1.02 Šaukinys Arkangelui Mykolui

Tai ypatingai galingas šaukinys, kuris padeda iškviesti Arkangelo Mykolo Esybę ir jo apsaugą. Kalbėkite jį 9x, 24x arba 36x kartus.

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Arkangelą Mykolą ir Tikėjimą apgaubti mane savo elektrinės mėlynos šviesos sparnais ir sunaikinti bei sudeginti visas netobulas energijas ir tamsos jėgas, o taip pat...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1. Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,

Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.

Vienovėj su tavim, pilnas tavo šviesos,

Koks didis stebuklas akyse man žėruos.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mano daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.


2. Arkangele Mykolai, saugai mane,

Gyvenu mėlyno skydo apsaugoje.

Nebaisūs siaubūnai, kur siaučia nakty,

Mėlynos tavo sferos saugioj apsupty.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mano daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.


3. Arkangele Mykolai, galinga liepsna,

Angelų milijonų šlovinama.

Sudegina baimes ir dvejones,

Tava Esatis nuolatos prie manęs.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mano daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.


4. Arkangele Mykolai, Dievo valią myli,

Ir šviesą tu Jo iš Aukštybių neši,

Išskleist mums sparnus yra Dievo valia,

Transcenduoti save teisė mūsų šventa.


Arkangele Mykolai, žinojimu stipriu,

Arkangele Mykolai, paimki kartu,

Arkangele Mykolai, tu mano daina,

Arkangele Mykolai, prie tavęs man vieta.

Koda:

Su angelų būriu,

Tapti DAUGIAU siekiu,

Angelų tikrų,

Su meile gydančių.

Kur angelų taika,

Nesantaikos nėra.

Su angelų šviesa,

Aukštyn mes kylame.


O šiugždesys sparnuočių angelų,

O džiugesys materijos dainų,

O klegesys atomų su džiaugsmu,

Harmonijos Aukštybių išaustų!


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com