2 Demokratija neįmanoma be įžvalgumo

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ BŪSIU Esatį ir kalbėti šią invokaciją pilna galia. Prašau mylimą Sen Žermeną ir Jėzų pažadinti žmones būtinybei ginti demokratiją tiek nuo išorinio, tiek nuo vidinio puolimo, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad elitai buvo susikoncentravę į save ir jiems visiškai nerūpėjo plačioji populiacija ir jų kančios. Jiems atrodė visiškai normalu pavergti 99% populiacijos, kad patys galėtų mėgautis privilegijuotu gyvenimo būdu.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tu padėjai pamatus Žuvų amžiaus progresui, ir aukščiausia išdava būtų demokratijos pasklidimas viso pasaulio mastu. Demokratija yra paremta posakiu: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų.“

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad ateina toks momentas sielos evoliucijoje, kuomet ji pradeda pastebėti, kad jeigu sužeidžiu kitus žmones, jie supyksta ir kažkuriuo metu gali atsilyginti man tuo pačiu. Jeigu darau kažką kitiems, tikėtina, kad kiti tą patį padarys man. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu norime sustabdyti šį sūkurį, kažkas privalo pradėti tai daryti. Kažkas privalo pradėti elgtis su žmonėmis kitaip. Kažkas privalo sustabdyti sūkurį, darydamas kitiems NE tai, ką kiti daro jums, o ką jūs norėtumėte, kad kiti jums darytų. 

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra demokratijos pamatas, kadangi demokratija gali veikti tik tuomet, kai egzistuoja savanoriškas susitarimas, jog yra tam tikri dalykai, kurių mes vieni kitiems nedarome.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija yra paremta žmonių teisėmis. Tačiau demokratija niekada negalėtų to įgyvendinti jėga, nes jeigu demokratija turėtų tai įgyvendinti jėga, ji taptų diktatūra. Turėtų būti tiek daug policijos, tiek daug sekimo, kad tai jau nebebūtų demokratija.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratijos pagrindas yra tai, kad didžioji populiacijos dalis turi šį susitarimą: egzistuoja tam tikri dalykai, kurių mes vieni kitiems nedarome, nes tuomet mes galime gyventi taikų gyvenimą, galėdami kurti savo ateitį su pasitikėjimu.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai egzistuoja šis žmogiškumo lygmuo, šalis klesti ir žmonės klesti. Taip yra dėl to, kad kai tarnaujame kitiems, visata grąžina mums tai padauginusi. 

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai dauginame talentus savo elgesiu su kitais žmonėmis, tuomet Dievas, Dvasia, visata, padaugins tai, ką gauname iš Dvasios, ir todėl turėsime daugiau. Tai yra dvasinis šiuolaikinių demokratijų pamatas. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kalbėjai apie universalius dėsnius. Tad krikščionybei buvo skirta būti konstruktyvaus gyvenimo filosofija. Jeigu tai būtų buvę išsaugota, šiuolaikinėms demokratijoms nebūtų buvę būtina tapti sekuliariomis, nes visuomenės net nebūtų tapusios religinėmis visuomenėmis.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad krikščionys nesugeba suvokti, jog tavo mokymai yra anti-elitistiniai. Taip yra dėl to, kad katalikų bažnyčia septyniolika amžių krikščionybę pristatinėjo kaip elitistinę religiją.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Konstantinas nenorėjo populistinės universalios religijos, kurioje žmonės galėtų Dievą pasiekti savarankiškai. Jis norėjo valstybės kontroliuojamos religijos, kurioje žmonės Dievą ir išganymą galėtų pasiekti per jo kontroliuojamą instituciją.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad po trijų šimtmečių krikščioniška filosofija buvo paversta dar viena elitistine religija, kuri pavergė žmones, Europą paskandino tamsiuosiuose amžiuose, sukūrė sekuliarų elitą su dieviškas teises turinčiais karaliais ir mėlyno kraujo kilmingųjų klase, sukurta valdyti žmones.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Romos katalikų bažnyčia neatiduoda kas Dievo Dievui, nes Kristaus sąmonę jie pakeitė Petro sąmone, kuris išsigynė Kristaus tris kartus, o jie išsigynė Kristaus 3 milijardus kartų nuo 325 m.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad katalikų bažnyčia pavertė krikščionybę galinga religija, kuri vykdė kryžiaus žygius, inkviziciją ir raganų medžiokles. Neginčijamos doktrinos supriešino krikščionybę su ankstyvaisiais mokslininkais, ir jeigu viso to nebūtų įvykę, šiuolaikinėms demokratijoms nebūtų reikėję tapti sekuliariomis šalimis.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratija būtų galėjusi atsirasti anksčiau. Demokratijos atsiradimą daugiau nei bet kuris kitas vienas veiksnys stabdė katalikų bažnyčia. Nėra nė lašelio demokratijos katalikų bažnyčioje.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu nebūtų įvykęs krikščionybės institucionalizavimas, elitizavimas, tuomet demokratijos iš tiesų būtų galėjusios atsirasti anksčiau. Jos būtų galėjusios atsirasti Europoje, kadangi būtumėte galėję neturėti karalių, kurie tikėjo turintys dievišką teisę valdyti.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu jie būtų į save žiūrėję pagal krikščionišką pasaulėžiūrą, kaip prancūzai, britai ir vokiečiai būtų galėję būti priešais? Jeigu jie visi buvo krikščioniai ir laikėsi šios krikščioniškos etikos daryti kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų, kaip galėjo egzistuoti kažkoks priešiškumas? Kaip galėjo vykti karas?

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristiškumas yra, kai pripažįstate, jog kiti žmonės turi tas pačias teises kaip ir jūs, tačiau iš tiesų jūs tuo pripažįstate, kad tai yra jūsų pačių labui elgtis su kitais žmonėmis taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristus yra tasai, kuris ateina mesti iššūkį šio pasaulio princui, savanaudiškumo, susikoncentravimo į save sąmonei.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmogaus protas turi gebėjimą tapti save išpildančia, save patvirtinančia, save cituojančia sistema, nes žmonės ieško ir priima tiktai tai, kas patvirtina jų neginčijamą tikėjimą.

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmogiškas intelektas gali ginčytis už ir prieš bet kokį teiginį, tad žmonės visada gali save įtikinti, jog jie yra teisūs, o visi, kurie jiems prieštarauja, klysta.

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai atvedė prie civilizacijų žlugimo ir daugybės katastrofų. Tai taip pat tapo didelės dalies individualaus nelaimingumo priežastimi, nes tai atima iš žmonių gebėjimą prisitaikyti prie kintančių sąlygų, tiek asmeniniame gyvenime, tiek visos planetos mastu.

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad protas turi šį gebėjimą. Mes save galime išlaisvinti, kad netaptume tokio uždaro proto, tiktai ieškodami kažko už savo proto ribų. Nes jeigu nieko daugiau nėra, žmonija yra pasmerkta.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pirmasis Kristaus iššūkis yra pripažinti, kad egzistuoja kažkas daugiau už jūsų proto ribų. Antrasis iššūkis yra nepaliauti siekti to patyrimo ir neleisti savo išoriniam protui įtraukti to patyrimo į savo pasaulėžiūrą ir suvokimo filtrą.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad yra kažkas, kas yra tikra, yra kažkas, kas yra aukščiau už visus dalykus, už visas idėjas, visus įsitikinimus, kuriuos galime apibrėžti Žemėje. Yra kažkas daugiau už mūsų pačių protą. Tai yra pamatinis žmogiškumas kaip pamatinė pagarba kitiems žmonėms. 

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu nėra bazinės pagarbos tarp žmonių, kaip galime turėti demokratiją? Negalime priversti šalies tapti demokratiška.

