Jūsų kauzalinis kūnas

Kim MichaelsApačioje esančiame paveikslėlyje matote spalvotus žiedus, supančius vaiskią sferą, kuri vaizduoja jūsų AŠ ESU Esatį.

AŠ ESU Esatis

Šie žiedai reprezentuoja jūsų pasiekimus, kuriuos įgijote keliaudami materialiame pasaulyje, septynių dvasinių spindulių įvaldymą. Šis įvaldymas buvo pasiektas jūsų pozityvių mokymosi patirčių dėka – ir atkreipkite dėmesį, jog net ir tai, kas gali atrodyti kaip klaida, gali būti paversta pozityvia mokymosi patirtimi. Kad ir ką bedarytumėte čia apačioje, jūsų AŠ ESU Esatis gali iš to pasimokyti ir įtraukti šią pamoką į jūsų kauzalinį kūną.

Todėl būtų išmintinga žvelgti į gyvenimą kaip į mokslinį eksperimentą ir suvokti idealų santykį tarp savo Esaties ir Sąmoningojo Aš. Sąmoningasis Aš iš tiesų turi laisvą valią ir daro pasirinkimus remdamasis tuo, kaip suvokia materialų pasaulį. Tad, kol jis save tapatina su išoriniu aš, Sąmoningasis Aš sprendimus gali daryti tiktai remdamasis suvokimo filtru, kuriuo šis aš yra apibrėžtas – ir per kurį jis į viską žiūri.

Tai reiškia, kad Sąmoningasis Aš ne tik priima sprendimus remdamasis savo suvokimu, jis taip pat ir šių sprendimų rezultatus vertina remdamasis savo suvokimo filtru. Taigi, jūs teisiate save pagal tą patį suvokimo filtrą, kuris privertė jus priimti tam tikrus sprendimus. Tai ir yra tai, ką Jėzus vadino „teisti pagal išorę.“

Tuo tarpu jūsų Esatis, priešingai, nežvelgia į pasaulį per jūsų suvokimo filtrą. Ji viską mato per krištolinį Kristaus proto aiškumą, ir neteisia jūsų taip, kaip jūs patys save teisiate (ar kaip kiti žmonės jus teisia). Štai kodėl Jėzus mums sakė, kad jeigu netapsime kaip maži vaikai, negalėsime įeiti į Dievo karalystę. Dievo karalystė yra sąmonės būsenos simbolis, kurioje Sąmoningasis Aš mato save kaip Esaties tąsą.

Tai reiškia, kad jūs nustojate save teisę per išorinio aš suvokimo filtrą, ir matote savo pasirinkimus bei jų pasekmes taip, kaip juos mato jūsų Esatis. Ir tai yra VIENINTELIS būdas transcenduoti tą luošinantį ir paralyžiuojantį kaltės jausmą, su kuriuo mums visiems tenka susidurti.

Biblijoje kalbama apie kauzalinį kūną šiuose pasakymuose:

19 Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia.

20 Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia,

21 nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. (Mato 6 skyrius)

Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik, imk savo kryžių ir sek paskui mane“. (Morkus 10,21)

Galite žiūrėti į kauzalinį kūną kaip į savo kosminio banko sąskaitą, kurios resursus galite naudoti dvasiniam augimui ir tikslui, dėl kurio atėjote į Žemę, pasiekti. Kai Sąmoningasis Aš nusimeta išorinį aš ir suvokimo filtrą, jūsų AŠ BŪSIU Esatis gali laisvai per jus reikštis, o tai reiškia, kad jūsų kauzaliniame kūne esantys pasiekimai gali būti pilnai per jus išreiškiami.

Toliau: Energijos tėkmė tarp jūsų dvasinio aš ir žemesniosios esybės

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels