Dangus

Sferinė sąmonė

Klausimas: Mylimi Mokytojai, žinome, kad jūs turite sferinę sąmonę, ir norėčiau suprasti, kuo ji pasireiškia. Kaip jūs matote, per sferinę sąmonę, pasaulio tvarką? Suprantu, kad linijiškai sąmonei yra didelis iššūkis šitai suvokti. Tai turbūt būtų panašu į mėginimą žmogui iš viduramžių paaiškinti, kas yra internetas. Kaip yra vystoma sferinė sąmonė? Ar ją būtų galima palyginti su telepatija, aiškiaregyste, visažinyste? Gebėjimu jausti, ką jaučia kita būtybė? Empatija? Gebėjimu kurti mintimis ir pakeisti įvykių eigą? Ar yra įmanoma išvystyti sferinę sąmonę Žemėje, pasiekus pakankamą Kristaus arba Budos sąmonės lygį?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Ukrainai.

Na, visi tie dalykai, kuriuos tu minėjai – šie taip vadinami antgamtiniai gebėjimai – nėra sferinės sąmonės dalis. Realybė yra, kaip tu ir įtarei, kad negalite sferinės sąmonės suvokti su linijiška proto būsena. Jūs jos netgi negalite suprasti su linijiška proto būsena. Sferinę sąmonę galite tik patirti arba nepatirti. Tačiau mėginimas ją suprasti linijišku protu nepriartins jūsų prie jos patyrimo. Tiesą sakant, daugeliu atvejų, žmonės šitaip užblokavo jos patyrimą, kadangi jie buvo taip stipriai susikoncentravę į mėginimus ją suprasti linijišku-analitiniu protu. Jie buvo taip susikoncentravę į mėginimus užklijuoti jai etiketę ir ją apibūdinti, kad negalėjo jos patirti, ir, žinoma, tiktai tiesioginis patyrimas pakeis jūsų sąmonę.

Tai pasakius, daugelis žmonių pasaulyje ir daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių pradėjo vystyti sferinę sąmonę. Galėtume sakyti, kad sferinė sąmonė yra ilgas procesas, ir sferinė sąmonė iš tiesų prasideda nuo pripažinimo, kad yra kažkas daugiau, ką galite suvokti arba suprasti, kas peržengia jūsų dabartinių žinių ir jūsų dabartinės sąmonės lygmens ribas. Kitaip tariant, kalbėjome apie tai, kad protas gali tapti uždara, save pastiprinančia, save pagrindžiančia sistema. Ir tai yra paprasčiausias būdas sakyti, kad tai, žinoma, nėra sferinė sąmonė. Kai jūsų protas yra uždarytas, tačiau manote, kad viską žinote ir nesate atviri suvokti kažką daugiau nei žinote dabar, nepatiriate sferinės sąmonės.

Tačiau kai persijungiate į suvokimą, jog yra kažkas daugiau už jūsų dabartinio proto lygmens, už jūsų dabartinės pasaulėžiūros, pradedate judėti į sferinę sąmonę. Plečiate savo sąmonę ir pradedate suvokti, kad yra kažkas už jūsų proto ribų. Net ir šis įvertinimas, kad nedarote kitiems to, ko nenorėtumėte, kad kiti jums darytų, yra pradinės sferinės sąmonės pakopos. Pradedate jausti empatiją kitiems. Imate pripažinti, kad kiti žmonės turi teises. Ir tai tuomet pereina įvairius etapus, ir jūs vis labiau ir labiau imate įsisąmoninti, kad egzistuoja kažkas daugiau už jūsų pačių protą, ir jūs, žinoma, galite tai pasiekti vis dar tebebūdami įsikūnijime.

Jūs negalite pilnai patirti to, ką patiria pakylėtasis mokytojas, tačiau galite vis labiau ir labiau artėti prie to didesnio suvokimo, kad yra kažkas už jūsų keturių žemesniųjų kūnų, už jūsų išorinio proto ribų. Pradedate suvokti, kad yra kažkas daugiau, ką galime suprasti, ir jūs, visų pirma, tampate atviresni pastoviai, laipsniškai, žingsnis po žingsnio plėsti savo suvokimą. Galėtume sakyti, kad tai prasideda nuo šio suvokimo, jog yra kažkas daugiau už jūsų dabartinį lygmenį. Ir tuomet viskas priklauso tik nuo to, kiek aukštai ryšitės kilti, plėsdami savo suvokimą apie tą kažką, kas peržengia linijiškos sąmonės ribas.

Sakėme, kad kai nusileidžiate į įsikūnijimą, ar netgi kai pradedate savo gyvenimą kaip naujas gyvybės srautas, turite lokalizuotą savimonę. Turite taškinį suvokimą. Esate susikoncentravę į save ir į savo artimiausią aplinką. Sferinė sąmonė yra tai, kai peržengiate šį koncentravimąsi į save, išplėsdami savo savasties jausmą, tačiau kartu suvokdami, jog visada bus kažkas daugiau už tą savasties jausmą, kurį turėsite būdami nepakilę.

Sferinė sąmonė nėra kažkoks antgamtinis gebėjimas, tai yra platesnis jūsų savasties ribas peržengiantis suvokimas. Yra daug žmonių, kurie atėjo į dvasinius mokymus ir galvojo: „O, aš noriu turėti tą gebėjimą. Noriu gebėti materializuoti ką tiktai noriu, noriu pakeisti pasaulį. Noriu viską žinoti.“ Tačiau tai nėra sferinė sąmonė, ir šių dalykų siekimas dažnai užblokuoja žmones, nes kodėl jie to nori? Todėl, kad jie vis dar tebelaiko save atskiromis būtybėmis ir jie nori to suvokimo ar to gebėjimo kaip atskira būtybė daryti šiuos antgamtinius dalykus, kad galėtų išaukštinti save kaip atskirą būtybę savo pačių prote ar kitų protuose. Tačiau kol mėginsite įgyti šiuos gebėjimus kaip atskira būtybė, na, tai nebus Kristiškumas. Tai yra kairysis kelias, kuriame mėginate tapti juoduoju magu, turinčiu kažkokį gebėjimą manipuliuoti daiktais, tačiau tai nėra Kristiškumas ir tai taip pat nėra sferinė sąmonė. Jūs tampate vis labiau ir labiau įstrigę lokalizuotame, atskirame savasties jausme.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels