Jūsų trilypė liepsna – ir jūsų septynlypė liepsna

Kim Michaels

Tradiciškai, pakylėtieji mokytojai moko, kad varančioji jėga jūsų gyvenime yra dvasinė šviesa, nusileidžianti iš jūsų Aš Būsiu Esaties. Ši šviesa iš pradžių patenka į jūsų žemesniąją esybę 8-ojo Spindulio čakroje, vadinamoje „Slaptuoju Širdies Kambarėliu,“ kuri yra pasislėpusi už širdies čakros.

Slaptajame kambarėlyje šviesa pasidalija į taip vadinamą trilypę liepsną. Ji dažnai vaizduojama kaip fizinė liepsna, iškylanti iš mažos baltos kibirkšties ir turinti tris „liežuvius“. Šie trys liežuviai yra:

  • Mėlyna, atitinkanti pirmąjį valios ir jėgos spindulį.
  • Geltona, atitinkanti antrąjį išminties spindulį.
  • Rožinė, atitinkanti trečiąjį meilės spindulį.
Trilypė liepsna

Šis mokymas yra svarbus tuo, kad jūs negalėsite pakilti virš tam tikro lygmens dvasiniame kelyje, kol nesubalansuosite savo trilypės liepsnos. Jei neteisingai naudosite vieną iš trijų liežuvių (jėgos, išminties arba meilės), jūsų trilypė liepsna mažės, kol jos beliks tiek, kad šviesos užteks tik jūsų fizinio kūno gyvybei palaikyti.

Pavyzdžiui, galite matyti, kaip kai kurie žmonės turi didelį ryžtą ir valią, tačiau jiems dažnai trūksta išminties, kaip tuo subalansuotai naudotis, bei trūksta meilės nežeisti ir nekontroliuoti kitų. Taip pat galite matyti, kaip kai kurie žmonės turi didelį intelektualinį supratimą, tačiau jiems trūksta sugebėjimo ką nors su juo nuveikti, arba trūksta meilės, kuri pakeltų supratimą į išminties plotmę. Taip pat matote žmones, kuriems lengva išreikšti meilę, bet dažnai jie tai daro neišmintingai, arba atsiduria priklausomuose santykiuose, nes neturi jėgų pasakyti „ne“.

Kai jūsų trilypė liepsna nesubalansuota, iškreipiate energiją per nesubalansuotą elgesį. Ši energija kaupiasi jūsų energetiniame lauke, tačiau naudodamiesi dvasiniais įrankiais galite ją transformuoti ir pakylėti, kad ji vėl galėtų sugrįžti į jūsų Esatį. Daugelis Invokacijų padės jums įveikti subtilius įsitikinimus, kurie verčia jus nesubalansuotai elgtis, ir taip pamažu sugrąžinsite savo trilypę liepsną į pusiausvyrą.

Kai jūsų trilypėje liepsnoje bus pusiausvyra tarp jėgos, išminties ir meilės, turėsite galimybę pasinaudoti ketvirtuoju spinduliu ir pakilti į aukštesnį lygį. Tuomet galėsite pradėti išreikšti savybes, priklausančias penktam, šeštam ir septintam spinduliams, paversdami savo trilypę liepsną į septynlypę liepsną, išreiškiančią jūsų Esaties pilną potencialą visuose septyniuose spinduliuose.

Tam reikia surasti penktojo spindulio – vizijos ir gydymo, šeštojo spindulio – taikos ir tarnystės ir septintojo – laisvės spindulio subalansuotą išraišką. Tai pasiekti jums taip pat padės dvasiniai įrankiai.

Daugiau apie septynis spindulius žiūrėkite šį puslapį.

Toliau: Gilesnis supratimas apie sielą

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels