9.06 Šaukinys Venerai

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių, ypač Ledi Mokytoją Venerą ir Motiną Mariją, išgydyti mano keturis žemesniuosius kūnus, ir ypač prašau transfigūruoti mano gebėjimą priimti besąlyginę meilę ir leisti jai tekėti per mane. Prašau išgydyti visas sąlygiškos meilės formas, tarp jų ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1. Venera, tarnaut išmokyki mane,

Kosmoso grožį regiu aš tavyje.

Veneros meilė nešama,

Dainuos planetos darnoje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


2. Venera, meilės raktu atrakinu,

Laisvę Žemėje sugrubusių širdžių.

Į šviesią, drąsią ateitį žengiu,

Istoriją planetos aš keičiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


3. Venera, Motina mylinti mana,

Širdis tavosios meilės įkvėpta.

Aš meilei atvirom durim esu,

Į Žemę skrieja ji Šventuoju Balandžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


4. Venera, grok slaptu garsu,

Neapykantos priešnuodžiu tikru,

Ištrauki nuodus švelniai iš širdžių,

Meilės istoriją aš tikrąją girdžiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


5. Venera, meilė pildo poreikius visus,

Pirmąja sėkla Dievo meilė bus.

Tegu ji auga, tegu skleidžias ji,

Ir neša Žemę meilės sūkury.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


6. Venera, muzika sferų dangiškų,

Girdima Dievo gerbiamų.

Mūsų balsai vienybėj kils aukštyn,

Šlovingo himno garsą skleis tolyn.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


7. Venera, į tavo jungiamės gretas,

Sanat Kumarai dėkingi esam mes.

Planeta mūsų vėl atmerks akis,

Virš karo ir vaidų pakils.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


8. Venera, melodija saldi,

Dualizmo šydą sudegins ji.

Kosminės Meilės garsų apsuptyje,

Vaidus paliekame praeityje.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.


9. Venera, Ryto Žvaigždė skaisti,

Kosmoso pasiuntinys esi.

Žemė išlaisvinta šventu garsu,

Planeta, kilt aukštyn tave kviečiu.


Venera, tarnystė nuostabi,

Žemei ženklas kosmoso esi.

Nesavanaudiškoj tarnystėj gyvenu,

Gyvenimas tarnystėj su džiaugsmu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau Ledi Mokytojos Veneros ir Motinos Marijos užsklęsti mane ir visus žmones mano įtakos sferoje kūrybiškoje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių padauginti mano prašymus, kad galėtume suformuoti aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje". Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com