Trilypė liepsna tarp šalių ir regionų

Klausimas: Prieš kurį laiką pakylėtieji mokytojai sakė, kad Baltijos valstybės saugo trilypės liepsnos struktūrą. Nuo to laiko šią struktūrą pradėjau pastebėti ir kitur, pavyzdžiui, Pietų Kaukazo šalyse: Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje. Ar jos taip pat saugo šią struktūrą? Tai paaiškintų konfliktus tarp šių šalių, nes yra akivaizdu, kad tamsos jėgos mėgina sugriauti šią vienybę. Taip pat tai pastebėjau didesnėse šalyse, tokiose kaip Britanija, Vokietija ir Prancūzija, ar Skandinavijos šalyse, ar tarp Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos, pastebėjau tai netgi savo paties šalyje – Latvijoje, tarp trijų regionų. Kažkas panašaus turi būti ir kitose šalyse. Be to, net ir mūsų pačių trys aukštesnieji kūnai atrodo suformuojantys šią struktūrą, kuomet energija teka iš meilės į išmintį ir tuomet į galią, ir tuomet visuma yra iškeliama aukštyn. Ir galiausiai, nors Ukraina šiuo metu kariauja su Rusija, atrodo, kad jos taip pat sudaro tokią struktūrą kartu su Baltarusija. Ir kai rusai transcenduos imperialistinį mąstymą, tokia vienybė galėtų būti ir greičiausiai bus pasiekta.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, taip, tai yra tiesa, kad galite atrasti šią trilypės liepsnos struktūrą daugelyje pasaulio dalių, net ir tarp regionų, nebūtinai toje pačioje šalyje, tačiau kituose regionuose, kurie yra arti. Tačiau turite būti atsargūs ir nebūti pernelyg linijiški tai pritaikydami, nes jūs taip pat galite, daugelyje šalių ir netgi tarp šalių, pritaikyti čakrų struktūrą. Kuomet tam tikros šalys atstovauja tam tikras čakras, ar netgi regionai tam tikroje šalyje ar miestai tam tikrose šalyse, kaip yra tam tikri miestai Amerikoje, kurie atstovauja čakras. Vėlgi, jūs iš tiesų galite naudotis mokymais, kad tai išskirtumėte, tačiau turite būti atsargūs, kad neinterpretuotumėte visko pernelyg pažodžiui ir nenorėtumėte visko sugrūsti į šią gražią ir tvarkingą struktūrą. Kartais ši struktūrą nėra tokia tvarkinga kaip gali atrodyti. Tai yra tiesa, kad Baltijos šalys gali suformuoti trilypę liepsną, kaip ir daugelis kitų šalių, ir netgi Rusija, Baltarusija ir Ukraina potencialiai galėtų tai padaryti, nors, žinoma, turės praeiti šiek tiek laiko, kad tai galėtų būti įkūnyta, ypač vykstant šiam karui.

Ką jūs, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniu galite padaryti, jeigu jaučiate, kad tai jums yra svarbu, jūs galite išsakyti prašymus, kad žmonės, pavyzdžiui, trijose Baltijos šalyse, būtų išlaisvinti tai pamatyti ir todėl pamatytų didesnio bendradarbiavimo tarp šių šalių potencialą. Ir dėl šito jūs galite laikyti viziją ir laikyti tam pusiausvyrą, ir todėl galite jiems padėti pasiekti šį potencialą. Tačiau, vėlgi, būkite atsargūs, kad nežiūrėtumėte į tai pernelyg linijiškai, nemėgintumėte to pasiekti jėga, tiesiog išsakykite prašymus, kad tai atsirastų taip, kaip tam yra skirta atsirasti pagal Kristaus viziją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels