3.01 šaukinys Elohimams Erosui ir Amorai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimų Eroso ir Amoros paleisti rubininės rausvos Ugnies Meilės potvynį, kad ji sudegintų manyje visas sąlygas, skiriančias mane nuo Gyvenimo Upės, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. O Erosai-Amora, iš meilės rausvos,

Nerūpi, ką kiti apie mane pagalvos,

Vienovėj su jumis naują dieną teigiu,

Kaip vaikas nekaltas krykštauju ir žaidžiu.


O Erosai-Amora, naujo gyvenimo pradžia,

Juokiuosi iš velnio rimta mina,

Rubinų Saulės prausiamas esu,

Žinau, Dievas leidžia, kad būtų smagu.


2. O Erosai-Amora, gyvenam džiaugsme,

Pasauly’ į žaislą panašiame.

Proto visaton pasiųstas mintis,

Gyvenimo veidrodis tiksliai atspindės.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toksai yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj jūs apgaubiat mane.


3. O Erosai-Amora, sąlygos dega ugny,

Pasirinkt naują kelią esam laisvi,

Panirus beribės Meilės sraute,

Iš Aukštai nusileido mano Dvasia.


O Erosai-Amora, nubudę matome,

Meilėj tikroj sąlygų nėra,

Velnias įstrigęs dualizme,

O AŠ laisvas ESU Meilėje tikroje.


4. O Erosai-Amora, jaučiu iš tiesų,

Virš praeities spąstų pakilęs esu,

Ir meilėj tikroj laisvę augti teigiu,

Meilės Sraute amžinajam esu.


O Erosai-Amora, sąlygų ryšuliai,

Žalčių melo tinklą suvijo stipriai,

Jūsų meilė amžina, neturi ribų,

Rubinų dangun nuskraidins ant sparnų.


Koda:

Aukštyn į Vienovę, AŠ tikras ESU,

Aukštyn į Vienovę, išgijimas visų,

Aukštyn į Vienovę, DAUGIAU AŠ ESU,

Aukštyn į Vienovę, kylam kartu.


Aukštyn į Vienovę! (3x)

Mylimi Erosai ir Amora.


Aukštyn į Vienovę! (3x)

Mylimi Čamueli ir Dosnybe.


Aukštyn į Vienovę! (3x)

Mylimas Pauliau Venecijieti.


Aukštyn į Vienovę! (3x)

Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com