9.05 Sanat Kumara, pakylėki Žemę

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuri AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Sanat Kumarą ir Venerą paleisti savo Rubininę Ugnį ir sudeginti visas žemesnes regimybes, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Savosios vietos meilės chore ieškau vis,

Tave mes šlovinam tyra širdim,

Kartu mes Žemę keliame aukštyn.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


2. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Iniciacijų aš trokštu vis,

Elektrodu tavo tapau,

Šambaloj prieglobstį radau.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


3. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Tavo keliu parodytu keliauju vis,

Įšventinimus tavo meilės praeinu,

Šventai Balandei atvirom durim tampu.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


4. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Įkvėpimą duoda didis tavo pavyzdys,

Neprisirišę ir su didžiu džiaugsmu,

Mes Žemės džiaugiamės atgimimu.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


5. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Tyrumą skleidžianti tavo širdis,

Tamsos dvasias Žemėj sudeginki,

Atskleisk vidinę Dvasios Kibirkštį.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


6. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Iš kosminės gelmės jos aidas sklis.

Žemosios dvasios negali atlaikyti,

Vibracijų, kuriom veneriečiai švyti.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


7. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Esu aš Žemei tavo žiburys,

Atkurtas meilės srautas kris,

Per čakrose tau atvertas duris.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


8. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Daina Veneros jos garsus paskleis,

Tavajai meilei aidint mūsų širdyse,

Tankiausių protų grandines sutraukome.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.


9. Sanat Kumara, Rubininė Ugnis,

Šventumą lieja tavo kibirkštis,

Šventove šioji Žemė bus,

Tyru lietum nuskaistins ją Dangus.


Sanat Kumara, Rubino Spinduly,

Žemę aukštyn į dangų tu kreipi,

Savo ugnim nušviesk planetą šią,

Nauju rūbu aprenki ją.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com