Dvasinės krizės vaistinėlė

Nors buvo sukurtas žmonėms, kurie patiria dvasinę krizę, šis įrankių rinkinys gali būti naudingas kiekvienam dvasios ieškotojui, norinčiam atlikti šuolį sąmonėje. Vaistinėlėje yra diktavimas iš Arkangelo Mykolo, kuris yra specifiškai perduotas išlaisvinti jus nuo negatyvių energijų ir minčių vaizdinių. Taip pat yra diktavimas iš Motinos Marijos, kurio tikslas yra padėti jums išvystyti tikrąją savivertę. Be šių dviejų diktavimų taip pat yra du pagal juos sukurti rožiniai: Arkangelo Mykolo rožinis dvasinei krizei įveikti ir Motinos Marijos rožinis savivertei vystyti.

Norėdami naudotis šiais įrankiais, iš pradžių skaitykite Arkangelo Mykolo diktavimą ir kalbėkite rožinį kartą į dieną 33 dienas. Po to skaitykite Motinos Marijos diktavimą ir kalbėkite jos rožinį kartą į dieną 33 dienas. Jūs, žinoma, galite tai daryti ilgiau, tiek kiek jums reikia, tačiau dauguma žmonių pajaus didelį pokytį jau po dviejų mėnesių. Daugelis pajaučia didžiulį palengvėjimą nuo negatyvios energijos vos pradėję šį procesą.

Jeigu jums reikia staigesnio palengvėjimo nuo negatyvios energijos, naudokitės šaukiniais Arkangelui Mykolui, Astrėjai ir Arkangelui Zadkieliui.

Duodu jums įrankius dvasinei krizei įveikti

Diktavimas iš Arkangelo Mykolo, specifiškai perduotas išlaisvinti jus nuo negatyvių energijų ir minčių vaizdinių.

ROS15: Arkangelo Mykolo rožinis dvasinei krizei įveikti

Galingas rožinis, skirtas padėti jums transcenduoti dvasinę krizę, ypač kai jaučiatės slegiami negatyvių energijų arba puolami psichinių energijų arba tamsos jėgų.

Tapkite savo proto būsenos šeimininkais

Diktavimas iš Motinos Marijos, skirtas padėti jums išsiugdyti tikrą savivertę

ROS16: Motinos Marijos rožinis savivertei ugdyti

Dvasinės krizės vaistinėlės Omega aspektas, sukurtas papildyti Arkangelo Mykolo rožinį krizei įveikti, jis jums padės susigrąžinti tikrą savivertę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com