Žmogiškasis ego

Kim Michaels

Kaip ir žodžio „siela“ atveju, žodį „ego“ įvairūs dvasiniai mokymai, psichologai ir saviugdos ekspertai naudoja skirtingai. Šioje svetainėje gilesnė ego apžvalga yra pateikiama kitame skyriuje, kuriame yra pasakyta, kad ego yra sunku apibrėžti, kadangi pagrindinis ego poveikis yra toks, kad jis iškraipo jūsų suvokimą. Todėl, eidami dvasiniu keliu, susidursite su skirtingais ego pasireiškimais.

Mokyme apie 144 sąmonės lygius paaiškinama, kad Žemėje yra įmanomi 144 sąmonės lygiai. Kai Sąmoningasis AŠ pirmą kartą nusileido į įsikūnijimą Žemėje, jis nusileido į 48 lygį. Ir tuomet jis turėjo galimybę pradėti keliauti spirale aukštyn, pradėdamas nuo 48 lygmens ir kildamas per tolesnius lygmenis, kol pasiektų 144 lygmenį ir galėtų pakilti.

Kiekvienas sąmonės lygmuo turi atitinkantį ego aspektą. Būtent dėl šio ego tam tikras sąmonės lygmuo atrodo tikras ir atrodo turintis galią laikyti Sąmoningąjį AŠ įkalintą tame lygmenyje. Kitaip tariant, ego mėgins Sąmoningąjį AŠ įtikinti, kad jis negali, jam nėra leidžiama arba nėra būtina pakilti virš savo dabartinio lygmens. Tad norėdamas pakilti iš vieno sąmonės lygmens į sekantį, Sąmoningasis AŠ turi įveikti atitinkamą ego aspektą.

Nors tai gali atrodyti sunku, tai iš tiesų nėra taip sunku, kai pradedate intuityviai „matyti“, kaip veikia ego. Ego pasirinkimo galimybės yra ribotos, ir kai kuriuos savo „triukus“ jis kartoja kiekviename sąmonės lygmenyje, todėl galite išmokti juos atpažinti.

Pagrindinis ego naudojamas triukas yra atitraukti jūsų dėmesį ir neleisti jums pažvelgti į vidų. Jėzus išsakė įdomų teiginį, užduodamas mums klausimą, kodėl taip dažnai ieškome krislo savo brolių akyje, bet nesugebame matyti rąsto savojoje. Pagrindinė priežastis yra ta, kad ego labai gerai moka nukreipti dėmesį, įtikindamas mus, kad turime kažką padaryti, turime išspręsti kažkokią problemą arba savo dėmesį skirti kažkokiam išoriniam dalykui.

Esminis raktas pakilti iš vieno sąmonės lygmens į sekantį, yra pažvelgti savo vidun ir suvokti du dalykus:

  • Mano dabartinis sąmonės lygmuo mane varžo, tad daugiau nebenoriu būti šiame lygmenyje.

  • Aš, tai yra Sąmoningasis AŠ, esu daugiau nei mano dabartinis sąmonės lygmuo, tai reiškia, jog galiu išsilaisvinti iš savo dabartinio savasties jausmo ir pakilti – atgimti – į naują savasties jausmą.

Tačiau, kad galėtumėte pasiekti šį tašką, kuriame ryžtumėtės palikti senąją savastį praeityje, turite pamatyti jos tikrąjį veidą. O to tiesiog negalėsite padaryti, kol žiūrėsite į išorę, siekdami pakeisti kitus žmones ar pasaulį pagal savo suvokimą, kurį turite dabartiniame sąmonės lygmenyje.

Kaip jau anksčiau buvo paaiškina, jūsų dabartinis sąmonės lygmuo sukuria suvokimo filtrą. Tol, kol žiūrėsite į pasaulį per šį filtrą, pasaulį matysite tam tikru būdu, ir jūsų ego mėgins jus įtikinti, kad tai, ką jūs matote, yra aukščiausia realybė, absoliuti tiesa arba vienintelis būdas žvelgti į pasaulį. Tai reiškia, kad jūsų dabartinis suvokimas yra kažkas, ko negalite kvestionuoti, ko jums nėra leidžiama kvestionuoti arba ko jums nereikia kvestionuoti.

Galime tai palyginti su šachmatų žaidimu, kurio taisyklės buvo pakeistos taip, jog kad ir kur beeisite, negalėsite padaryti savo priešininkui mato. Kitaip tariant, kad ir ką bedarysite, negalėsite laimėti žaidimo. Galėsite žaisti šį žaidimą be galo, arba galiausiai suprasite taisyklių ydingumą ir atsisakysite toliau žaisti. Kad ir ką bedarysite, negalėsite transcenduoti savo dabartinio sąmonės lygmens tol, kol nepradėsite kvestionuoti savo suvokimo filtro – ir jūsų ego darys viską, kad sutrukdytų jums tai padaryti.

Ego sukūrė netikrą kelią, kurį galėtume pavadinti išoriniu keliu. Šis kelias verčia jus galvoti, kad galite užsitarnauti savo pakylėjimą darydami kažką, kad pakeistumėte kitus žmones ar pakeistumėte pasaulį. Tikrasis kelias yra vidinis kelias, kuomet suvokiate, jog VIENINTELIS būdas, kuriuo JŪS galite užsitarnauti SAVO pakylėjimą yra keisti save – savo tapatumo jausmą. O vienintelis būdas pakilti į aukštesnio aš jausmą yra leisti senajam aš mirti. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, turite pamatyti, jog jis jus riboja, turite pamatyti, kad jis yra netikras ir kad Sąmoningasis AŠ yra didesnis už šį aš, tai reiškia, jog Sąmoningasis AŠ nemirs, kai šis aš mirs. O tam, kad pasiektumėte šį tašką, privalote išsklaidyti ego sukurtą iliuzijų šydą.

Ego lygiai

Kaip paaiškinama mokyme apie 144 lygius, egzistuoja trys pagrindiniai etapai dvasiniame kelyje. Kai pirmą kartą nusileidote į Žemę, atėjote būdami 48 lygyje, tai reiškia, jog matėte pasaulį per šį sąmonės lygį atitinkantį suvokimo filtrą. Šiame lygyje iš tiesų jaučiate, jog esate susiję su kažkuo didesniu už save, tačiau neturite aiškaus savo AŠ ESU Esaties suvokimo.

Taip pat jaučiate, kad pasaulis yra visuma, tai reiškia, jog tai, ką darote, veikia visumą ir todėl kartu veikia ir jus. Dar neturite aiškaus suvokimo, kodėl taip yra, tiesiog jaučiate tai intuityviai, ir todėl egzistuoja tam tikri dalykai, kurių paprasčiausiai nedarytumėte. Šiame lygmenyje nedarote veiksmų, kurie aiškiai kenkia kitiems, nes jaučiate, kad tai taip pat gali pakenkti ir jums.

Sąmoningasis AŠ turi laisvą valią ir jam yra pavesta rinktis, remiantis savo turimu suvokimo filtru. Tad 48 lygyje susiduriate su pagunda kilti aukštyn arba leistis žemyn, susikurti aukštyn kylančią spiralę, arba žemyn traukiantį sūkurį. Žemiau 48 sąmonės lygmens egzistuojantys lygmenys pasižymi vienu bruožu: jie yra paremti labai subtiliu įsitikinimu, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Tai reiškia, kad, kai nusileidžiate į tuos lygmenis, prarandate jausmą, jog esate susiję su savo dvasiniu aš ir visa gyvybe. Kitaip tariant, jums nusileidus žemiau 48 lygmens, ego, kurį susikuriate, jus priverčia patikėti, kad esate atskira būtybė, gyvenanti atskirų daiktų ir žmonių pasaulyje. Kitaip tariant, jums dabar atrodys pateisinama daryti dalykus, kuriuos darytų tik atskira būtybė – tai yra, jums atrodys, kad turite teisę daryti ką tik norite, nesvarbu, kokias tai turėtų pasekmes kitiems.

Neišvengiamas šios sąmonės būsenos palydovas yra vienišumas ir jausmas, kad kiti žmonės ar materialios sąlygos kelia jums grėsmę. Todėl, mėgindami įveikti šį grėsmės pojūtį, neišvengiamai stengiatės kontroliuoti savo aplinką, tame tarpe ir kitus žmones. Kuo žemesniame sąmonės lygmenyje yra žmonės, tuo labiau jie nori kontroliuoti ir valdyti kitus, netgi ryždamiesi nužudyti tuos, kurie nepaklūsta jų kontrolei.

Šiems žmonėms toks elgesys atrodo visiškai pateisinamas ir būtinas, ir taip yra dėl to, kad jie yra visiškai susitapatinę su ego, kuris atitinka jų sąmonės lygį. Todėl jie absoliučiai tiki ego jiems pateikiamu suvokimu, tai yra, jiems jų elgesys atrodo visiškai pateisinamas, būtinas arba neišvengiamas. Žemiausiuose sąmonės lygmenyse esantys žmonės yra absoliučiai įsitikinę, kad jų elgesį pateisina kažkoks aukštesnis tikslas, ir akivaizdūs pavyzdžiai čia yra Hitleris, Stalinas ir Mao.

Dabar jau matome, kad yra trys ryškūs ego lygmenys:

  • Žemiau 48 lygmens egzistuojantis ego agresyviai siekia kontroliuoti ir valdyti kitus žmones. Tokie žmonės kovoja prieš kažką savo išorėje. Šis ego lygmuo taip pat agresyviai siekia priiminėti sprendimus vietoj jūsų – ar bent jau kontroliuoti Sąmoningojo AŠ priiminėjamus sprendimus.

  • Tarp 48 ir 96 lygmens egzistuojantis ego nėra toks agresyvus ir siekiantis kontroliuoti kitus; jis labiau siekia kontroliuoti jus. Dauguma dvasingų žmonių yra šiame lygmenyje, tai reiškia, kad jie kovoja prieš kažką savo viduje.

  • Tarp 96 ir 144 lygmenų egzistuojantis ego yra labiau subtilus. Tai yra tas lygmuo, kuriame mėginame atrasti subtilią pusiausvyrą, neleisdami, kad materiali karalija mus valdytų – įsisąmonindami, kad esame Dvasia – ir tuo pačiu metu ugdydamiesi absoliučią pagarbą kitų žmonių laisvai valiai – nepasiduodami pagundai priversti juos augti, ir tesiekdami įkvėpti juos savo pavyzdžiu.

Esmė ta, kad į ego galima žiūrėti kaip į filtrą, kuris iškraipo jūsų suvokimą. Kai esate žemiausiame sąmonės lygyje, egzistuoja 144 šio suvokimo filtro sluoksniai. Tai turi dvi pasekmes. Visų pirma, jums neįmanoma tiesiogiai patirti tyros šviesos, kuri nusileidžia iš jūsų AŠ ESU Esaties. Sąmoningasis AŠ yra taip stipriai susitapatinęs su savo sąmonės lygiu, jog jam yra labai sunku patirti save kaip grynąją sąmonę, ir todėl jis nesugeba „matyti“, kad yra daugiau nei jo dabartinė savastis. (Būtent dėl to kai kurie žmonės yra pasirengę žudyti kitus vien tam, kad išsaugotų savo netikrą savastį.) Antra, Sąmoningasis AŠ yra absoliučiai įsitikinęs, kad jo suvokimas yra tikras, ar netgi, kad turi teisę apibrėžti, kas yra tikra ir netikra.

Šioje proto būsenoje paprastai esate nepasiekiami dvasiniam mokytojui, ypač pakylėtiesiems mokytojams. Visgi tai nereiškia, kad esate „pasiklydę amžiams“ ir neturite jokio būdo sugrįžti atgal. Vis dėlto, tai reiškia, jog mokytis galite vieninteliu būdu – mokytojų taip vadinamoje „skaudžių smūgių mokykloje.“ Mokotės nuolatos kovodami prieš kokį nors priešą, kol galiausiai pasiekiate tašką, kuomet tariate: „Man jau gana šitų kovų, turi būti geresnis kelias, gyvenime turi būti kažkas daugiau.“

Tai gali sukelti poslinkį jūsų sąmonėje į aukštesnį lygį, kuomet imate kovoti prieš kažką kitą, kol galiausiai ir šitos patirties jums pasidaro gana. Ir galiausiai galite užkopti iki 48 lygio, kuriame tapsite atviri gauti instrukcijas iš pakylėtųjų mokytojų per savo intuiciją.

Kopdami toliau, nusimesite suvokimo filtro sluoksnius, ir tai tęsis iki 144 lygio, kuriame nusimesite paskutinį sluoksnį ir nebegalėsite likti fiziniame kūne, bet pakilsite į dvasinę karaliją.

Vis dėlto, egzistuoja svarbus pasikeitimas, kuris įvyksta 96 lygyje, nes tai yra tas lygis, kuriame pradedate tiesiogiai patirti savo vertikalią vienovę su savo AŠ ESU Esatimi ir horizontalią vienovę su visa gyvybe. Jėzus iš tiesų ir atėjo duoti žmonijai pavyzdį žmogaus, kuris yra 96 ir aukštesniuose lygiuose. Štai kodėl jis sakė: „Aš ir mano tėvas esame viena“ ir „ką padarėte šiems mano mažutėliams, man padarėte.“

96 lygyje imate tiesiogiai matyti realybę, kad visa gyvybė yra viena, ir tai yra vadinama Kristaus sąmone. Būtent tuomet galite pradėti sklaidyti antikristo proto sukurtą suvokimo filtrą, teigiantį, kad visa gyvybė egzistuoja atskirtyje. Šis atskirties melas yra didžiausias melas, kurį turite įveikti prieš pakildami – nes šio melo nerasite pakylėtoje karalijoje. Jis yra įmanomas materialioje karalijoje vien todėl, kad materijos tankumas įtikina jus, jog „daiktai“ yra atskiri ir materialus pasaulis yra atskirtas nuo Dievo.

Dabar trumpam susiekime tai su tuo, kas buvo pasakyta puslapyje apie sielą. Kai Sąmoningasis AŠ pirmą kartą nusileido į 48 lygį, tame lygyje egzistavo ego, kuris buvo jūsų tame lygyje prisiimtos savasties dalis. JEIGU (ir jūs ne visi tai padarėte) jūs pasirinkote nusileisti žemiau 48 lygio, susikūrėte dar vieną ego sluoksnį – agresyvesnio ego sluoksnį, siekiančio kontroliuoti. Šis ego tuomet tapo jūsų sielos dalimi, ir jūs nešiositės jį su savimi (iš gyvenimo į gyvenimą) tol, kol jo netranscenduosite.

Toliau: Pasąmonė

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels