Motinos Marijos 500 Pasaulio Vigilė

Savo Kalėdiniame 2014 metų diktavime, Motina Marija pasakė, kad daugiausia dvasinės šviesos perduodama per Kalėdas, nes daugybė žmonių susirenka švęsti šią šventę. Ji taip pat pasakė, kad, jeigu 500 žmonių kalbėtų šaukinius ir invokacijas iš šios svetainės keturias valandas, jie galėtų perduoti tiek pat dvasinės šviesos, kiek perduoda milijardai krikščionių per Kalėdas.

Dėl to mes atliekame nuolatinę vigilę, per kurią siekiame surinkti 500 žmonių – arba DAUGIAU – iš viso pasaulio, kurie visi kalbėtų tuos pačius šaukinius ir invokacijas tuo pačiu metu. Vigilė vyksta kartą per mėnesį, paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį.

Vigilės programa

Žemiau rasite vigilės programą. Jeigu visi kalbės šiuos šaukinius ir invokacijas žemiau surašyta tvarka, vigilė turės maksimalų poveikį. Sukalbėti visus pasiūlytus šaukinius ir invokacijas užtruks apie keturias valandas. Jeigu jums tai užtruktų ilgiau, galite arba sustoti po keturių valandų, arba užbaigti programą. Jeigu jums tai užtruktų mažiau negu keturias valandas, paskirkite likusį laiką kalbėti violetinės liepsnos šaukinius.

Jeigu kalbate vigilę ne angliškai, o kita kalba, naudokite šaukinius ir invokacijas, kurie yra išversti, ir kuo arčiau priartinkite šią programą prie angliškos versijos.

Ši programa laikas nuo laiko bus keičiama, todėl visuomet pasitikrinkite šį puslapį prieš kalbėdami vigilę.

Dėmesio sukoncentravimo į ekonomiką vigilė

Motinos Marijos 500 vigilės programa:

1. WINV44 Dėmesio koncentravimo į realybę kvietimas

2. WINV45 Naujo požiūrioį ekonomiką iškvietimas

3. WINV46 susikoncentravimo į patikimas žinias iškvietimas

4. WINV26 Sen Žermeno sveikos pinigų sistemos iškvietimas

5. WINV27 Sen Žermeno tvaraus augimo ekonomikoje iškvietimas

6. Sveikos Aukso Amžiaus pinigų sistemos iškvietimas

7. Ekonomikos žmonėms iškvietimas

8. Aukso Amžiaus verslo ir ekonomikos iškvietimas

9. Dėl pelno kuriamo karo teismas

10. Apgaule paremtos pinigų sistemos apnuoginimas

Vigilės laikas

Kadangi Žemėje yra tiek daug laiko zonų, būtų sunku suderinti, kad visi žmonės kalbėtų vigilę lygiai tuo pačiu laiku. Tam reikėtų, kad kai kurie žmonės tai darytų neįprastomis valandomis, todėl tikėtina, jog tai ženkliai sumažintų dalyvaujančių žmonių skaičių. Motina Marija patvirtino programą, kurioje mes pasirinkome tris dalyvių grupes, kurių kiekviena kalbės vigilę skirtingu laiku. Pasirinkite grupę, kuri būtų artimiausia jūsų laiko zonai. Ji pasakė suteiksianti padauginimo faktorių, kad tai turėtų tokį pat poveikį, lyg kalbėtume šią vigilę lygiai tuo pačiu metu.

Grupės buvo padalintos pagal šį žemėlapį: http://www.timeanddate.com/time/map/. Kiekvienoje laiko zonoje vigilė prasidės 12 valandą sekmadienį ir tęsis keturias valandas. Tai pasidarys aiškiau, pažvelgus į jūsų laiko zonai artimiausią grupę.

1 grupė: Rusija, Australija, Azija

Pradžios laikas yra laiko zona, kurioje yra Novosibirskas Rusijoje ir Almaty Kazachstane. Tai yra +6 aukščiau pateiktame žemėlapyje. Visi žmonės, esantys šioje zonoje, turi išsiaiškinti pagal žemėlapį, kokiu laiku jie turėtų pradėti kalbėti vigilę, kad ji sutaptų su 12 valanda Novosibirske. Pavyzdžiui, jeigu esate Rytų Australijoje, žemėlapyje galite matyti, jog esate penkiomis laiko zonomis anksčiau už Novosibirską. Todėl vigilę pradėsite kalbėti 5 valandą vakaro savo laiku, kad ji sutaptų su 12 valandos Novosibirsko laiku. Jeigu esate Sankt Peterburge, esate trimis laiko zonomis vėliau ir vigilę pradėtumėte 9 valandą ryto.

2 grupė: Europa, Afrika

Pradžios laikas yra laiko zona, kurioje yra Paryžius. Tai yra +1 aukščiau pateiktame žemėlapyje. Visi žmonės, kurie yra netoli šios zonos turėtų išsiaiškinti žemėlapyje, kokiu laiku jie turėtų pradėti kalbėti vigilę, kad ji sutaptų su 12 valanda Paryžiuje. Pavyzdžiui, jeigu esate Rytų Europoje, galite matyti žemėlapyje, kad esate viena laiko zona toliau už Paryžių. Todėl turėtumėte pradėti 13.00 valandą vietos laiku, kad tai atitiktų 12.00 valandos Paryžiaus laiką. Jeigu esate Londone, viena laiko zona atsiliekate, todėl vigilę turėtumėte pradėti 11 valandą ryto. [Lietuvoje vigilę pradedame kalbėti 13.00]

3 grupė: Amerikos

Pradinis laikas yra laiko zona, kurioje yra Mineapolis ir Čikaga. Aukščiau pateiktame žemėlapyje tai yra -5. Visi žmonės, kurie priklauso šiai zonai, turėtų išsiaiškinti žemėlapyje, kokiu laiku jie turėtų pradėti kalbėti vigilę, kad ji sutaptų su 12 valanda Čikagoje. Pavyzdžiui, jeigu esate Niujorke, galite matyti žemėlapyje, kadesate viena laiko zona toliau už Čikagą. Tuomet vigilę turėtumėte pradėti kalbėti 13.00 valandą vietos laiku, kad tai atitiktų 12.00 valandos Čikagos laiką. Jeigu esate Los Andžele, dvejomis laiko zonomis atsiliekate ir todėl vigilę turėtumėte pradėti 10 valandą ryto.


Mes tikimės, jog padėsite skleisti žodį apie šią vigilę, papasakodami apie ją savo pažįstamiems žmonėms.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com