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4 Dalis

1. Jėzau, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Kristiškumas yra universalus terminas, ir todėl egzistuoja neatsiejamas ryšys tarp Kristiškumo ir demokratijos. Negalite demokratijos turėti be Kristiškumo.

O Jėzau, mano brolis tu,

Einu tavo parodytu keliu,

Esi tu didis pavyzdys,

Viduj tavęs drįstu klausyt.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą šalims, kurios neturi demokratinės valstybės valdymo formos, kurios neturi jokių intencijų ar tikslo padaryti savo šalies labiau demokratiška, ir todėl jos jaučia grėsmę iš demokratinių šalių.

O Jėzau, atverki vidines akis,

Savo teisumą ego įrodinėja vis,

Bet man jau viso to gana,

Aš būsiu su tavim vienovėje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą Vladimirui Putinui, Xi Jinpingui ir kitiems lyderiams, kurie jaučia grėsmę iš demokratinių šalių, nes žino, jog negali sutrukdyti savo žmonėms suprasti, kad žmonės demokratinėse šalyse turi daug aukštesnį pragyvenimo lygį nei vidutinis žmogus Rusijoje ar Kinijoje. 

O Jėzau, aš dabar randu,

Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,

Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,

Vidinę erdvę savimi užpildai tu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Jėzau, prašau tavęs padėti žmonėms paklausti savęs: „Kodėl mes neturime to, ką turi žmonės demokratinėse šalyse? Ar taip yra dėl to, kad neturime demokratinės valstybės valdymo formos?“

O Jėzau, žalčio melą rodyk man,

Rąstą akyje man atidenk,

Su Kristaus duotu įžvalgumu,

Vienovėj amžinybės gyvenu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą lyderiams, kurie jaučia grėsmę iš demokratijos, ir jie nusprendė padaryti tam tikrus dalykus, kad šiek tiek nusmukdytų demokratiją, pažemintų demokratijas, pavaizduotų jas žemesne valstybės valdymo forma. 

O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,

Ir kitą skruostą atsuku,

Kai kaltintojas kaltina mane,

Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą lyderiams, kurie turi Kaino sąmonę. Jie pavydi Kristaus Šviesos, kurios patys neturi. Jie nenori keistis, tad žino, jog negalės jos turėti. Tačiau jeigu jiems kaip nors pavyktų sugriauti tai, ką žmonės turi demokratinėse šalyse, jie galėtų pasijausti geriau dėl savęs, kad to neturi.

O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,

Nelieka su Žeme saitų,

Te mirusieji džiaugiasi mirtim,

O aš renkuosi eiti su tavim.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą jėgoms fiziniame pasaulyje, žmonėms ir šalims, kurios daro viską, ką gali, mėgindamos mesti iššūkį demokratijai.

O Jėzau, padėk įveikti tą

Pagundą velnio meile aukštesne,

Atskirąjį aš apnuogink manyje,

Beformį aš padėk surasti savyje.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą tamsos jėgoms ir puolusioms būtybėms emocinėje karalijoje, mentalinėje karalijoje ir identiteto karalijoje, kurios meta iššūkį demokratijai.

O Jėzau, argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku,

Su tuo kiekvieną testą įveikiu,

Ir amžinoj rimty su tavimi esu.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Jėzau, kviečiu Kristaus Teismą visiems tiems, kurie siekia mesti  iššūkį demokratijai, nes jie sugeba mąstyti tik jėgos kategorijomis. Padėk žmonėms suvokti, kad visos tokios jėgos atsidurs istorijos šiukšlių dėžėje. 

O Jėzau, ugningas mokytojau mano,

Širdis manoji liejasi į tavo,

Aš myliu siela, protu ir širdim,

Savąjį Dievą – noriu jį pažint.


O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,

Sudegink velnio užmačią,

Nušvinta Žemės planeta,

Auksinio amžiaus gimtyje.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com