Visetas, dvasinių būtybių hierarchija ir Sąmoningasis AŠ

Klausimas: Guru Ma savo knygoje sako, kad realybėje galėtume sakyti, jog niekada neegzistavo atskira būtybė, galėtume sakyti, kad niekada neegzistavo Sąmoningasis AŠ, kadangi visą tą laiką tai tebuvo AŠ ESU Esatis, kuri buvo sukoncentravusi save į lokalizuotą tašką. Nėra taip, kad Sąmoningasis AŠ būtų kada nors ką nors padaręs. Būtent dėl to Jėzus sakė: „Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti.“ Bet jis taip pat galėjo pasakyti: „Aš neturiu savęs; tai yra iliuzija.“ Ar tą patį galime pasakyti ir apie dvasinėje karalijoje esančias būtybes santykyje su Kūrėju, ir apie Kūrėją santykyje su Visetu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Viešpaties Maitrėjos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Taip, tai yra teisingas pastebėjimas, yra tik vienas visa ko šaltinis. Viskas kyla iš to šaltinio. Kūrėjas išėjo iš Viseto, visos pakylėtosios būtybės atsirado iš Kūrėjo, ir visos kitos pakilusios būtybės. Būtent tokia yra hierarchijos idėja, kuomet galite matyti, kad jūsų savasties jausmas, kurį jūs šiuo metu turite, yra jūsų šaltinio tąsa, ir tai jums yra kitas laiptelis, ant kurio turite užlipti hierarchijoje. Jums, kaip Žemėje įsikūnijančiai būtybei, tai yra jūsų AŠ ESU Esatis dvasinėje karalijoje. Tačiau jūsų AŠ ESU Esatis taip pat yra pakylėtosios būtybės tąsa, o ši yra dar kitos pakylėtosios būtybės tąsa, ir taip iki paties Kūrėjo, o tuomet iš jo ir į Visetą.

Tai, kas vyksta Visete, yra taip nepanašu į nieką, ką jūs patiriate, kad to neįmanoma lengvai aprašyti žodžiais. Ir iš esmės nėra prasmės aprašinėti to žodžiais, nes jums iš tiesų nereikia to žinoti taip, kad tai būtų įmanoma suprasti ir aprašyti žodžiais, kuriuos turite tokioje žemoje planetoje kaip Žemė, to tiesiog nėra įmanoma išversti į žodžius.

Tačiau iš tiesų galime sakyti, kad visa ši hierarchijos idėja yra tokia, jog viskas gimė iš šaltinio, kuris išsišakojo – pratęsė save. Galime sakyti, jog tai iš tiesų yra iliuzija, kad: „Aš čia egzistuoju kaip atskira būtybė“. Žinoma, niekas pakylėtoje karalijoje neturi tokio tapatumo jausmo, jūs jį galite turėti tik nepakilusioje sferoje. Galime sakyti, kad visi mūsų mokymai yra jūsų išlaisvinimui skirti įrankiai. Ir galiausiai galėtume sakyti, kad visi mūsų mokymai yra įrankiai, skirti išlaisvinti jus nuo riboto tapatumo jausmo, kuris tegali būti netikras tapatumo jausmas, ta prasme, kad galvojate, jog tai yra visas jūsų tapatumas, ką jūs patiriate čia, Žemėje.

Tad mes jums perdavėme Sąmoningojo AŠ koncepciją, nes jums yra įmanoma patirti grynąją sąmonę. Ir kai patiriate grynąją sąmonę, suvokiate, kad nesate išorinis protas, nesate keturi žemesnieji kūnai. Nesate jūsų identiteto kūnas, jūsų mentalinis kūnas, jūsų emocinis kūnas ar jūsų fizinis kūnas.

Dauguma dvasingų žmonių suvokė, kad jie nėra fizinis kūnas, jie suvokė, kad: aš esu dvasinė būtybė, išreiškianti save per šį kūną šiame gyvenime, o ankstesniuose gyvenimuose buvau kituose kūnuose ir taip toliau. Tai yra pirmas žingsnis link dvasinės pasaulėžiūros. Jūs taip pat galite, kaip tai padarė kai kurie žmonės, suvokti, kad nesate jūsų emocijos, nesate susitapatinę su savo emocijomis. Ir jums tuomet tampa daug lengviau tvarkytis su savo emocijomis. O kitas žingsnis, žinoma, yra tai, kad jūs nesate jūsų mintys, jūs nesate jūsų įsitikinimai. O tuomet, žinoma, galiausiai ateina tas pajautimas, kad jūs nesate jūsų tapatumas, kurį turite čia, Žemėje. Jūs netgi nesate tas tapatumas, kurį turėjote kaip avatarai, prieš ateidami į Žemę.

Ir būtent dėl to mes perdavėme šią Sąmoningojo AŠ koncepciją, kuris yra grynoji sąmonė, tai reiškia, kad jis tiesiog suvokia egzistuojantis, tačiau neturi jokio konkretaus tapatumo, ar tai Žemėje, ar kažkur kitur.

Kaip Gautama Buda ką tik pasakė savo nuostabiame diktavime: „Visi žodžiai tėra daikto aprašymai.“ O norėdami pasinaudoti tuo mokymu, turite jį patirti. Ir tuomet žodžiai nebėra tokie svarbūs. Tikrai ne tiek svarbūs, kad pradėtumėte juos interpretuoti ar su jais ginčytis. Matėte, kaip kai kurie žmonės, po to kai perdavėme Sąmoningojo AŠ koncepciją, pradėjo ginčyti šią koncepciją, ir tai tiesiog demonstruoja, kad jie to nepatyrė.

Ir tas pats, žinoma, galioja bet kokiam dvasiniam mokymui, kuris tik kada nors buvo perduotas, kaip Gautama taip pat sakė: „Antikristo mąstymas, puolusios būtybės visada gali pasinaudoti žodžiais, kad užginčytų bet kokį kitą žodžiais išreikštą teiginį.“ Ir tai tiesiog pademonstruoja, kad žmonės yra įstrigę žodžių lygmenyje ir nenori išgyventi tiesioginio patyrimo. Kai patiriate grynąją sąmonę, jums tampa nebesvarbu, kaip tai yra vadinama, ar tai būtų Sąmoningasis AŠ ar Didysis Moliūgėlis, tai nėra svarbu. Tai tėra žodžiai. Ir kai išgyvenate patyrimą, žodžiai jums tampa nebereikalingi. Tačiau, žinoma, jūs galite naudotis žodžiais dėl praktinių sumetimų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels