Ar mums reikia pakeisti praeitį?

Klausimas: Žinau, kad mūsų visata yra daugiamatė visata, kurioje praeitis, dabartis ir ateitis vyksta tuo pačiu metu. Jeigu taip, ar tuomet yra įmanoma nueiti į praeities karaliją ir ištaisyti karmą, įgyjant priėjimą prie vibracinės juostos, kurioje vystosi daugiamatė visata, kad ištaisytume praeities dalykus, veikiančius mus dabartyje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautama Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Visų pirma turite suvokti, kad žmonės šiuolaikiniame amžiuje mąsto tam tikru būdu. Mes tai pavadinome analitiniu, linijišku protu. Jie yra linkę į kiekvieną idėją žiūrėti per tą protą ir nori šias idėjas interpretuoti tokiu būdu, kad šis protas galėtų tai suprasti. Ir tai paskatino kai kuriuos žmones, remiantis dvasiniais mokymais, remiantis ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių patyrimais, ar kad ir kas tai būtų, sumąstyti šią idėją, kad gyvenate daugiamatėje visatoje, kurioje praeitis, dabartis ir ateitis vyksta tuo pačiu metu. Jeigu pažvelgtumėte į šią mintį šiek tiek labiau kritiškai, ką tai iš tiesų reiškia?

Praeitis, dabartis ir ateitis vyksta tuo pačiu metu. Tačiau argi laiko idėja nereiškia, jog laikas padalija patyrimus į ryškiai vienas nuo kito besiskiriančius etapus: praeitį, dabartį ir ateitį? Tad kaip gi laikas galėtų vykti tuo pačiu metu, jeigu laikas yra linijiškas procesas? Tad suvokiate, ką mėginu čia padaryti. Mėginu neutralizuoti šį linijišką protą.

Tai yra tiesa, kad yra kai kas daugiau, ką galima suvokti apie visatą, nei yra pajėgus suvokti linijiškas protas. Tačiau su daugeliu žmonių dvasiniame kelyje nutiko taip, kad jie mėgina naudotis linijišku protu, bandydami pakilti virš linijiško proto. Jie mėgina išreikšti žodžiais tai, kas negali būti išreikšta žodžiais – tai tegali būti patirta. Yra žmonių, kurie išgyveno dvasinius patyrimus. Yra žmonių, kurie buvo atsidūrę ant mirties slenksčio ir išgyveno stiprius patyrimus. Ir grįžę jie turi šį stiprų troškimą pasidalinti šiais patyrimais. Ir kaip galite jais pasidalinti? Jūs tai darote žodžiais. Ir kaip žodžiais yra naudojamasi šiuolaikiniame pasaulyje? Per linijišką protą. Jie mėgina sudėti į linijišką kontekstą tai, kas yra virš linijiško proto, patyrimą, kuris pranoko linijišką protą.

Grįžtant konkrečiau prie tavo klausimo, ar yra įmanoma sugrįžti į praeitį ir ištaisyti savo klaidas? Na, mes jau anksčiau apie tai esame kalbėję, kalbėdami apie laiko mašiną, su kuria galėtumėte fiziškai nukeliauti į praeitį ir ištaisyti klaidą. Tačiau tai, vėlgi, yra prasmės neturinti koncepcija. Praeitis neturi reikšmės. Tai, kas iš tiesų įvyko praeityje, neturi reikšmės dabarčiai. Dabarčiai yra reikšminga tai, ką jūs su savimi nešatės iš praeities. O nešatės jūs iškreiptą energiją, kurią mes paprastai vadiname karma, ir tam tikrus įsitikinimus, tam tikras atskirąsias savastis savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose.

Jums nereikia grįžti į praeitį, kad galėtumėte transformuoti, transmutuoti tą karmą. Jums tiesiog reikia išsakyti prašymus dabartyje. Jums nereikia grįžti į praeitį, kad išspręstumėte savo psichologiją. Jums tiesiog reikia į ją pažvelgti. Naudokitės įrankiais, kuriuos perdavėme, ir išspręskite tai, leiskite atskirosioms savastims mirti. Koks būtų tikslas grįžti į praeitį? Tai tiesiog nėra reikalinga.

Būtų konstruktyviau sakyti, kad jūs šiuo metu nešatės su savimi savo praeitį, ta prasme, kad nešatės karmą ir atskirąsias savastis, o taip pat traumas ir iliuzijas, kurioms praeityje leidote patekti į savo tris aukštesniuosius kūnus. Ir jeigu nepakeisite to, kas juose yra, ką nešatės su savimi iš praeities, tai ne tik kad paveiks jūsų dabartį, tai taip pat paveiks jūsų ateitį. Nes jūs galite, šią pat akimirką, pažvelgti į tendencijas, kurias turite iš savo praeities, ir galite suprojektuoti, kaip vystysis jūsų ateitis, nes jūs toliau kartosite tuos pačius šablonus, kol įveiksite tas atskirąsias savastis. Ir tuo atžvilgiu, galime sakyti, kad šiuo metu nešiojatės savo praeitį su savimi. Ir jeigu jos nepakeisite, nusinešite ją su savimi į ateitį. Ir ji paveiks jus ateityje, kaip veikia jus dabartyje.

Žinau, kad daugeliui žmonių yra ganėtinai sunku suvokti šias koncepcijas. Tačiau, kaip sakiau, taip yra dėl to, kad jie mėgina padaryti kažką su linijišku protu, ko yra neįmanoma padaryti su linijišku protu. Ir tai tikriausiai yra didžiausia kliūtis šiuolaikinėse šalyse. Ši kliūtis yra tai, kad tiek daug žmonių, kurie yra susikoncentravę į mentalinį lygmenį ir kurie yra pasirengę pakilti aukščiau ir susitelkti į identiteto lygmenį, negali pakilti aukščiau, nes vis dar tebėra taip stipriai įstrigę, taip stipriai prisirišę prie linijiško proto, analitinio proto. Jie nori sukurti, viskam visada nori sukurti linijišką liniją. Ir jie nori viską išdėlioti toje linijiškoje linijoje, ir viskas privalo tiesiog tobulai derėti, kad šitai veda į tai, o tas veda į tai, ir dabar mes galiausiai gauname teisingą rezultatą, tarsi matematinę lygybę.

Tačiau nepaisant to, kad gyvenime egzistuoja tam tikra matematika, gyvenime egzistuoja tam tikri skaičiai, dvasinis kelias nėra matematinis procesas. Tai yra kūrybiškas procesas. Nėra jokios formulės. Nėra jokios formulės. Egzistuoja formulės, kurios riboja žmones. Galime sakyti, kad jūsų karma ir psichologija iš ankstesnių gyvenimų – jos sudaro formulę. Ir jeigu nieko toje lygybėje nekeisite, tuomet rezultatas bus nulemtas to, kas įvyko kažkuriuo metu praeityje.

Bet kuriuo metu praeityje, galite pažvelgti į tą tašką, ir galite sakyti, kad jeigu nieko nuo čia nekeisite, štai koks bus rezultatas praėjus dešimčiai metų nuo dabar. Tačiau jūs visada turite galimybę kūrybiškai pakeisti lygybę. Ir tai taip pat pakeičia rezultatą. Tai yra vienintelis būdas kažką iš tiesų pakeisti, nes kitaip visata būtų mašina, kaip tai įsivaizdavo ankstesnių šimtmečių fizikai, kuomet pirminės mašinos sąlygos nulemtų galutinį mašinos rezultatą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels