Aštuoniukės tėkmė su būtybėmis žemesnėse karalijose

Klausimas: Ar yra įmanoma sukurti aštuoniukės tėkmę su jėgomis arba padarais, kurie yra žemiau už pakylėtuosius mokytojus? Ir ar yra įmanoma per juos susijungti su Gyvenimo Upe? Ir koks likimas ištinka tuos, kurie tai padaro?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Taip, žinoma, tai yra įmanoma. Galite sukurti horizontalią aštuoniukės tėkmę tarp įsikūnijime esančių žmonių. Galite sukurti žemyn tekančią aštuoniukės tėkmę iš žmonių įsikūnijime į būtybes, esančias žemiausiuose astralinės plotmės lygmenyse. Ir galite sukurti aukštyn tekančią aštuoniukės tėkmę tarp žmonių ir aukštesnių emocinės ir mentalinės karalijos lygmenų, ir žemesnės identiteto karalijos, ir tose karalijose egzistuojančių būtybių. Jos tikrai ne visada yra šios piktavališkos būtybės, ir daugelis jų turi pozityvų požiūrį. Jos tiesiog nėra pasiekusios pakylėtojo mokytojo sąmonės lygmens ar perspektyvos. Būtent dėl to jos vis dar tebėra tose karalijose. Daugelis mediumų čenelina ir susijungia su būtybėmis mentalinėje karalijoje, ir jie sukuria aštuoniukės tekėjimą, priimdami čenelingu perduodamą žinią iš tų būtybių.

Ir galėtume sakyti, kad jeigu šios būtybės yra aukštesniame lygmenyje už žmones ir jos turi geranoriškas intencijas, tuomet jūs galite, tam tikra prasme, susijungti su Gyvenimo Upe per jas. Turiu omenyje, žmonės gali būti atviromis durimis Gyvenimo Upei. Žmogus gali būti labai stipriai susijungęs su Gyvenimo Upe ir todėl gali spinduliuoti energiją kitam žmogui, kuris nėra taip stipriai susijungęs. Tad gali egzistuoti daug skirtingų tekėjimų.

Koks likimas ištinka tuos, kurie susijungia su tokiomis būtybėmis? Na, kuo stipriau susijungiate su tam tikrame lygmenyje esančiomis būtybėmis, tuo labiau pritraukiate save ir savo sąmonę prie to lygmens. Atvirai kalbant, jeigu būsite susijungę su būtybe identiteto karalijoje ir žemiau, negalėsite pakilti po šio gyvenimo. Turiu omenyje, vienintelis būdas pakilti yra susijungti su pakylėtosiomis būtybėmis. Kitaip jūs tiesiog prisitrauksite prie to lygmens. Liksite tenai tarp įsikūnijimų ir turėsite dar kartą grįžti į įsikūnijimą. Ir iš tiesų yra žmonių, kurie buvo susijungę su tokiomis būtybėmis ne vieną gyvenimą ir tai sutrukdė jiems pakilti.

Ir kai kurios šios būtybės, vėlgi, jos nebūtinai yra piktavališkos, tačiau jos vis tiek nori gauti jūsų energiją, jos nori laikyti jus pririštus prie savęs. Ir tai sukliudė kai kuriems žmonėms užsitarnauti savo pakylėjimą, nors jie iš tiesų buvo įsirašę į savo Dangiškąjį Planą tai padaryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels