3 Aukštesnis įžvalgumo lygmuo

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kad galėtume įžengti į kelią link Kristiškumo, turime leisti senajai savasčiai mirti ir atgimti į naują savastį. Pamirštame, ar bent jau norime pamiršti, kad yra žmonių, kurie visada buvo agresyvesni nei mes kada nors buvome, net ir iki šios mūsų transformacijos.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje ir šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje dauguma žmonių Vakaruose buvo šioje fazėje. Jie jautė, kad dabar mums nebereikia nerimauti dėl Rusijos agresijos prieš mus. Nors Putinas pasidarė agresyvesnis, žmonės norėjo judėti į priekį. 

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Putinas sudaužė tai su savo invazija į Ukrainą, ir jis tai padarė, nes jo protui nieko niekada nėra gana. 

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Putinas pasiekė tašką, kurį pasiekia visi diktatoriai, jausdami, kad nors turi visą šią valdžią, jiems to nėra gana. Jie nėra pakankamai gerbiami, jų nėra bijoma, jų nėra klausomasi.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Putinas norėjo padaryti kažką istoriško, kažką epiškai svarbaus dėl Rusijos, kaip jis tai suprato, sugrąžindamas Rusiją į šią pačią svarbiausią poziciją, kurią, jo prote, Rusija turėjo Sovietų Sąjungos laikais.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinėse šalyse, kai įžengiate į mąstymą, kad nenorite žeisti kitų žmonių, įžengiate į šį truputį naivų etapą, kuriame negalite iki galo įsivaizduoti, jog kiti žmonės galėtų norėti jus sužeisti.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nesugebate matyti, jog vis dar tebėra daug žmonių šioje planetoje, kurie nori žeisti kitus, kurie yra pasiruošę žeisti kitus, kurie mano, kad jiems yra naudinga žeisti kitus. Yra tokių, kurie nori žeisti kitus, kad įgytų valdžią arba tiesiog sukurtų chaosą.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žemesnėse Kristiškumo pakopose negalime iš tiesų pakelti susidūrimo su blogiu, negalime įsivaizduoti, koks yra blogis. Manome, jog dėl to, kad mes pasikeitėme, kiti žmonės taip pat bus pasikeitę. Ar bent jau norės pasikeisti, jei tik jiems suteiksime šansą.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės šalys jautė pareigą – dėl savo krikščioniškų įsitikinimų, dėl savo humanistinių įsitikinimų, dėl savo politinių įsitikinimų – suteikti Rusijai šansą augti ir normalizuotis.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad ką gi daugiau galėjo padaryti demokratinis pasaulis? Atsižvelgiant į tą sąmonės būseną, kurioje buvo tuo metu, ką gi daugiau jie būtų galėję padaryti?

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Vakarai pakilo į aukštesnį Kristaus įžvalgumo lygmenį nei turėjo prieš įsiveržimą. Tai yra įžvalgumas: „Būkite išmintingi kaip žalčiai, bet taikūs kaip balandžiai.“

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Vakarų lyderiai turi būti išmintingi ir matyti žalčius, kurie agresyviai siekia sugriauti demokratiją, ne tik karinėmis priemonėmis, bet ir daugeliu kitų būdų, pasitelkdami trolius, kibernetines atakas, kišimąsi į rinkimus ir propagandą.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laikas, kai Putinui buvo uždegta žalia šviesa, baigėsi, ir turi būti suprasta, kad Putinui nieko niekada nebus gana. Tad jeigu užkariaus Ukrainą, jis čia nesustos. 

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Vakarų šalims reikia pakilti aukščiau ir išsaugoti trapią pusiausvyrą, kuomet, viena vertus, esame taikūs kaip balandžiai, tačiau taip pat išmintingai suvokiame žalčių egzistavimą.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai turime reikalų su žmogumi, kuriam nieko nėra gana, mes turime būti tie, kurie nubrėžia ribą, nes pats jis to nesugeba padaryti. Tad mes esame tie, kurie turime nubrėžti ribą sakydami, kad nepriimsime Rusijos agresijos.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kad ir kuo viskas baigsis Ukrainoje, Rusijos agresija neišnyks. Kurį laiką Rusija vis dar tebebus agresyvi. Net jeigu Putinas paliks įsikūnijimą arba bus nuverstas per perversmą, Rusija vis dar tebebus agresyvi.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog kad galėtų tam pasipriešinti nesukeldamos visuotinio karo tarp NATO ir Rusijos, Vakarų šalims reikia būti nesusiskaldžiusioms. Jos turi priimti aiškų sprendimą, ką jos leis ir ko neleis. Vienybė yra visų svarbiausia.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Putinas sistematiškai mėgino ardyti Vakarų vienybę ir jam tai dalinai pavyko. Dabar visa tai buvo apgręžta ir yra labai svarbu, kad Vakarų šalys toliau tai palaikytų, nes konfrontacija tarp Rusijos ir Vakarų nėra konfrontacija tarp šalių.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Putinas mėgsta sakyti, jog tai yra konfrontacija tarp Rusijos ir NATO arba Rusijos ir Vakarų, kurie nori nuversti Rusiją, sugriauti Rusiją ir pakenkti Rusijos žmonėms.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nors Vakarai gali norėti nuversti Putiną, jie nori tik gero Rusijos žmonėms. Konfrontacija vyksta tarp dviejų judėjimų: judėjimo už demokratiją ir judėjimo prieš demokratiją.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pamatiniame lygmenyje, tai yra konfrontacija tarp judėjimo link vis didesnės demokratijos ir laisvės, kurie yra Aukso Amžiaus dalis, ir judėjimo prieš demokratiją ir laisvę, kas yra priešinga Aukso Amžiui. 

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija turi pakilti į šį lygmenį: „Negalime daryti prielaidos, kad visi žmonės Žemėje nori laisvės, demokratijos ir klestėjimo. Tam tikra prasme, jie to nori, tačiau nenori sumokėti už tai kainos, pakeisdami savo šalį ir savo lyderius.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime sau leisti daryti prielaidos, jog kadangi mes nesame agresyvūs Kinijos ir Rusijos atžvilgiu, jie taip pat nebus agresyvūs mūsų atžvilgiu.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad musulmonų terorizmas šiek tiek nuėjo į antrą planą, tačiau vietoj jo atsirado šis antidemokratiškas puolimas, pagrinde ateinantis iš Kinijos ir Rusijos. Tai yra kita fazė, kurioje demokratijoms reikia pakilti aukščiau ir šitai pripažinti.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra būtina apginti demokratiją, idant demokratija galėtų ne tik išlikti, bet ir toliau plėstis. Kai kurios šalys, kurios turėjo demokratiją ilgą laiką, pradeda ją laikyti savaime suprantamu dalyku ir leidžia tam tikriems žmonėms ateiti į valdžią, kurie iš tiesų yra nusistatę prieš demokratiją.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratiškoms šalims reikia sau užduoti paprastą klausimą: „Kokių mes norime lyderių? Kokių norime lyderių pasaulyje ir savo pačių šalyse?“

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja tokių lyderių tipas, kurių nenorime demokratijoje. Turime išsiugdyti geresnį gebėjimą juos atpažinti dar prieš jiems ateinant į valdžią. Turime neleisti jiems konsoliduoti savo valdžios ir pradėti agresyvius veiksmus prieš kitas šalis.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sekantis iššūkis yra pasipriešinti Kinijos prieš demokratiją nukreiptoms pastangoms. Jeigu šiuolaikinės demokratijos rytoj nustotų pirkti Kinijoje pagamintas prekes, Kinijos ekonomika negalėtų to pakelti. Demokratinės šalys turi labai stiprią kortą, kurią gali sužaisti, ir mes turime turėti drąsos ją sužaisti.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog išrinktiems lyderiams ir verslo vadovams reikia pamatyti, kad jeigu Kinija įsiveržtų į Taivaną, dauguma vartotojų atsisakytų pirkti Kinijoje pagamintas prekes. 

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad  jeigu esate atsakingas generalinis direktorius, turite tarti: „Turime apsaugoti savo verslą nuo Kinijos, tuo atveju, jeigu ji kažką padarytų, kas paskatintų vartotojus atsisakyti pirkti bet kokius Kinijoje pagamintus dalykus. Tiesiog negalime leisti, kad 90% mūsų Kinijoje gaminamų prekių per vieną dieną taptų neparduodamos. Privalome diversifikuotis į kitas šalis.“

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad politiniai lyderiai privalo ryžtis tai išsakyti, kadangi negalime daryti prielaidos, jog Kinijos lyderiai bus pakankamai protingi, kad patys tai pamatytų.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime daryti prielaidos, jog Xi Jinpingas ir tie, kurie jį remia Kinijos vadovybėje, sugebės matyti už savo burbulo ribų. Jie mano, kad sugebės išsisukti nuo pasekmių, užpuldami Taivaną, nes Vakarai negali nustoti gaminti produktų Kinijoje.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime leisti lyderiams pasinaudoti demokratiniu procesu ir tuomet siekti sugriauti demokratinį procesą, kadangi jie negerbia demokratijos.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinėms šalims reikia savęs paklausti: Kokių lyderių iš tiesų norime? Ar norime tokių lyderių, kurie gerbtų demokratinį procesą ir gerbtų žmones? O gal norime asmens, kuris iš esmės yra elitistas, nes mano galintis priimti geresnius sprendimus už žmones?

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sekantis žingsnis demokratizacijos procese, demokratijos evoliucijoje, yra suvokti, jog nė vienas žmogus negali visko žinoti. Ir todėl turime išplėsti sprendimų priėmėjų ratą.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad  galiausiai turėsime įtraukti kuo didesnį žmonių skaičių, per referendumus, kas galiausiai atves prie tiesioginės demokratijos. O galiausiai tai atves prie tam tikros konsensuso demokratijos formos, kuomet balsavimas taps nebereikalingu, kadangi visi žinos, ko kiekvienas nori.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com