4 Demokratija ir blogio problema

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra žmonių, kurie Hitlerio, Stalino, Mao ar Putino nelaiko blogio įsikūnijimu. Daugelyje šalių žmonės savo dabartinių ar praeities lyderių nelaiko blogio nešėjais.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pamatinis Kristaus įžvalgumo lygmuo yra, kai žiūrite į vaisius, žiūrite į lyderių padarytus veiksmus ir pasekmes, ir todėl žinote, kad jie yra blogi arba atstovauja blogį.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nepakanka žiūrėti vien į fizinius blogio pasireiškimus, nes tai mums neleis suvokti už blogio slypinčios priežasties.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja paslėptos, nefizinės priežastys už visų fizinių įvykių ir fenomenų. Už fizinių blogio pasireiškimų egzistuoja nefizinis, psichologinis komponentas.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja emocinis blogio komponentas, mentalinio lygmens komponentas ir identiteto lygmens komponentas. Kai kurie žmonės yra užvaldyti blogio jėgų, kadangi buvo užvaldytas jų emocinis kūnas, mentalinis kūnas arba identiteto kūnas. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja blogio jėga, kuri yra už žmogiško lygmens, kadangi negalime paaiškinti blogio žiūrėdami vien į žmones. Egzistuoja nežmogiška, nemateriali blogio jėga, kuri veikia per žmones, nes jie arba savanoriškai pasiverčia blogio instrumentais, arba yra užvaldomi blogio jėgų.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja būtybės, kurios yra visiškai atsidėjusios troškimui įrodyti, kad Dievas padarė klaidą, kad laisva valia yra klaida, ir jos tai siekia įrodyti mėgindamos priversti žmones piktnaudžiauti savo laisva valia arba tiesiog yra pasišventusios sukurti kuo didesnį chaosą.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad krikščionybės religija nuo pat katalikų bažnyčios susiformavimo buvo užvaldyta antikristo jėgų, kurios naudojosi krikščionybės religija kaip įrankiu populiacijai kontroliuoti, sukurdamos viduramžių hierarchinę struktūrą, kurioje žmonės buvo šio nedidelio valdžios elito vergai.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės šalys teisingai suprato, jog yra būtina atskirti bažnyčią ir valstybę. Yra būtina suteikti religijos laisvę žmonėms, kad šalyje negalėtų dominuoti viena konkreti religija.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios siekiantis elitas pasinaudojo mokslu, kad padarytų šalis mažiau religingomis. Šios šalys priėmė sekuliarų, materialistinį mąstymą ir nutolo nuo blogio idėjos bei idėjos, kad egzistuoja nematerialios tamsos jėgos, galinčios užvaldyti žmonių protus ir versti juos daryti blogį.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad blogis buvo fundamentalus iššūkis demokratinėms šalims, nes kaip galite paaiškinti blogį? Materializmui paaiškinti blogį sekėsi ne ką geriau nei krikščionybės religijai.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tas pats elitas, ta pati jėga mentalinėje karalijoje, kuri sukūrė sumišimą dėl blogio problemos krikščionybėje, didele dalimi prisidėjo prie materializmo religijos dogmų ir doktrinų sukūrimo, sukurdama ir čia panašų sumišimą.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad iš tiesų egzistuoja blogio jėga Žemėje ir ji nori išlikti pasislėpusi. Blogis nenori, kad žmonės žinotų apie jo egzistavimą ar suprastų, kas jis toks yra ir kaip jis veikia žmones.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad blogis nori išlikti pasislėpęs ir jis naudojasi bet kokia sistema, bet kokia visuomenėje dominuojančia ideologija, kad sukurtų pakankamai sumišimo savo egzistavimui nuslėpti. Blogis, kuris sukūrė sumišimą per krikščionybės religiją, tą patį dabar daro per materializmo religiją.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai paaiškina, kodėl demokratijos nesugebėjo išspręsti blogio klausimo. Blogio paaiškinimo jos ieškojo tik materijos karalijoje. Tačiau kadangi visi žmonės turi tokias pačias smegenis, kodėl kai kurie tampa blogi? 

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad idėja, jog blogis yra žmogaus prigimties dalis, yra tiesiog nereliginė idėjos apie pirmapradę nuodėmę versija. Būtent tai blogio jėga nori priversti žmones jausti: tai yra, kad dėl blogio kalta yra ne blogio jėga, nes blogis esą yra užkoduotas žmogaus prigimtyje.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad daugelis žmonių tikėjosi, jog žlugus Sovietų Sąjungai ir pasibaigus Šaltajam Karui pasaulis perėjo į etapą, kuriame blogis nebevaidina didelio vaidmens. Tačiau kuo remiantis būtų galima sakyti, kad jau palikome blogio erą, kad mes savo šiuolaikinėse demokratijose transcendavome blogį?

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad atėjo laikas priimti aukštesnį požiūrį, aukštesnį blogio supratimą. Demokratijos dabar pasiekė tašką, kuriame, kad galėtume pakilti į aukštesnį lygmenį, mums reikia pažvelgti blogio problemai į akis. Blogis beldžiasi į mūsų duris, tad negalime sau leisti toliau jo ignoruoti.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sveikatos priežiūros profesionalai pripažįsta, jog rimtomis psichinėmis ligomis sergantys žmonės atrodo apsėsti kažkokios išorinės jėgos, kuri yra užvaldžiusi jų protus. 

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu iš tiesų norime padėti šias psichologines problemas turintiems žmonėms, turime įvertinti, kad egzistuoja nemateriali jėga, kuri gali užvaldyti žmonių protus.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad stebėdami piktadariškus žmones istorijoje matome, jog egzistuoja tam tikro tipo asmenys – narcizai, psichopatai arba sociopatai – kurie nesielgia ir nežiūri į gyvenimą taip, kaip tai daro normalūs žmonės. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai turi būti pritaikyta pasaulio lyderiams, nes egzistuoja tam tikro tipo asmuo, kuris arba nori valdžios, arba nori dėmesio. Jis yra pasiruošęs padaryti viską, ką gali, kad tai gautų, visiškai nesirūpindamas dėl kančių, kurias tai sukelia kitiems žmonėms, ar dėl destrukcijos, kurią sukelia civilizacijai. 

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad egzistuoja tam tikras tipas žmonių, kurie siekia lyderio pozicijos ir naudojasi šia lyderio pozicija visiškai demokratiniams principams ir demokratinėms teisėms prieštaraujančiu būdu.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra lyderių, kurie neturi jokios pagarbos demokratijai, ir jie naudosis demokratija, kad gautų valdžią ir dėmesį arba sieks sunaikinti demokratiją.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime atpažinti tokio tipo lyderį ir sakyti: „Štai čia turime žmogų, kuris netinka būti demokratiniu lyderiu.“ Tad yra žmonių, kurių mes nenorime matyti demokratinių šalių lyderiais.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime pažvelgti už demokratinių šalių ribų, atpažinti šiuos lyderius ir sakyti: „Mes, būdami demokratija, negalime elgtis su šiais žmonėmis taip, tarsi jie būtų normalūs, geranoriški lyderiai. Tad turime daryti viską, ką galime, kad juos atpažintume kaip įmanoma anksčiau, ir neleistume jiems įgyti valdžios ar bent jau neleistume jiems išplėsti savo valdžios.“

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pati sėkmingiausia strategija, kuri buvo naudojama ištisus amžius, sunaikinant arba užgrobiant kitas šalis arba populiacijas, yra „skaldyk ir valdyk“ strategija.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos yra nepalankioje padėtyje diktatūrų atžvilgiu. Demokratijos jau dėl pačios savo prigimties nėra agresyvios šalys, jos turi toleranciją skirtumams, kas užtikrina demokratines laisves.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mūsų tolerancija skirtumams gali būti panaudota kaip ginklas prieš mus ir prieš visą demokratiją. Pavyzdžiui, diktatūros gali sukurti trolių fabrikus ir naudotis socialine žiniasklaida, siekdamos paveikti viešąją nuomonę demokratijose. 

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos turi pakilti į aukštesnį įžvalgumo lygmenį, kuriame suvoktų, kad yra žmonių, kurie aktyviai mėgina sunaikinti demokratiją. Turime padidinti suvokimą apie tai, kad neleistume šioms išorinėms jėgoms suskaldyti demokratinių šalių.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šie žmonės nesustos, tad mes arba galime laukti, kol situacija eskaluosis, arba galime užimti tvirtą poziciją, susivienyti visoms demokratijoms ir aiškiai pasakyti, ką toleruosime ir ko netoleruosime. Negalime leisti, kad mūsų demokratinės laisvės būtų panaudotos demokratijai griauti ar mums tarpusavyje supriešinti.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra egzistencinė grėsmė demokratijai. Demokratija iki šiol buvo grindžiama prielaida, kad nėra jokios vidinės jėgos, kuri norėtų sunaikinti demokratiją, ir taip pat nėra išorinės jėgos. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija yra grindžiama noru matyti tai, kas yra geriausia žmonėse. Būtent dėl to galime suteikti žmonėms laisvę, kadangi tikime, jog dauguma žmonių tuo nepiktnaudžiaus. Tai yra vienas iš egzistencinių demokratijos aspektų, kurio dauguma žmonių dar nepripažino.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos daro prielaidą, jog egzistuoja tam tikra vienovė tarp žmonių, todėl visi žmonės nori sukurti geresnę ateitį sau ir savo vaikams. Jie nenori, kad jų pačių valdžia tai iš jų atimtų, ir jie nenori, kad tai iš jų atimtų išorinė jėga.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visi žmonės, kai jais nėra manipuliuojama, kai jie nėra apakinti blogio, to nori. Būtent dėl to demokratija yra ateities valdžia, kadangi ji yra dermėje su pamatine realybe, kaip funkcionuoja gyvenimas.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai pripažįstame šią vienovę, galime matyti, jog demokratiją griauna susiskaldymas ir atskirtis. Yra šalių pasaulyje, kurios nenori to, kas būtų geriausia visumai. Jos nori to, kas būtų geriausia joms pačioms. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra žmonių, kurie aktyviai dirba prieš vienovę, jie siekia sunaikinti vienovę demokratijoje ir vienovę tarp demokratinių šalių. Jie siekia skaldyti ir valdyti.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra būtina demokratinėms šalims pasiekti didesnę vienybę ir išsaugoti tą vienybę prieš visas jėgas, kurios siekia jas suskaldyti. Demokratinės laisvės gali būti panaudotos šalims ir žmonėms skaldyti, o tai kelia grėsmę pačiam demokratijos išlikimui.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinėms šalims reikia pakilti į aukštesnį vienybės jausmą, kuriame mes sąmoningai sustabdytume visus mėginimus skaldyti ir valdyti, ypač ateinančius iš nedemokratinių šalių, piktnaudžiaujančių žodžio laisve susiskaldymui kurti. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad blogio problema niekur nedingo. Demokratinės šalys ją ignoravo, tačiau negalime toliau to ignoruoti. Atėjo laikas palypėti aukščiau, pažvelgti į šitai, pažvelgti į atsaką blogiui ir suvokti, kad galime patobulėti.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad blogis yra atskirtis, tai yra pasidalijimas į dualistinius teisingumo ir klaidingumo polius, į gėrio ir blogio polius. Apibrėžiate, kad jūs esate geri, o tie, kurie jums priešinasi, yra blogi. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės šalys turi potencialą pakilti virš dualizmo. Dualistiniame mąstyme esantys žmonės iš tiesų negali paversti demokratijos funkcionuojančia sistema. Kitas žingsnis demokratijoms yra transcenduoti juodai baltą mąstymą.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galiausiai, kelias į geresnį pasaulį eina per sąmonės kėlimą, tačiau bet kuriuo laiko momentu kolektyvinė sąmonė yra ten, kur yra, ir todėl turi būti taikomos tam tikros priemonės demokratijos išgyvenimui užtikrinti. 

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos yra ateities valstybės valdymo forma, ir todėl demokratijos šiuo metu turi daryti viską, kad užtikrintų tą ateitį. 

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tavo misija padėjo pamatus demokratijai, ir demokratija yra Sen Žermeno Aukso Amžiaus valstybės valdymo forma. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com