Žemesnysis aš - ego

Noras būti ypatingu ir baimė suklysti

Troškimas būti ypatingu

Tęstinumo jausmą jums suteikianti savastis

Atsakomybės prisiėmimas už save ir savo gyvenimo kontroliavimas

Avatarų suvokimo filtras

Ego apibrėžimas ir ką reiškia neturėti ego

Kaip labiau įsisąmoninti proto pasąmonės lygmenis

Kai realybė pavirsta tik idėja, su kuria galima ginčytis

Ar mirsiu mirus mano ego?

Elektroninis diržas ir emocijos

Kaip ego gali pasinaudoti dvasiniu mokymu jūsų progresui sustabdyti

Kažkuriuo metu turėsite nutraukti sutartį, kurią jūsų ego sudarė su velniu

Kaip galime nukreipti sąmoningą protą, kad jis visada būtų Dievo Prote?

Tūnotojas ant slenksčio ar kūniškas protas?

Fundamentalus mokymas apie žmogišką išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją