didžios,

Milijonai trimitų Vieną Garsą užgros.

Sudegins nesantaiką harmonija ši,

Šio garso didybėje visi tampa laisvi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


4. Arkangele Urieli, karų nebėra,

Iš Vienio širdies tavo žinia atnešta.

Širdys žmonių traukia dainą taikos,

Meilės spiralės niekada nesustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


5. Arkangele Urieli, begalinė taika,

Nuo karo būtybių planeta laisva,

Nuo karo kalėjimo esam laisvi,

Tikrosios vienybės taika nuostabi.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


6. Arkangele Urieli, prašom, kad tu

Parodytum tikrą vienovę visų,

Mums viziją taikos padėki išvysti,

Kad konfliktus, kovas galėtume palikti.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


7. Arkangele Urieli, gyvybės tarnas esu,

Paleidi tu mus iš kovų ir kančių,

Atrakinam vartus pamiršę save,

Tikrojoj harmonijoj gyvename.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


8. Arkangele Urieli, keli Žemę tu,

Iš mirtį nešančių dualizmo ūkanų,

Tavo didžiąją Liepsną kviečiam Taikos,

Mums paliepus visi kivirčai sustos.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.


9. Arkangele Urieli, taika norma nauja,

Persiima Žemė tavo vizija aukštesne,

Tavo taiką atrado žmonės viduje,

Aukso Amžių visi laimėsime.


Arkangele Urieli, savo kardą valdyk,

Arkangele Urieli, vaidus išsklaidyk,

Arkangele Urieli, vienoje dermėje,

Arkangele Urieli, su Viešpačiu einame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.


*Crescendo - (it. stiprinant; sk. krešendo) - muz. muzikos kūrinio atlikimo apibūdinimas: vis stipriau, vis garsiau.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com