Jūsų Kristaus AŠ

Kim MichaelsSenesniame paveikslėlyje aštuoneto susikirtimo taške esanti figūra yra jūsų Kristaus AŠ.

AŠ ESU Esatis

Jis yra tarpininkas tarp AŠ ESU Esaties ir pasiklydusios dualizme žemesniosios esybės, tiksliau Sąmoningojo AŠ. Galima sakyti, jog jūsų Kristaus AŠ yra dvasinis mokytojas, kuris jums buvo atsiųstas, kai praradote kontaktą su savo aukštesniąja Esybe. Jis egzistuoja jūsų savasties sferoje, todėl jį galite pasiekti bet kuriuo metu susitelkdami į savo širdį ir aktyvuodami savo intuityvius gebėjimus. Jėzus kalbėjo apie Kristaus AŠ šiais žodžiais:

Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius. (Jono 14,16)

O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. (Jono 14,26)

Nereikia turėti jokių antžmogiškų ar aiškiaregiškų galių norint išgirsti tylų savojo Kristaus AŠ balselį. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog jūsų Kristaus AŠ nežiūri į jus ar jūsų gyvenimą per jūsų dabartinio suvokimo filtrą. Tiesą sakant, jūsų Kristaus AŠ turi tikslą – bet kokioje situacijoje – pasiūlyti jums alternatyvą dabartiniam jūsų suvokimo filtrui.

Tai nereiškia, jog jūsų Kristaus AŠ siūlo jums kokią nors absoliučią ar aukščiausią tiesą, nes jūsų Kristaus AŠ tiksliai žino ką jūs galite ir ko negalite priimti pagal savo dabartinį suvokimo filtrą. Taigi jūsų Kristaus AŠ tikslas yra pasiūlyti jums atskaitos tašką, kuris būtų laipteliu aukščiau už jūsų dabartinį suvokimą.

Laipsniškas kelias

Jūsų Kristaus AŠ žino, kad jums reikia eiti laipsnišku, žingsnis po žingsnio keliu nuo dabartinio jūsų sąmonės lygmens iki pilnos Kristaus sąmonės. Jis nesiekia priversti jus atlikti šią kelionę vienu gigantišku šuoliu – kaip norėtų daugelis dvasios ieškotojų – jis siekia padėti jums žengti sekantį žingsnį, o po jo sekantį ir taip toliau.

Tai reiškia, jog NIEKADA nėra tokios situacijos, kurioje jūsų Kristaus AŠ negalėtų jūsų pasiekti. Jūs visada turite galimybę išgirsti savo Kristaus AŠ, klausimas tėra vienas: ar norite atverti savo protą ir širdį tam, kas išeina už jūsų dabartinio suvokimo filtro ribų. Jeigu nenorėsite peržengti savo suvokimo filtro, negalėsite išgirsti savojo Kristaus AŠ balso. Vietoj jo girdėsite garsius savo ego, masinės sąmonės ir netikrų mokytojų balsus, kurie sakys jums tai, ką norite girdėti.

Išmintinga žinoti, kad mūsų išorinis aš visada nori patvirtinimo tam, ką mes dabar darome, arba kuo dabar tikime. Kadangi mūsų Kristaus AŠ visada tesiekia padėti mums transcenduoti dabartinę mūsų būseną, jis mums niekada nesuteiks šio patvirtinimo. O tai reiškia, kad kuo labiau koncentruosimės į mėginimus gauti patvirtinimą, tuo mums bus sunkiau išgirsti savojo Kristaus AŠ „tylų balselį“.

Jūsų Kristaus AŠ nebando padaryti, kad jaustumėtės patogiai, jis siekia padėti jums augti. Jūsų ego siekia sustabdyti jūsų augimą, todėl jis kalbės jums viską, kas tik padės jums pasijusti kuo patogiau, ir šitaip sutrukdys jums ištrūkti iš jo įtakos.

Jėzus kalbėjo apie tai, kaip svarbu susiderinti su savo Kristaus AŠ, sakydamas:

Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. (Mato 6,33)

Būkite visada budrūs ir žinokite, kad jūsų ego visuomet siekia prarėkti jūsų Kristaus AŠ. Vienas mėgstamiausių jo būdų yra racionalizuoti jūsų intuityvias įžvalgas. Tiesą sakant, jūsų ego nuolatos mėgina užimti aukščiausio autoriteto postą jūsų gyvenime, tą postą, kuriame turėtų būti jūsų Kristaus AŠ, kol Sąmoningasis Aš pasieks vienovę su savo AŠ BŪSIU Esatimi. Ego daro tai, iškeldamas tam tikrus įsitikinimus į absoliutaus neklaidingumo statusą, tokiu būdu sukurdamas aplink jūsų protą dėžutę. Todėl daugelis žmonių nedrįsta išlįsti iš savo proto dėžutės, kad išgirstų Kristaus AŠ balsą. Kristaus AŠ VISADA siekia išvesti jus iš BET KOKIO proto dėžutės ir todėl visada meta iššūkį „neklystantiems“ ego įsitikinimams.

Eidami dvasiniu keliu palaipsniui apsivelkate Kristaus protą, tai reiškia, jog įgyjate viziją ir įžvalgumą, kurie jums leidžia kiaurai permatyti daugelį antikristo proto sukurtų iliuzijų. Tai padeda jums apvalyti savo keturis žemesniuosius kūnus nuo savanaudiškų įsitikinimų, kurie kelia jums kančias. Tik per Kristaus protą galite tapti valdovu, pirmiausia savo keturiems žemesniesiems kūnams, o po to ir materialiai karalijai.

Iš pradžių Sąmoningasis Aš žiūri į savo Kristaus AŠ kaip į išorinį mokytoją, tačiau palaipsniui išvystysite gilesnį vienovės jausmą su mokytoju. Tai atves jus prie mistinės sąjungos, per kurią tapsite Kristaus nuotaka ir pasieksite vienovę su savuoju Kristaus AŠ. Tuomet galėsite priimti, kad Sąmoningasis Aš užėmė savo tikrąjį postą, tapdamas Kristumi jūsų esybėje. Tapote Gyvuoju Kristumi.

Tuomet būsite „kaip Viršuje, taip ir apačioje“, tai reiškia, kad jūsų AŠ BŪSIU Esatis dabar galės veikti per jūsų žemesniąją esybę. Jūsų tapatumo jausmas šiame pasaulyje atspindės jūsų dvasios individualybę, įdiegtą jūsų Esatyje. Tuomet imsite viešpatauti Žemėje, ką vaizduoja gaublys po Vitruvijaus žmogaus kojomis (ankstesniame paveikslėlyje). Tuomet galėsite sakyti kartu su Jėzumi: „Mano Tėvas lig šiolei dirba, todėl ir aš dirbu.“ (Jono 5,17)

Įrankis užmegzti ryšiui su savuoju Kristaus AŠ

Toliau: Jūsų trilypė liepsna ir jūsų septynlypė liepsna

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels