2.01 šaukinys Apolonui ir Liuminai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ Būsiu Esatį tekėti per mano esybę ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Galingąjį Apoloną ir Liuminą paleisti Auksinės Šviesos Išminties potvynį ir padėti mums praregėti iš subtiliausių dualistinių jėgų paskleistų melų, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Mylimas Apolonai, spinduliu antru,

Atveri akis – naują dieną regiu,

Dualizmo apgaulę, melus jau matau,

Pralaimėjimo sąmonę transcendavau.


Mylimas Apolonai, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.


2. Mylimas Apolonai, tavo liepsnoje,

Išmintį gyvąją pažįstame,

Tavo šviesoj aukščiausią valią regiu,

Su nuolatos tekančiu plaukiu srautu.


Mylimas Apolonai, šviesoj aiškiai matau,

Kodėl įsikūnyti čia atėjau,

Kosminę sferą keliam aukštyn,

Apjungiam jėgas ieties smaigaly.


3. Mylimas Apolonai, apnuogink melus,

Palieku ego visus saitus,

Žinau, suvokimas raktas yra,

Transcenduoti žalčių dualizmą.


Mylimas Apolonai, tavęs pakviesti

Išminties Menėn žengiam visi,

Nuopolio melus atskleidi tu,

Su tavo pagalba vienovėn žengiu.


4. Mylimas Apolonai, išmintis tavo skaidri,

Žalčių nebijau vienovėj su tavimi,

Savo akyje rąstą matyti galiu,

Nuo žalčių dualizmo laisvas esu.


Mylimas Apolonai, keliu akis,

Į naują etapą Žemė iškils,

Tavo veriantį žvilgsnį noriai tveriu,

Dualizmo labirintą palikti galiu.


Koda:

Budinki mane, AŠ tikras ESU,

Budinki mane, išgijimas visų,

Budinki mane, DAUGIAU AŠ ESU,

Budinki mane, kylam kartu.


Budinki mane! (3x)

Mylimi Apolonai ir Liumina.


Budinki mane! (3x)

Mylimi Jofieli ir Kristina.


Budinki mane! (3x)

Mylimas Mokytojau Lanto.


Budinki mane! (3x)

Mylimas AŠ ESU.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com