Dangus

Problema su alkoholiu ir kaip jis veikia santykius

TEMOS: Alkoholis yra tamsos jėgų sąmokslas – priklausomybę turintys žmonės nebesugeba laisvai rinktis – jie neturi valios sustoti – dirbkite dvasinį darbą žmonėms išlaisvinti – nemėginkite paminti laisvos žmonių valios; išlaisvinkite ją – kai kurie žmonės turi patirti, ką reiškia pasiekti dugną – pažvelkite į save ir į tai, kodėl esate prisirišęs prie priklausomybę turinčio žmogaus – venkite abiejų kraštutinumų – siekite būti ramybėje ir judėkite toliau, jeigu kitas asmuo nenori keistis – taip pat gerbkite ir savo laisvą valią

Klausimas: Norėčiau suprasti alkoholio problemą pasaulyje, ir ką galėtume padaryti, kad atitrauktume žmones nuo alkoholio, o taip pat, ką galėtume padaryti, kad išlaikytume taikius santykius su tais, kurie yra paveikti šios problemos?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Kaip ir bet kuri priklausomybė, alkoholis iš tiesų yra tamsos jėgų sąmokslas įstumti žmones į aklavietę, kurioje jie savo gyvenimo kontrolę atiduotų priklausomybei, fizinėms medžiagoms. Tai tik vienas iš daugelio sąmokslų, suregztų žaltiškoje sąmonėje, puolusioje sąmonėje esančių būtybių, kurios nori kontroliuoti žmoniją ir atitraukti ją nuo dvasinio kelio.

Ir vėlgi, mes susiduriame su realybe, kad šioje planetoje karaliauja laisva valia. Todėl iš tiesų galite daug ką padaryti, skatindami žmones pasiekti gilesnį supratimą, kaip alkoholis, ir priklausomybė nuo alkoholio bei kitų medžiagų, veikia jų gyvenimą ir santykius. Ir todėl aš iš tiesų noriu paskatinti jus pasistengti padėti pasiekti šį gilesnį supratimą savo artimiausiems žmonėms.

Norėdami tai padaryti, turite suprasti realybę, kad, kai žmogus jau yra peržengęs ribą ir tapęs priklausomu nuo bet kokios medžiagos, jis netenka laisvo pasirinkimo galimybės. Todėl kad priklausomybė iš tiesų reiškia, jog žmonės prarado kontrolę, ir nesvarbu, ką jie besakytų – sakydami, kad nėra alkoholikai – realybė yra tokia, kad jie negalėtų nustoti gerti, net jei iš tiesų norėtų.

Tačiau, žinoma, gilesnė realybė yra ta, kad jie negali nustoti gerti, nes negali sukaupti pakankamai valios, kad iš tiesų nustotų tai daryti. Juos taip apakino jų ego, kad jie visada sugebės surasti priežastį, kodėl neturėtų nustoti gerti šiandien, kodėl jiems reikia išgerti tik dar vieną taurelę, arba kodėl jų gėrimas iš tiesų nėra problema, iš tiesų neturi įtakos nei jiems, nei aplink juos esantiems žmonėms.

Jie iš tiesų laisvai nesirenka tęsti šią priklausomybę. Kai kuriais atvejais jums gali pavykti tai paaiškinti, kad jie tai suprastų. Tačiau daugeliu atveju, jums reikės atlikti labai rimtą dvasinį darbą, kad gautumėte galimybę prasiskverbti iki jų sąmonės. Šiam tikslui norėčiau paraginti kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį už juos, o ypač rožinius iš Dvasinės Krizės Vaistinėlės.

Jūs iš tiesų galite naudotis mūsų duodamais įrankiais, tarp jų ir Arkangelo Mykolo diktavimu [kuris taip pat yra tame komplekte], kuomet galite klausytis šio diktavimo ir išsakyti prašymus už kitus žmones, gal netgi žiūrėdami į jų nuotraukas, ir tuo pačiu įsivaizduodami, kaip Arkangelas Mykolas nukerta visus juos su tamsos jėgomis, kurios sukelia šią priklausomybę, siejančius saitus.

Ir todėl, darydami šį dvasinį darbą dėl tų žmonių, galite jiems suteikti galimybę rasti atokvėpį nuo jų protus užvaldžiusių tamsos jėgų, kad jie vėl galėtų pasiekti tokį tašką, kuomet galėtų turėti laisvesnį pasirinkimą palikti šią priklausomybę ir užsiimti kokia nors gydymo programa.

Tačiau turiu jus perspėti, kad negalite – ar bent jau neturėtumėte – mėginti paminti žmonių laisvos valios. Turite suprasti, kad laisvos valios įstatymas yra aukščiausias įstatymas. Ir jeigu žmogus nenori palikti priklausomybės, iš tiesų nėra nieko, ką galėtumėte padaryti. Nebent, žinoma, norėtumėte pasiversti kontroliuojančia jėga, siekdami tapti stipresne kontroliuojančia jėga už tamsos jėgas, kurios kontroliuoja šį žmogų per priklausomybę. Tačiau tikiuosi, nė vienas iš jūsų, kurie esate dvasingi, nenorės to daryti.

Todėl kartais tiesiog turite pažvelgti į kitą žmogų ir sakyti: „Privalo būti priežastis, dėl kurios tam žmogui reikia patirti šią priklausomybę, kad jis nugrimztų taip žemai, jog galiausiai apsigręžęs pasakytų: ‘Aš daugiau nebegaliu to daryti.’“

Ir pamatysite, kad kai kurie priklausomybę turintys žmonės privalo, kaip sakoma, pasiekti dugną, kad galėtų priimti sprendimą nebeiti tuo keliu. Žinau, jog gali būti nepaprastai sunku matyti žmones patiriant šią fazę. Tačiau vėlgi, sunku yra tik tuomet, kai turite lūkesčius ir sąlygas.

Ir vėlgi, turiu paraginti jus pasinerti į sunkų procesą – pažvelgti į save veidrodyje, pažvelgti į savo sąmonę ir ištirti, kodėl galbūt esate prisirišę prie kito žmogaus, kodėl negalite jiems leisti išgyventi patirčių, kurios jiems yra būtinos, kad galiausiai galėtų pasikeisti.

Mano atsakymas gali pasirodyti painus. Bet ar matote, vėlgi, subtilų vidurio kelią, kuriame nepuolate nė į vieną iš kraštutinumų, visada egzistuojančių dualistinėje sąmonėje? Aš raginu jus pasistengti padėti kitam žmogui pasikeisti. Bet jeigu jūs, dedate pastangas ir po kurio laiko suvokiate, jog pasiekėte neprisirišimą prie kito žmogaus – neprisirišimą prie to, ar kitas žmogus pasikeis ar ne – ir pasiekėte vidinės ramybės būseną, ir tuomet šioje vidinėje ramybėje jaučiatės padarę viską, ką tik galėjote padaryti, kad padėtumėte šiam žmogui. Taigi, jeigu tuomet gaunate vidinį impulsą ir žinote, kad šis impulsas ateina iš ramybės, tuomet padarykite viską, ką vidinis impulsas jus skatina daryti, idant galėtumėte judėti toliau ir susikurti aukštesnę gyvenimo būseną sau.

Ir kaip absoliučiai gerbiate kitų laisvą valią, taip pat absoliučiai turite gerbti savo laisvą valią ir teisę sakyti: „Tu gali rinktis toliau eiti žemyn šiuo alkoholizmo keliu, tačiau aš turiu teisę pasirinkti nesekti paskui tave ir neleisti, kad tavo pasirinkimas veiktų mane. Ir todėl privalau tave palikti ir judėti toliau.“

Ir vėlgi, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, pirmiausia siekite išgyti patys ir pasiekti tą vidinę ramybę bei neprisirišimą, ir galiu jus užtikrinti – žinosite, ką daryti. Nes atsakymai ateis jums jūsų širdyje. Atsakymai, kurie bus idealiai pritaikyti būtent tai situacijai, su kuria susiduriate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels