Apie tyras geometrines formas

Klausimas: Mylimas Sen Žermenai, buvo minėta, kad pakylėtoje karalijoje egzistuoja tyros geometrinės formos. Kai šios geometrinės formos pereina per keturis proto lygmenis, kas tiksliai nutinka šioms formoms, esant tam tikram netyrumui septyniuose spinduliuose? Ar šios geometrinės formos yra susijusios su tam tikru proto lygmeniu? Ar tamsos jėgos gali pasinaudoti tam tikromis geometrinėmis formomis materijoje arba vizualizuodamos išsiurbti energiją iš žmonių? O jeigu taip, ar taip pat egzistuoja galimybė panaudoti tam tikras geometrines formas žmonėms pakylėti? Ar galėtumėte duoti tokios tyros formos pavyzdį?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, nėra lengva žodžiais aprašyti tyras geometrines formas, kurios egzistuoja dvasinėje karalijoje ar aukštesnėje identiteto karalijoje, nes jos yra aukščiau už žodžius. Šios formos nėra sukurtos iš žodžių. Štai kodėl sakėme, kad kai perduodame diktavimą, mes iš tiesų perduodame geometrines formas. Ir joms perėjus keturis materialios visatos lygmenis arba keturis pasiuntinio proto lygmenis, jos yra išverčiamos į žodžius. Ir iš tiesų, norėdami pažinti šias formas, turite jas patirti, nes jos negali būti aprašytos žodžiais, tai tebus aprašymas. Tačiau tai yra tikra tiesa, kad egzistuoja šios geometrinės formos.

Na ir dabar, žinau, kad kai kalbame apie geometrines formas, jūs iš karto įsivaizduojate apskritimus, kvadratus ir trikampius, nes būtent tai jūs vadinate geometrinėmis formomis Žemėje. Tačiau realybė yra tokia, kad geometrinės formos dvasinėje karalijoje yra nepalyginamai sudėtingesnės. Tai nėra paprastos formos, kurias matote Žemėje. Tai, ką matote Žemėje kaip geometrines formas, yra tai, į ką yra paverčiamos kai kurios dvasinės formos, nusileidusios per keturis lygmenis ir į fizinę karaliją.

Matote, kad šiuo metu formos yra konstruojamos pagal šias geometrines formas, tačiau jeigu iš tiesų pažvelgtumėte į gamtą, priešingai žmonių konstrukcijoms, pamatytumėte skirtumą geometrinėse formose.

Gamtoje egzistuojančios formos yra daug sudėtingesnės, kai kurie tai vadina Madelbroto aibe, geometriniu arba matematiniu kūriniu, kuris save atkartoja, save kopijuoja, – ir galima matyti skirtingus aspektus skirtingose skalėse. Šios formos gamtoje kai kurių žmonių yra vadinamos holografinėmis. Tačiau iš tiesų yra taip, kad kolektyvinė žmonių sąmonė šiuo metu yra tokia žema, kad jie negali kurti remdamiesi sudėtingesnėmis geometrinėmis formomis, kurias matote gamtoje. Ir todėl jie savo pastatus ir technologijas kuria remdamiesi paprastesnėmis formomis – kvadratais, trikampiais, apskritimais ir taip toliau. Nes būtent toks šiuo metu yra žmonių suvokimo lygmuo.

Bet taip pat matote, kad tai riboja, kokius pastatus žmonės gali statyti, kokias mašinas jie gali kurti, nes visa tai yra grindžiama šiomis paprastomis geometrinėmis formomis. Ir tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad geometrinės formos, kurias jūs matote, yra fiksuotos formos. Būtent dėl to jos paklūsta tam tikriems paprastiems matematiniams dėsniams. Trikampis visada turi tam tikrą pavidalą ir tam tikrą geometriją, susijusią su jo kampais. Ir tas pats galioja kvadratui, apskritimui ir taip toliau. Šiuos dalykus žmonės sugebėjo suvokti senovės laikais, net ir graikų filosofai, kurie gyveno daug primityvesnėje kolektyvinėje sąmonėje nei egzistuoja šiandien.

Bet matote, šios formos iš tiesų nepakito, nors šiandien turite daug sudėtingesnių matematinių kūrinių. Tad noriu pasakyti, kad viskas, ką jūs matote fizinėje plotmėje, yra, tam tikra prasme, vienokios ar kitokios geometrinės formos, egzistuojančios dvasinėje karalijoje, pasireiškimas – tai savo pradžią gavo kaip geometrinė forma dvasinėje karalijoje. Tačiau tai nereiškia, kad įvyksta vienas prie vieno dvasinės formos išvertimas pirmiausia į eterinę plotmę, po to į mentalinę, po to į emocinę ir galiausiai į fizinę formą. Nes šis geometrinės formos pavertimo į fizinę formą procesas iš tiesų yra veikiamas žmonijos sąmonės, tiek individų, tiek kolektyvinės sąmonės.

Tad negalite žiūrėti į Žemėje egzistuojančias formas ir atsekti, į ką buvo panašios šios formos dvasinėje karalijoje. Todėl, kad šiuo metu egzistuoja labai didelis iškreipimas. Ir būtent dėl to nėra jokio realaus būdo aprašyti žodžiais dvasinių geometrinių formų. Jūs galite, jeigu esate atviri, su jomis susiderinti ir patirti jas savo sąmonėje, tačiau turite tai padaryti peržengdami net ir savo identiteto kūno ribas.

O nutiko, žinoma, taip, kad buvo sukurta daug šių geometrinių formų iškraipymų, kuriomis jos išsiskiria. Kitaip tariant, galėtume sakyti, kad egzistuoja tam tikra geometrinė forma dvasinėje karalijoje. Kai ji yra suprojektuojama į mentalinę arba identiteto karaliją, ji įgija šiek tiek kitokią formą, tačiau nėra iškreipiama. Ir jeigu ši forma yra suprojektuojama į fizinę plotmę nebūdama iškreipta, ji įgauna tam tikrą fizinį pavidalą. Tačiau šiuo metu dėl žemo sąmonės lygmens praktiškai nėra jokių formų Žemėje, kurios būtų tyros. Jos visos būna vienaip ar kitaip iškreipiamos.

Ir taip pat, žinoma, yra ir tai, kad puolusios būtybės, po to kai nupuolė, sukūrė tam tikras formas, kurios nėra grindžiamos dvasinėmis geometrinėmis formomis. Anksčiau išsakytas teiginys, kad visos formos Žemėje turi atitikmenį dvasinėje karalijoje, iš tiesų nėra visiškai teisingas, kadangi tam tikros formos buvo sukurtos puolusių būtybių iš puolusios sąmonės, ir jos neturi atitikmens dvasinėje karalijoje. Jos iš tiesų nėra dvasinių minčių vaizdinių iškreipimai, Galėtume sakyti, kad, tam tikra prasme, jie yra šie iškreipimai, nes puolusios būtybės nesugebėjo pačios sugalvoti kažko visiškai naujo, tačiau jos tai iškreipė iki tokio lygmens, kad nebėra jokio panašumo ir jūs tikrai negalėtumėte šios formos atsekti iki jos pirminės dvasinės formos.

Tad puolusios būtybės, žinoma, suprojektavo šias formas į kolektyvinę Žemės sąmonę. Daugelis žmonių yra patikėję, kad tai yra aukščiausios formos arba natūralios formos, ar netgi Dievo sukurtos formos. Ir tai yra daugumos ideologijų pagrindas, šios iškreiptos geometrinės formos. Tai, kad visuomenė veikia tam tikru būdu, materija veikia tam tikru būdu, gamtos dėsniai veikia tam tikru būdu, žmonės veikia tam tikru būdu, ir todėl jie turi tam tikrus apribojimus. Akivaizdu, kad puolusios būtybės gali pasinaudoti šiomis geometrinėmis formomis energijai iš žmonių siurbti, ir, pavyzdžiui, padarai astralinėje karalijoje gali siurbti energiją, kai žmonės tuo tiki, kai jie prisiima į save šias formas.

Na ir dabar, jeigu paimtume praktinį pavyzdį, dvasinėje karalijoje egzistuoja geometrinės formos tam tikros rūšies muzikai, tokiai muzikai, kuri pakylėja, kuri tobulina gyvybę, kuri kelia sąmonę, kuri verčia materiją dainuoti. Kai kurie klasikiniai kompozitoriai sugebėjo susiderinti su šiomis geometrinėmis formomis ir patraukti jas žemyn, įvilkdami jas į daugiau ar mažiau tyrą formą ir įtraukdami jas į savo muziką. Ir būtent dėl to žmonės dar iš šiandien sugeba jausti galintys patirti kažkokį dvasinį patyrimą klausydami tam tikros klasikinės muzikos. Taip pat yra keletas šiuolaikinių kompozitorių, kurie sugeba daryti kažką panašaus įvairiu tyrumo laipsniu.

Tačiau taip pat, žinoma, egzistuoja daug šiuolaikinių muzikantų, roko muzikantų, repo muzikantų, džiazo muzikantų, kurie naudoja iškreiptus minčių vaizdinius arba iškreiptas geometrines formas, kurios buvo sugeneruotos puolusių būtybių. Ir būtent dėl to jie kuria muziką, kuri yra neharmoninga, kuri neskatina materijos dainuoti, bet iš tiesų priverčia ją vibruoti žemesniame lygmenyje, ir tai netgi gali pradėti ardyti materiją. Tai būtų vienas praktinis pavyzdys.

Taip pat yra ir kitų pavyzdžių. Galite matyti gyvūnų rūšis, kurios yra sukurtos pagal žemesnes geometrines formas. Galite matyti daugelį ligų, virusų ir bakterijų, kurie yra šių žemesnių geometrinių formų pasireiškimai. Ir iš tiesų matote kai kurias gyvūnų rūšis, kurios yra didesnėje dermėje su dvasinėje karalijoje egzistuojančiomis geometrinėmis formomis, ir pagrinde tai yra paukščiai. Ir taip pat matote augalus, ir vieni augalai yra aukštesni, o kiti žemesni, ir, tiesą sakant, galite pažvelgti į viską planetoje ir matyti, kad kai kurie iš šių augalų yra pirminių dvasinių minčių vaizdinių išraiškos, nors ir buvo iškreipti, o kai kurie yra žemesnių minčių vaizdinių išraiškos, puolusių būtybių sugeneruotų geometrinių formų išraiškos.

Puolusios būtybės gali naudotis šiomis geometrinėmis formomis, įtraukdamos jas į tam tikrą ideologiją. Ir jūs, pavyzdžiui, matote marksistinę ideologiją, kuri teigia, jog ekonomika gali veikti, kai žmonės gamina pagal savo gebėjimus ir vartoja pagal savo norą ar poreikį. Tai yra puolusių būtybių sukurtas minčių vaizdinys, neturintis jokio atitikmens dvasinėje karalijoje, nes, kaip sakė Gautama, tikroji dvasinė ekonomika yra grįsta žmonių dauginamais talentais, kuomet jie padeda kitiems ir plečia save, plečia savo gebėjimus ir sąmonę, ir tuomet gauna padauginimo faktorių iš dvasinės karalijos. Ir būtent tai didina turtą ir padaro ekonomiką tvaria.

Neįmanoma sukurti visiškai fizinės ekonomikos, ir būtent dėl to, kai paimate puolusių būtybių sukurtas geometrines formas ir jomis grindžiate savo ekonomiką, ji po kurio laiko susinaikins.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels