Teisimo sąmonė

Klausimas: Ar galėtų mokytojai paaiškinti, kas yra teisimo sąmonė?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Na, jeigu paimsite mano anksčiau perduotą diktavimą, pamatysite, kad kalbėjau apie tuos, kurie mano žinantys geriausiai. Žinote geriausiai, kas turėtų įvykti, kas neturėtų įvykti, ką Dievas turėtų ar neturėtų daryti. Tačiau ypač žinote geriausiai, ką kiti žmonės turėtų ar neturėtų daryti. Būtent tokia yra esmė: jūs kažinkaip žinote geriau. Ir todėl sugebate spręsti, kas turėtų ar neturėtų įvykti tam tikrose situacijose ar apskritai gyvenime.

Tai, žinoma, ateina iš atskirosios savasties, kuri buvo sukurta iš traumos, tokios traumos, kuri jums buvo nepakeliama. Aš čia specifiškai kalbu apie avatarus ir pirminius gyventojus, o ne apie puolusias būtybes. Jūs susidūrėte su trauma; ji jums buvo nepakeliama ir jūs savo prote nusprendėte, kad niekada daugiau nebenorite to patirti. Ir dabar jūs susikūrėte savastį, kad užtikrintumėte, jog daugiau niekada nepatirtumėte panašios traumos, ir todėl ši savastis automatiškai yra užprogramuota manyti, jog žino geriau. Nes ji, visų pirma, žino, kad tai niekada neturėtų dar kartą jums nutikti. O tuomet ji taip pat mano žinanti, kas galėtų sutrukdyti tam dar kartą nutikti.

Tad dabar turite savastį, kuri vertina kiekvieną situaciją, su kuria susiduriate, remdamasi šia idėja, kas turėtų ir kas neturėtų įvykti, kad jūs dar kartą nepatirtumėte tokio paties šoko. Ir būtent tai avatarams ir pirminiams gyventojams yra šios teisiančios sąmonės įprastinė priežastis. Jūs teisiate kitus, tuo būdu iš tiesų mėgindami apsaugoti save.

Kalbant apie puolusias būtybes, galėtume sakyti, kad jos turi panašų mechanizmą. Tačiau šis mechanizmas yra daug giliau įsišaknijęs puolusiose būtybėse, kadangi jos nėra tame pačiame lygmenyje, kuriame jūs esate būdami avataru, kuomet jūsų pirminė trauma gali būti palyginti šviežia. Net jeigu ji nutiko prieš 2 milijonus metų Žemėje, ji vis dar tebėra palyginti šviežia, lyginant su trauma, kuri įvyko ankstesnėje sferoje. Puolusios būtybės tam tikru būdu siekia save apsaugoti, kad dar kartą nepatirtų tokio paties šoko, kurį joms teko patirti susidūrus su pakylėtaisiais mokytojais ir suvokus, kad Dievas ir mokytojai nepaklus jų idėjoms.

Tačiau tai jose yra palaidota taip giliai, kad jos susikūrė labai, labai stiprią savastį, kuri yra absoliučiai įsitikinusi, jog žino geriau. Ji turi šią mūsų taip vadinamą dvasinę puikybę, kuri iš tiesų mano esanti pranašesnė – yra įsitikinusi, kad yra pranašesnė. Tad jų atveju, būtent tai yra teisimo sąmonės priežastis. Jie iš tiesų tiki, kad žino geriau už Dievą, o tiksliau, jų atskirosios savastys tuo tiki, kadangi puolusios būtybės Sąmoningasis AŠ tuo netiki, tačiau jis yra taip giliai palaidotas po tokia daugybe atskirųjų savasčių sluoksnių, kad Sąmoningasis AŠ beveik niekada nepatiria grynosios sąmonės, neutralios sąmonės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels