Energijos tėkmė tarp jūsų dvasinio aš ir žemesniosios esybės

Kim MichaelsAuksinis aštuonetas, apibrėžiantis viršutinę ir žemutinę figūras, reprezentuoja energijos tėkmę iš jūsų AŠ BŪSIU Esaties į jūsų žemesniąją esybę.

AŠ ESU Esatis

Kai tapatinatės su išoriniu aš ir priimate nesąmoningus sprendimus, iškreipiate dvasines energijas ir jos negali pakilti atgal į dvasinę karaliją. Šios iškreiptos energijos kaupiasi jūsų asmeniniame energijos lauke.

Ši iškreipta energija blokuoja jūsų intuityvų ryšį su Esatimi ir sumažina energijos tėkmę, galinčią atitekėti iš jūsų AŠ BŪSIU Esaties, tuo pačiu apribodama jūsų kūrybinius gebėjimus. Jums palaipsniui nusimetant išorinio aš suvokimo filtrą, tėkmė aštuonete atsistato ir energijos vėl gali tekėti į dvasinę karaliją (į jūsų kauzalinį kūną), kuriame jos padauginamos ir pasiunčiamos jums atgal. Taigi, kai padauginate savo talentus, jūsų kūrybinės galios išsiplečia. Jėzus apie tai paaiškino savo palyginime apie talentus:

Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. (Mato 13,12)

Tikrasis būdas padauginti savo talentus yra nesavanaudiškai darbuotis, keliant aukštyn visas gyvybės formas. Darote tai, siekdami būti atviromis durimis savo Esačiai, užuot siekdami tikslų, nukreiptų į atskirojo aš iškėlimą, atimant iš kitų arba juos žeminant. Iki galo tai galima padaryti tik tuomet, kai Sąmoningasis Aš pasiekia vienovės su savo Esatimi jausmą, tai reiškia, įveikia žmogiškąjį ego. Tuomet imate save laikyti bendrakūrėju su Dievu ir suvokiate esantys viena su savo Esatimi.

Per šią nušvitimo arba Kristiškumo būseną, taip pat suvokiate, kad ir visi kiti bendrakūrėjai gimė iš to paties šaltinio, todėl visi žmonės yra Dievo Kūno Žemėje dalis. Tikrasis kelias iškelti save yra dirbti dėl kitų, padedant jiems įveikti savąjį ego ir pasiekti dvasinę laisvę. Jėzus nusakė visos gyvybės vienovę šiais žodžiais:

Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. (Mato 25,40)

Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūna jūsų tarnas. (Mato 20,27)

O jeigu aš būsiu pakylėtas, link savęs patrauksiu visus. (Jono 12,32)

Paulius taip pat kalbėjo apie visos gyvybės vienovę:

Taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vieni kitų nariai. (Romiečiams 12,5)

Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, ir visi to kūno nariai, būdami daugelis, yra vienas kūnas, taip yra ir Kristus. (1 Korintiečiams 12,12)

Toliau: Tavo Kristaus AŠ

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels