Kundalini kilimas ir psichologijos išrišimas

Klausimas: Jeigu kažkas pakėlė Kundalini iki savo adžna čakros (trečiosios akies čakros) ir sukaupė daug daugiau pozityvios karmos nei negatyvios karmos, tačiau savo dabartiniame gyvenime, iki to momento ir po to, kai Kundalini pasiekė adžna, įvykdė nusikaltimus ir netgi tokius nusikaltimus, už kuriuos, pagal Jėzų, turėtų būti taikoma mirties bausmė, ar gali nutikti taip, kad po mirties, būdami tarp įsikūnijimų, jie atsidurs emocinėje karalijoje, net jeigu to nenorėtų?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Egzistuoja skirtingi modeliai, kai yra kalbama apie Kundalini kilimą. Ir egzistuoja tam tikros dvasinės tradicijos, kuriose yra daug apie tai kalbama. Tačiau yra pamirštama, kad egzistuoja tam tikri dalykai, kurie gali įvykti, kurie nebūtinai rodo aukštą dvasinį išsivystymą. Jūs, pavyzdžiui, galite jėga priversti Kundalini pakilti. Ir egzistuoja įvairios dvasinės praktikos, kurių tikslas yra priversti Kundalini kilti aukštyn. Ir yra įmanoma tai padaryti, bet paprastai ji arba neliks pakilusi, arba jūs sulauksite tam tikrų negatyvių padarinių, trikdančių padarinių, jeigu nebūsite išrišę savo psichologijos ir savo karmos.

Sakyčiau, kad negalėtume sakyti, jog tik dėl to, kad kažkas pakėlė savo Kundalini iki tam tikro lygmens, tai reiškia, kad šis asmuo automatiškai pakils. Turiu omenyje, jeigu jie turi karmą iš ankstesnių gyvenimų, jeigu jie turi neišrištos psichologijos, jiems reikės tai išrišti. Jeigu jie neišsprendė savo psichologijos, po mirties jie prisitrauks prie tam tikro lygmens, kuris atitiks tą sąmonę, kurios jie neišrišo. Ir tai iš tiesų gali reikšti, kad jie turės nueiti į emocinę karaliją, o po to turės grįžti atgal į įsikūnijimą, kuriame dabar jiems teks su tuo susidurti, nes jie nenorėjo anksčiau to išspręsti.

Manau, kad svarbiausia čia yra suvokti, jog tai yra tas pats dalykas. Per daugelį metų, kuriuos praleidau dvasiniame kelyje, sutikau žmonių, kurie turėjo atvertą trečiąją akį arba turėjo kitokių aiškiaregiškų gebėjimų. Ir yra žmonių, kurie stabmeldiškai į tai žiūri ir galvoja: „O, tas žmogus privalo būti aukštesniame sąmonės lygyje.“ Tačiau nebūtinai taip yra. Tiesą sakant, kartais šie žmonės gali būti ganėtinai žemame sąmonės lygyje. Tiesiog jie, dėl kažkokios priežasties, turi tą gebėjimą, ir paprastai taip yra dėl to, kad tai jiems yra iššūkis. Jie turi į tai pažvelgti ir pažvelgti į savo sąmonės būseną, ir ją išrišti, užuot galvoję: „O, dabar man nebereikia tirti savo psichologijos, nes aš tai pasiekiau.“ Žinote, kelio esmė visada yra spręsti psichologiją. Esmė čia iš tiesų nėra įgyti šiuos ypatingus gebėjimus ar priversti Kundalini pakilti, daryti tą ar daryti aną. Kelio tikslas iš tiesų yra ne toks.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels