1. Demokratija yra geresnė valstybės valdymo forma

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kaip dalis tavo Aukso Amžiaus, demokratija toliau augs, didės ir sklis po visą pasaulį. Vis daugiau ir daugiau šalių taps demokratijomis, o jau egzistuojančios demokratijos toliau vystysis link vis demokratiškesnių demokratijos formų.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja jėgos, kurios daro viską, ką gali, mėgindamos sustabdyti arba atidėti tavo Aukso Amžiaus įkūnijimą. Šios jėgos mėgino iškreipti demokratines šalis į kažką tokio, kas iš tiesų nebebūtų demokratija.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiktai tuomet, kai visi žmonės nusprendžia, jog demokratija yra geriau už diktatūrą, toje valstybėje atsiranda demokratija.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu nedidelis elitas sprendžia, ar demokratija yra geresnė valstybės valdymo forma, tai nėra tikra demokratija. Elitas retai nusprendžia, kad demokratija yra geresnė valstybės valdymo forma už diktatūrą.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kartais valdžios siekiantis elitas pasinaudoja žmonių nepasitenkinimu ir įtvirtina tokią demokratijos formą, kurioje jie išsikelia save į poziciją, kurioje gali viską kontroliuoti.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad privalome pasirinkti, ar norime, kad valdytų žmonės, ar valdytų nedidelis elitas. Tai yra esminis klausimas žmonijos istorijoje.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daug žmonių, net ir istorijos bei politikos ekspertų, sakys, jog yra geriau, kai valdo elitas. Tačiau kam yra geriau, kai valdo elitas? Tai visada yra geriau elitui, nes žmonės iš esmės tampa elito vergais.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daugelis diktatūrų sukėlė didžiules nelaimes, nuo Romos imperijos iki nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Tai niekada nebuvo geriau žmonėms ir netgi nebuvo geriau pačiam elitui ilgalaikėje perspektyvoje.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad įsigalėjęs elitas, kuris bet kuriuo metu dominuoja visuomenėje, visada teigia, kad yra teisingiausias elitas. Tai tęsiasi tol, kol ateina kitas elitas ir sako: „Ne, įsigalėjusio elito žmonės nėra tinkami žmonės šiam darbui, mes esame tinkami žmonės šiam darbui.“

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tie, kurie neišmoksta istorijos pamokų, yra pasmerkti jas kartoti, tad klausimas yra toks: Kiek ilgai norime leisti valdžios elitui valdyti mūsų visuomenes?

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad imperijos susinaikino, nes prarado pusiausvyrą. Jos nuėjo pernelyg toli į vieną kraštutinumą, ir kai nebegalėjo toliau eiti, pradėjo kurtis žemyn traukiantį sūkurį, atvedusį prie žlugimo.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jėga paremtas mėginimas užkariauti pasaulį sutankina materiją, o materijos sutankinimas sukuria pasipriešinimą jėgai. Visada egzistuoja limitas, kiek toli jėga paremta imperija gali plėstis, kadangi jos mąstymą jai atspindi materijos sutankėjimas. Jėga susinaikins.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime turėti elitistinės visuomenės, kuri nebūtų paremta jėga. Istorija demonstruoja, kad bet kuri jėga paremta imperija susinaikins.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nebegalime leisti nedideliam elitui gainiotis šį neįmanomą tikslą. Turime suvokti, kad geriausia valstybės valdymo forma niekada nebus elitistinė valdžios forma.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kuo mažesnis žmonių skaičius kontroliuoja sprendimų priėmimo procesą, tuo didesnės yra padaromos klaidos. Jeigu nenorime, kad šalis taptų tokia išsibalansavusi, jog įžengtų į savidestrukcinį sūkurį, turime išplėsti sprendimų priėmėjų ratą.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pats didžiausias sprendimų priėmėjų rato išplėtimas yra įtraukti į jį visus žmones.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad progreso pagrindas yra žinių plėtra, tačiau tai yra daugiau nei vien intelektualios, faktinės žinios. Protas yra daugiau nei smegenys. Progresas įvyko, nes buvo išplėsti žmonių proto gebėjimai.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad buvo išplėsti individualių žmonių protai, tačiau taip pat įvyko kolektyvinio proto, kolektyvinės sąmonės išplėtimas.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad viduramžiais visuomenės tikslas buvo išsaugoti elitui – dvasininkijai ir kilmingųjų klasei bei karaliams – jų privilegijuotas pozicijas.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad bet kokios elitistinės valdžios tikslas yra išsaugoti privilegijuotas elito pozicijas. Elitistinės visuomenės tikslas yra apibrėžiamas elito, sukasi aplink elitą ir palaiko elito egzistavimą.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tikrasis visuomenės tikslas yra plėsti individualius žmonių protus ir plėsti kolektyvinę sąmonę – ne tik dėl to, kad tai atneša progresą, bet ir dėl to, kad tai yra gyvenimo Žemėje tikslas iš dvasinės perspektyvos.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad aukštesnis visuomenės tikslas yra skatinti savo piliečių suvokimo augimą ir kolektyvinės sąmonės augimą, kuris vestų visuomenę prie didesnės materialinės gerovės, didesnės laisvės ir didesnės psichologinės žmonių gerovės.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visuomenės tikslas yra žmonių gerovė ir žmonių gerbūvis – visų žmonių.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tie, kurie mėgina tai užginčyti, palaiko privilegijų elitui suteikimą. Jie teigia, kad elito gerbūvis yra svarbesnis už plačiosios visuomenės, ir todėl plačioji visuomenė turėtų būti elito tarnais arba vergais.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visada egzistuoja ši dinamika – elitas prieš žmones. Tad jūs arba norite to, kas yra geriausia plačiajai visuomenei, arba norite to, kas yra geriausia nedideliam elitui, kuris išnaudoja populiaciją.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Aukso Amžiuje technologija bus naudojama sukurti komunikaciją, kurioje po debatų atsirastų konsensusas. Visuomenėje, kurioje visi žmonės dalyvauja debatuose, tai taip pat yra demokratijos forma ir tai nėra elitistinė visuomenė.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pirmoji demokratijos pakopa yra, kai žmonės balsuoja už atstovus. Tai yra nuolaida idėjai, kad kai kurie žmonės yra tinkamesni priiminėti sprendimus už vidutinį žmogų.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kita pakopa yra labiau tiesioginė demokratija, kurioje, bent jau dėl svarbesnių sprendimų, balsuoja visi žmonės, pavyzdžiui, referendume.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šalims reikia kvestionuoti, ar daugumos valdymas yra optimaliausia valstybės valdymo forma. Galiausiai tai gali atvesti prie taško, kuriame referendumo surengimas liks beveik tik kaip formalumas, kadangi palaipsniui atsiras konsensusas, kuomet didžioji dauguma žmonių bus vieningi.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija, viena ar kita forma, yra Aukso Amžiaus valstybės valdymo forma. Tai yra ateities valdžia.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nelankstumas negali užtikrinti išgyvenimo. „Geriausia“ valstybės valdymo forma yra tokia, kuri užtikrina sparčiausią ir tvariausią žmonių protų augimą, žmonių protų gebėjimų augimą. Ir tokia valstybės valdymo forma privalo būti lanksti. Ji privalo būti lanksti.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šalis negali tapti demokratija, jeigu tarp aukščiausių 10% nėra tam tikro lygmens Kristiškumo ir netgi tam tikro lygmens tarp didžiosios populiacijos dalies.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu nėra reikiamo Kristiškumo lygmens, tuomet šis demokratijos eksperimentas nebus sėkmingas.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad per visą rašytinę istoriją egzistavo kovos dinamika – vyko kova tarp nedidelio elito ir didžiosios dalies populiacijos.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitistinėje visuomenėje dominuoja savanaudiškumas, koncentravimasis į save, susitelkimas į save kaip jūs save suvokiate.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai esate šioje žemesnėje sąmonės būsenoje, jūs save laikote atskira būtybe, kuri varžosi su kitais žmonėmis ir jiems priešinasi. Savo prote turite labai aiškiai nubrėžtą ribą tarp savęs ir saviškių, ir visų kitų žmonių.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com