Dangus

5.06 Motina Marija, viešpatauk Materijai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Motiną Mariją paimti savo žinion materijos karaliją ir suderinti viską su Tyra Vizija, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Šventa Marija, Motina mylima, 

Nėra didesnės meilės nei tava.

Širdy ir prote viena su tavim,

Hierarchijos visos esu dalim.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


2. Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,

Ir kūną puikų šį dabar valdau,

Naudojuosi man Dievo suteikta galia

Išlaisvindamas visą Žemę šią.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


3. Šventu aš Dievo jums vardu sakau,

Naudokit Liepsną Motinos, prašau,

Baimės energijas sudeginkit visas,

Atkurkite harmonijas šventas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


4. Pagarbinta esi vardu šventu,

Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,

Ir baimę, gėdą bei abejones,

Sudegina jau Motinos Liepsna visas.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


5. Iš Žemės tamsą išvalai,

Šviesos banga atriedančia aukštai,

Tamsybių jėgos jau nesustabdys

Spiralės, kuri kyla vis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


6. Tu laimini elementalius, 

Naštą pašalini, kuri slegia juos,

Ir dvasios laisvos jau gamtos

Žemę gėlių dangum užklos.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


7. Balsu galingu aš tariu,

Jau nebebus daugiau karų,

Jau kovos Žemės nedraskys,

Auksinis Amžius tuoj prašvis.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


8. Jau Žemė Motina laisva,

Jos negandos praeityje,

Tavoji Motinos Šviesa

Materiją praretina.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.


9. Motinos Šviesoj Žemė tyra

Aukštyn ji kyla spirale,

Klestėjimas ir gausa,

Vizija Dievo įkūnyta.


O Motina Marija, tavo kurta,

Aukštyn visus kelia daina,

Aukštyn jau Žemę kelia ji,

Materijos džiaugsmingam skambesy.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com