Jūsų AŠ ESU Esatis apibrėžia limitą, kiek toli jūs galite nusileisti į dualizmą

Klausimas: Kartais man atrodo, kad „antroji mirtis“ yra tarsi Dievas sakytų: „Darai mano būdu, arba nešdiniesi po velnių“. Kyli aukštyn, arba būsi sunaikintas. Dalis manęs to nekenčia. Ar galėtų mokytojai pasiūlyti kitokį būdą į tai žiūrėti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, Dievas iš tiesų neliepia jums eiti po velnių. Ir jis taip pat neliepia jums daryti „mano būdu“, nes tuomet jis nebūtų jums davęs laisvos valios. Tad iš tiesų, jeigu suprantate, ir pilnai pripažįstu, kad tai yra sunkiausiai suvokiamas klausimas Žemėje, tačiau jeigu suprantate laisvą valią, suvokiate, kad Dievas nieko jums nedaro. Tai yra esminis puolusių būtybių melas, kad Dievas jums kažką daro. Tačiau Dievas jums davė laisvą valią. Ir jeigu jūs apibrėžiate tai, kaip kažko padarymą jums, tuomet Dievas iš tiesų jums tai padarė. Tačiau po to Dievas nieko daugiau jums nedarė. Visa kita jūs padarėte patys sau. Problema su laisva valia, jeigu galėtume tai šitaip pavadinti – iššūkis, su kuriuo susiduria Dievas, iš tiesų yra, kiek toli su ja gali būti nueita? Ir tai iš tiesų apibrėžia ne tiek Dievas, kiek jūs patys.

Ankstesnėse dispensacijose mes davėme kitokį požiūrį, nei duodame šiandien. Tai buvo labiau tradicinis požiūris, kuriame buvo remiamasi tolimu Dievu danguje, kuris kišasi į žmonių reikalus, siunčia angelus pasakyti jums tą ar aną, arba kišasi į įvairias situacijas. Tačiau mes čia mėginame padėti jums pakilti aukščiau ir suprasti, kad tik jūs patys sau apsibrėžiate, kiek toli esate pasiryžę eiti.

Jeigu norite tai perkelti, galite sakyti, kad kai Dievas apibrėžė arba davė laisvą valią, Dievas pasakė: privalo egzistuoti kraštutinė riba, kurioje sakote, kad gyvybės srautas atliko visus eksperimentus su laisva valia ir nuėjo su ja taip toli į dualizmo ir atskirties karalijas, kad to tiesiog yra gana. Kitaip tariant, privalo egzistuoti išorinė riba, kiek toli būtybė gali nueiti su laisva valia į atskirtį, kadangi ateina momentas, kai gyvybės srautas nebetenka jokių šansų sugrįžti. Tad Dievas pasakė, kad jūs turite laisvą valią, tačiau egzistuoja limitas.

Privalo egzistuoti limitas, tačiau Dievas neapibrėžė limito. Jūsų AŠ ESU Esatis apibrėžia limitą, kai iš pradžių pasiunčia savo pačios tąsą į nepakilusią sferą. AŠ ESU Esatis tiesiog taria: „Štai kiek toli leisiu savo pačios tąsai nueiti, prieš sugrąžindama ją atgal.“ Jūs, žinoma, galite sakyti, kad kai esate dualizme, AŠ ESU Esaties nelaikote savimi. Jūs ją laikote kažkokia išorine būtybe aukštai danguje, kuri nori jus suvaržyti. Tačiau iš tiesų jūs patys nusibrėžėte ribą. Ir AŠ ESU Esatis tiesiog sako, kad jeigu ta mano paties tąsa nueis tiek toli į dualizmą, ji privalės susidurti su pasirinkimu, kad arba dabar apsigręš ir pradės judėti atgal, arba bus patraukta atgal – aš ją įtrauksiu atgal į save, kadangi nebenoriu daugiau patirti dualizmo ir atskirties.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels