2.05 šaukinys Arkangelui Jofieliui

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus. Parsisiųskite mp3 failą, norėdami kalbėti šaukinį kartu su įrašu (9X).


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Jofielį ir Kristiną apgaubti mane savo aukso geltonumo šviesos sparnais ir sudaužyti bei sudeginti visus žaltiškus melus ir dualistines iliuzijas, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Arkangele Jofieli, šviesa išminties,

Žalčio melus mūsų žvilgsniui nušvies.

Apraizgytas protas melų subtilių,

Bet tu geriausias mokytojas, kokį rasti galiu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


2. Arkangele Jofieli, tavo išmintį gerbiu,

Dualizmo šydą praskrodi kardu,

Žinom, kas tikra; rodai kelią mums tu,

Nuo žalčių abejonių iškart pasveikstu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


3. Arkangele Jofieli, realybė tava,

Geriausias priešnuodis dualizmui yra.

Joks melas negali išlikt prie Tavęs,

Žalčių nebijau, kai tu prie manęs.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


4. Arkangele Jofieli, Dievo protas manyje,

Jo išmintį regime tavo šviesoje.

Kai regime Vienį, susiskaldymų nebėra,

Proto vientisumą iš tiesų laimime.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


5. Arkangele Jofieli, išvesk mus keliu,

Pakilt kad galėtume virš dualizmo kovų,

Trokštam atskirti tiesą nuo melų,

Kad išrišti galėtume mazgus žalčių.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


6. Arkangele Jofieli, čia tavo Esatis,

Todėl mūsų protai aiškumu nušvis,

Po išminties kriokliu esam prausiami,

Velnio rūstybė mums nebaisi.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


7. Arkangele Jofieli, užduotis tavo didi,

Mums tu paprašius žmoniją keli,

Tad prašom tavęs aklųjų vardu,

Įgyt išminties padėki jiems tu.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


8. Arkangele Jofieli, sveikinam tave,

Žalčio šydą perskrodi savo Šviesa,

Nebegali žalčiai suvedžioti žmonių,

Liepsna išminties gauta visų.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.


9. Arkangele Jofieli, kur dar ko ieškot,

Jei norime išmintį aukščiausią žinot?

Su mumis daliniesi viskuo, kuo esi,

Ir viziją mūsų džiaugsmingai pleti.


Arkangele Jofieli, apnuogink melus,

Arkangele Jofieli, nukirski saitus,

Arkangele Jofieli, išvalyki skliautus,

Arkangele Jofieli, protas skrieja skaidrus.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com