Ego apibrėžimas ir ką reiškia neturėti ego

Klausimas: Regis, kad 144 Žemėje įmanomus sąmonės lygius galima suskirstyti į tris skirtingus lygmenis: iki 48 lygmens, iki 96 lygmens ir iki 144 lygmens. Tad jeigu taip ir yra, tuomet kiekvienoje pakopoje susiduriame su skirtingais iniciacijų į Kristaus sąmonę lygmenimis. Ar šioje Kristaus iššūkio iniciacijoje įmanoma ne tik akies krašteliu pamatyti dar vieną savastį, kurios turėtume atsikratyti, bet ir visą savo ego struktūrą? O gal tai tėra dar viena iliuzija, norinti mus įtikinti, jog, kadangi susidūrėme su visa savo ego struktūra, viską žinome – ir mums nebėra būtina toliau kvestionuoti savo proto dėžutės apie Kristaus sąmonę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, paprastas atsakymas yra: Taip. Žemėje, žinoma, yra žmonių, kurie patikėjo, jog nebeturi jokio ego. Ir štai čia prieiname tam tikrą subtilumą, kadangi viskas priklauso nuo to, kaip apibrėžiate ego. Galite turėti labai siaurą ego apibrėžimą ir sakyti, kad žmogus praregėjo iš šio ego, pažvelgė šiai struktūrai į akis ir ją įveikė. Todėl, pagal tą apibrėžimą, žmogus nebeturi jokio ego. Tačiau tai nereiškia, kad žmogus nebeturi jokių atskirųjų savasčių ir todėl dabar yra aukštesnėje sąmonės būsenoje, ir jam daugiau nebereikia tirti savo psichologijos.

Tai yra iliuzija, į kurią laiko bėgyje papuolė daug žmonių. Ypač tie, kurie pasiekė kažkokią poziciją, tapdami dvasiniais mokytojais, būdami dvasiniame judėjime, būdami pasiekę kažkokį postą dvasiniame judėjime, ar kad ir kas tai būtų. Yra daug šių žmonių, kurie teigia, jų pasekėjai teigia, arba jie patys tiki nebeturintys jokio ego. Kartais jie gali būti teisūs pagal savo ego apibrėžimą, tačiau tai nereiškia, kad jie nebeturi jokios psichologijos, kurią jiems reikėtų tirti, nes, kaip sakėme, kiekvienam iš 144 sąmonės lygmenų egzistuoja iliuzija, egzistuoja šia iliuzija paremta atskiroji savastis. Turite nesiliauti to tirti tol, kol esate įsikūnijime.

Kaip jau anksčiau sakėme, galite įveikti bet kokius apribojimus, jei tik ryšitės į tai pažvelgti. Jeigu save įtikinsite, kad nebeturite jokio ego ar neišspręstos psichologijos, ir todėl jums nebėra reikalo tirti savo psichologijos, na tai tuomet nepakilsite virš to lygmens. Galite būti pasiekę ganėtinai aukštą sąmonės lygį, tačiau jeigu nepakilsite virš šio lygmens, neišpildysite savo aukščiausio potencialo. Galbūt net neužsitarnausite savo pakylėjimo. Realybė yra tokia, kad kai pasiekiate aukštesnius Kristaus įžvalgumo lygmenis, pradedate matyti, jog kiekvienas lygmuo turi atskirąją savastį, kuri turi būti išrišta. Suvokiate, kad vis dar tebeturite jums likusių atskirųjų savasčių. Tai jūsų netrikdo; tai nereiškia, jog jaučiate negalintys savęs išreikšti. Suvokiate, kad visada egzistuos kažkas, į ką turėsite pažvelgti – visada tiriate savo reakcijas į situacijas. Ir jeigu būsite pasiryžę tai daryti, iš tiesų pasieksite tikslą.

Vos tik pasiekiate tašką, kuriame save sustabdote, jūsų progresavimas taip pat negalės pakilti virš to lygmens. Viskas iš tiesų yra taip paprasta.

Žinau, kad Žemėje egzistuoja labai sena svajonė, jog galite pasiekti tašką, kuriame būsite pasiekę pačią aukščiausią sąmonės būseną. Tačiau tai yra iliuzija, mano mylimieji, projektuojama puolusių būtybių ir stiprinama daugelio geranoriškų dvasingų žmonių. Galite matyti, kad dauguma dvasinių judėjimų ir religijų turi šį tikėjimą. Krikščioniai sakytų: „Jėzus neturėjo ego“. Budistai sakytų: „Buda neturėjo ego“. Musulmonai sakytų: „Pranašas neturėjo ego“. Tą patį sakytų ir daugelis kitų dvasinių judėjimų – Summit Lighthouse buvo tikima, kad pasiuntinys neturi ego. AŠ ESU judėjime buvo tikima, kad pasiuntiniai neturi ego. Teosofijoje buvo tikima, kad Madam Blavatskaja neturi ego, ir taip toliau.

Laikykite, kad jums pasisekė, jog priklausote judėjimui, kurio pasiuntinys nejaučia poreikio teigti, jog neturi ego, ir nenori, kad kiti žmonės taip galvotų. Būtent dėl to galėjome perduoti šiuos mokymus. Kitaip būtumėte pasiekę tašką, už kurio joks progresas būtų buvęs neįmanomas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels