Dvasinės koncepcijos

Aštuoniukės tėkmė su būtybėmis žemesnėse karalijose

Kundalini kilimas ir psichologijos išrišimas

Bendrakūrimas vakuume

Ar egzistuoja fizinis arba aukštesnių dimensijų miestas po Šastos kalnu?

Trilypė liepsna tarp šalių ir regionų

Kas yra sėkmė?

Kuris pakylėtasis mokytojas yra tobulas veidrodis vyrams?

Alfos, Omegos ir Kristaus perspektyva į kūrybiškumą

Neprisirišimas ar apatija

Laisvės patyrimas

Kaip akceleruoti arba sulėtinti laiką

Kaip patraukti erdvę iš dualistinių pasireiškimų

Proto įvaizdžiai ar tiesioginis patyrimas

Sofijos koncepcija

Sferinė sąmonė

Dievuje laisvos būtybės koncepcija

Dangiškosios Motinos atstovės didžiausioms žmonių grupėms

Teisimo sąmonė

Ar mums reikia pakeisti praeitį?

Intelektualus senovinių dvasinių koncepcijų supratimas

Pasaulio kryptys ir keturi žemesnieji kūnai

Čakrų atsivėrimo vaikystėje procesas

Rožės simbolio prasmė

Suprasti ar patirti Sąmoningąjį AŠ

Apie tyras geometrines formas

Kaip priversti materiją dainuoti

Mokymai apie aštuntąjį ir aukštesnius spindulius

Visetas, dvasinių būtybių hierarchija ir Sąmoningasis AŠ

Apie terminą „dvasingi žmonės“

Kas yra mano įtakos sferoje esantys žmonės?

Žmogaus kūno sukūrimas

Nauji mokymai apie kosminį laikrodį?

Prisikėlimo koncepcija

Nemokamų paslaugų teikimas

Kuo daugiau duosite, tuo daugiau gausite

Ar seserijos idėja yra skaldanti idėja?

Tikra charizma

Aukso vilna ir jaunystės šaltinis

Eterinio ir identiteto kūno koncepcija

Jūsų AŠ ESU Esatis apibrėžia limitą, kiek toli jūs galite nusileisti į dualizmą

Anti-ego koncepcija

Ką reiškia būti dvasine būtybe?

Nenaudokite išorinio analitinio proto skirtingiems mokymams lyginti

Vienovės koncepcija ir dualistinė sąmonė

Klausimas apie septynlypę liepsną galvoje

Kuo skiriasi tyčinis neišmanymas nuo nekalto neišmanymo?

Kas yra Budos prigimtis?

Energija seka paskui dėmesį

Mokymai apie materializavimą

Tarp pakylėtųjų mokytojų mokymų ir Froido, Jungo bei kitų psichologų mokymų egzistuojanti koreliacija

„Laiko nėra“ yra koanas

Už Žemę žemesnės planetos

Dvasinės koncepcijos nėra linijiškos

Gyvenimas natūralioje planetoje

Nubudimas yra labai subtili koncepcija

Komunizmas ir gyvybės srautų evoliucija

Kuo skiriasi terminai Motinos Šviesa ir Materijos Šviesa

Nusileidimas į dualizmą ir pozityvios pamokos kolektyviniame kauzaliniame kūne

Kūrėjo plane neįvyko jokia klaida

Avatarų gelbėtojo kompleksas

Maitrėjos vienovės sfera

Čakrų sukimosi kryptis

Materializavimas ar kūrimas

Visuotinis išganymas