Apgailestavimas dėl praeities ir pirmykštė savastis

Klausimas: Kaip man įveikti didžiulę problemą, kurią kuria mano emocinis protas, net kai racionalus protas intelektualiai suvokia, jog nėra išmintinga kankintis dėl tokių dalykų? Pavyzdžiui, suvokiu, jog apgailestavimas dėl buvusių santykių visiškai nėra naudingas, ir meilė yra nuolatos tekanti energija, tačiau nieko negaliu padaryti ir vis vien jaučiu pyktį, kad mano meilė baigėsi.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Mano mylimieji, nenoriu, kad atrodytų, jog kartojuosi, tačiau akivaizdus atsakymas yra – naudokitės įrankiais. Visais atvejais, kai jaučiate, kad susiduriate su jus slegiančia emocija, pirmoji problema yra ta, kad egzistuoja tam tikros tamsos jėgos, kurios išdidina arba kontroliuoja jūsų emocijas ir naudojasi jomis, kad ištrauktų jus iš ramybės būsenos. To galima išvengti prašant Arkangelo Mykolo apsaugos, prašant Astrėjos jus išlaisvinti ir violetinės liepsnos transmutuoti visas iškreiptas energijas, kurias turite savo emociniame kūne.

Labiau ilgalaikėje perspektyvoje, esmė čia yra išspręsti kažką savo psichologijoje. Tai iš tiesų savo šaknimis siekia pačią jūsų kosminę gimimo traumą, nes jūs visi, kai patyrėte tą gimimo traumą ir susikūrėte pirmykštę savastį, jautėte tam tikrą apgailestavimą, ne tik dėl to, kas įvyko jūsų gimimo traumoje, bet ir dėl to, kad iš viso atėjote į šią planetą. Kai tik pamatote, jog jums yra sunku paleisti ir kankinatės, kodėl tai padarėte, kodėl šitai įvyko, ir pykstate dėl kažko, kas įvyko praeityje, tai savo šaknimis siekia apgailestavimą, kad atvykote į šią planetą, arba apgailestavimą dėl to, kaip reagavote į puolusias būtybes.

Taip pat ir pirminiai Žemės gyventojai gali dėl to apgailestauti, ne dėl to, kodėl jie atvyko į planetą, bet kodėl jie reagavo taip, kaip reagavo į puolusias būtybes, kai pirmą kartą su jomis susidūrė. Ir tai iš tiesų nebus pilnai išspręsta, kol iki to neprieisite, kol neišrišite pirmykštės savasties ir kitų savasčių, ir kol nesuvoksite, kodėl atėjote į šią planetą, ir kol to neišspręsite ir neišmoksite to, ką jums reikėjo išmokti, ir neišsilaisvinsite iš jus čionai atvedusios matricos – tik tuomet, kai visa tai padarysite, galėsite susitaikyti su buvimu čionai, ir galėsite susitaikyti su tuo, kad esate gyvi, ir susitaikyti su tuo, kad esate bendrakūrėjas, kuris neprivalo visada būti tobulas.

Jūs eksperimentuojate su gyvenimu ir tiesiog stebite rezultatus, ir sakote: ar noriu toliau tai tęsti, o gal noriu kažko kito? Ir tuomet pakeičiate savo sąmonę, pasiųsdami kitokią žinią į kosminį veidrodį, ir taip toliau.

Tad turite įrankius. Taip pat sakyčiau, kad knyga „Mano Gyvenimai“ iš tiesų yra sukurta padėti žmonėms įveikti šį apgailestavimo dėl praeities mechanizmą, nes kai pripažįstate, kad labai ilgą laiką buvote įsikūnijime ir turėjote daug įvairių gyvenimų, ir susidūrėte su daugybe įvairių dalykų, ir turėjote gyvenimų, kuriuose padarėte daug blogesnių dalykų nei padarėte šiame gyvenime, arba patyrėte daug blogesnių dalykų nei patyrėte šiame gyvenime, tai jums padeda šiek tiek nuo to atsitraukti ir pamatyti, kad tai, ką patyrėte šiame gyvenime, iš tikrųjų nėra jau taip svarbu. Tai nėra epiškai svarbu.

Galite nuo to atsitraukti ir sakyti, na, atsižvelgiant į visus tuos dalykus, kuriuos patyriau per daugelį įsikūnijimų, argi tai iš tiesų yra svarbu? Negi tai iš tiesų yra taip baisu? Ar tikrai man reikia dėl šito kankintis, o gal galiu nuo to atsirišti, šiek tiek tai nuasmeninti ir tarti: Tai juk ne tragedija. Judėsiu toliau.

Atvirai tariant, kai išrišite tą pirmykštę savastį, pajausite, kad šie apgailestavimai tiesiog nunyksta. Kai kuriems iš jūsų reikės truputį daugiau su tuo padirbėti, kadangi galėjote susikurti dar vieną savastį, kuri reaguoja į tą konkrečią situaciją, tad jums gali prireikti pažvelgti į tą reakcinį šabloną ir atpažinti tą atskirąją savastį, ir tuomet sąmoningai nuspręsti leisti jai mirti. Kai pajausite tą paleidimą, tapsite nuo jos laisvi. Tai pasiekti bus žymiai lengviau, kai jau būsite įveikę pirmykštę savastį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels