Iliuzijų, kurios reikalingos įsikūnyti Žemėje, prisiėmimas

Klausimas: Mokytojai sakė, jog kad įsikūnytume, privalome prisiimti iliuzijas, reikalingas nusileisti į 48 sąmonės lygį. Kaip tai vyksta? Ar mūsų pačių AŠ ESU Esatis įdiegia iliuzinį programavimą į mūsų keturis žemesniuosius kūnus?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Ne, AŠ ESU Esatis neįdiegia iliuzijų. Galėtume tai palyginti su sraigtiniais laiptais, kuriuose Sąmoningasis AŠ pradeda lipti nuo 144 lygmens ir tuomet po vieną laiptelį lipa laiptais žemyn. Kiekvienoje laiptų pakopoje egzistuoja tam tikra iliuzija. Ši iliuzija, tam tikra prasme, yra bendra iliuzija, kurią bėgant laikui jos dabartinėje formoje sukūrė kolektyvinė sąmonė. Ji yra veikiama kolektyvinės sąmonės ir puolusių būtybių planetoje buvimo. Tačiau kai Sąmoningasis AŠ nulipa iki tam tikro laiptelio, jis ne tik kad prisiima iliuziją jos bendriausioje formoje, Sąmoningasis AŠ priima tam tikrą sprendimą, kai įžengia į šios iliuzijos vibraciją, į jos jėgos lauką.

Jūs turite individualią reakciją į bendrą iliuziją, kuri tuomet tampa jūsų toje pakopoje suformuojamu įsitikinimu, ir tuomet jūs kartojate šį procesą lipdami žemyn, ir darote tai tol, kol pasiekiate 48 lygmenį. Žinoma, egzistuoja tam tikros bendros tendencijos, kurios charakterizuoja šias iliuzijas, tačiau kiekvienas iš jūsų turite individualią jos versiją. Būtent dėl to jums reikia pasiekti tą įžvalgą: „Ką tai tiksliai reiškia jums? Kokia tiksliai yra tos iliuzijos konkreti forma?“ Galbūt tai netgi gali būti tam tikri žodžiai arba jūsų turimi įsitikinimai, ir būtent taip jūs nuo jos išsilaisvinate.

Galėtume sakyti, kad kai pradedate kelionę aukštyn, jūs kopiate aukštyn tais sraigtiniais laiptais nuo 48 lygmens ir kiekviename lygmenyje jūs praregite iš iliuzijos. Jūs pamatote, kas tai yra per iliuzija, ir kai pamatote, kad tai yra iliuzija, jūs ją paleidžiate ir pakylate ant kitos pakopos. Kai paimate kursą į asmeninį meistriškumą, mes jame einame per septynis spindulius ir, žinoma, galime jums duoti tik bendrą suvokimą apie tame lygmenyje egzistuojančią iliuziją. Ir tai jau yra jūsų užduotis eiti vidun ir prašyti mokytojo, Čohano pagalbos, kad pamatytumėte, kas tai tiksliai yra jums, idant galėtumėte tai paleisti ir virš to pakilti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels