Noras būti ypatingu ir baimė suklysti

Klausimas: Ar galėtų Mokytojai plačiau paaiškinti ryšį tarp šių senųjų dvasių – dvasios, kuri nori būti ypatinga ir pranašesnė, ir dvasios, kuri nenori suklysti. Regis, kad tarp jų egzistuoja ryšys. Ta prasme, kad „aš nenoriu suklysti“ dvasia atrodo esanti kitos dvasios, sakančios „aš noriu būti ypatinga ir pranašesnė“ padarinys. Ar tai tiesa?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, mes esame perdavę mokymus, kad dvasios dažnai būna sukuriamos poromis. Tad matote, kai turite šį troškimą būti pranašesniu, iš to seka, kad jeigu yra įrodoma, jog suklydote, tai kaip tuomet galite būti iš tiesų pranašesni už tuos, kurie yra teisūs. Na ir dabar, žinoma, čia egzistuoja visas šis dirbtinis teisingumo ir klaidingumo konstruktas, kuris, kaip paaiškino Gautama Buda ir daugelis mūsų, yra beprasmiškas. Ir vis dėlto, dvasioms jis yra netgi labai prasmingas ir turintis kažkokią ypatingą svarbą.

Akivaizdu, kad egzistuoja tam tikra sąmonė, prasidėjusi nuo puolusių būtybių, nes priežastis, dėl kurios jos nupuolė, buvo ta, kad nenorėjo pripažinti, nebūtinai, jog suklydo, bet kad padarė pasirinkimus, kuriais pačios save apsiribojo. Jos nenorėjo pripažinti, kad susikūrė tam tikrą pranašumo jausmą, tačiau tai tebuvo iliuzija. Norėdamos išsaugoti šią proto būseną, į kurią įžengė nupuolusios, jos niekada negali pripažinti suklydusios. Ir galėtume sakyti, kad puolusioms būtybėms visas šis jautimosi pranašesniu pagrindas yra tai, kad jos niekada negali klysti.

Na ir dabar, šią sąmonę jos atsinešė ir į Žemę. Žemėje ši sąmonė buvo labai ilgą laiką. Ji labai stipriai paveikė gyvenimą Žemėje, ir šiuo metu kolektyvinėje sąmonėje egzistuoja labai stiprūs padarai. Daugelis žmonių, kurie nėra puolusios būtybės, persiėmė šiuo tikėjimu. Daugelis avatarų taip pat tuo patikėjo. Iš dalies dėl to, apie ką aš ką tik kalbėjau, tai yra, kad atėjote į Žemę su geriausiomis intencijomis, bet buvote atstumti žmonių. Ir šiame atstūmime dažnai dalyvauja puolusios būtybės, kurios jus stengiasi įtikinti, kad suklydote ateidami į Žemę ir neturėjote ateiti į Žemę.

Daugelis jūsų taip pat patyrėte šį šoką, ne tik dėl gimimo traumos ir specifinės reakcijos, bet taip pat atsitraukdami žingsnelį atgal ir susimąstydami: ar suklydau ateidamas į Žemę, gal man nereikėjo čia ateiti? Kai kurie iš jūsų turėjote tą baimės jausmą, kad suklydote. Jūs prisiėmėte šią sąmonę, kurioje nenorite, kad kas nors kada nors dar kartą įrodytų jus suklydus, prisiėmėte tai net ir kaip avatarai. Tai yra labai artima tai pačiai sąmonei, kurioje yra puolusios būtybės.

Na ir dabar, jūs nesate nupuolę, tad tai nėra taip sukietėję jūsų prote kaip puolusių būtybių protuose. Tačiau turite su tuo dirbti būdami avatarais ir pasiekti tašką, kuriame ryžtumėtės klysti. Jūs, visų pirma, ryžtumėtės pripažinti, kad padarėte tam tikrus dalykus, kurie nebuvo konstruktyvūs, kurie jus ribojo, kurie nepasiekė to tikslo, kurio norėjote, ir todėl turite pasikeisti.

Tačiau taip pat turite pasiekti tašką, kuriame ryžtumėtės pasirodyti suklydę kitų žmonių akyse, ir galėtumėte būti visiškai neprisirišę prie to. Nes žinote, kad jie jus teisia pagal savo sąmonės būseną, jie taiko dualistinį vertybinį vertinimą. Ir jūs suvokiate, kad nors atrodote suklydę Žemėje esančių žmonių akyse, jūs nesuklydote pakylėtųjų mokytojų akyse. Nes, vėlgi, jūsų intencijos yra tyros, jūsų atėjimo čionai intencijos buvo tyros, jūs nesuklydote ateidami į Žemę. Ir yra visiškai nesvarbu, net jeigu visi žmonės Žemėje manytų, kad suklydote pagal jų standartą, nes šis standartas yra iliuzija.

Tai yra tikra tiesa, jog jeigu norite išsilaisvinti nuo viso šio savasčių konglomerato, jums reikia pažvelgti į abi šias dvasias. Jums reikia pamatyti, kad jos sudaro tam tikrą poliariškumą, viena kitą stiprindamos. Tačiau tikrasis raktas yra įveikti troškimą būti ypatingu. Jeigu nesate ypatingas, tai negi svarbu, kad suklydote? Nes tai, kad padarėte klaidą pagal žemišką standartą, niekaip nesumažina to, kas jūs esate. O buvimas teisiu pagal žemišką standartą nepadaro jūsų ypatingu ar pranašesniu. Nes žemiškas standartas yra netikras.

Gali būti naudinga pereiti periodą, per kurį perėjo šis pasiuntinys, kuomet jis pradėjo mąstyti apie tai, kad iš tiesų jis nesiskiria nuo daugumos kitų žmonių. Jis nėra ypatingas, jis nėra pranašesnis. Jis turėjo poreikį jaustis ypatingu, kai buvo jaunas, kaip jį turi ir dauguma dvasingų žmonių. Tačiau jis į tai pažvelgė ir suvokė, kad jame nėra nieko ypatingo. Ir jis neturi poreikio jaustis ypatingu pagal kokį nors standartą Žemėje. O Kristaus prote nėra jokio standarto, pagal kurį kai kurie žmonės būtų ypatingesni už kitus, kadangi Kristaus protas suvokia, kad visa gyvybė yra viena. Ir kaip tuomet galėtų būti žmonių, kurie būtų ypatingi, jeigu visa gyvybė yra viena ir visi gimė iš to paties šaltinio, ir visi turi tokį patį potencialą augti? Galite sakyti, kad yra žmonių, kurie yra labiau subrendę, kurie yra labiau išplėtę savo savimonę už kitus. Tačiau tai jų nepadaro geresniais pagal dualistinį vertybinį vertinimą, tai jų nepadaro ypatingais ar pranašesniais.

Kai paleisite šias savastis, pajusite, lyg nuo jūsų būtų nuridentas milžiniškas akmuo. Nes dabar nebeturėsite gyventi pagal šį puolusių būtybių standartą, kuriame niekada negalite suklysti. Nebejausite šios įtampos, kuomet visą laiką jaudinotės, ar tik nesuklydote, o gal kažkas galvoja, kad suklydote, o gal aš padariau klaidą.

Tiesiog galite pasakyti: „Na, turiu teisę būti Žemėje. Turiu teisę būti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Turiu teisę rinktis pagal savo dabartinį sąmonės lygį ir tai, ką matau ir ko nematau. Ir turiu teisę pažvelgti į savo pasirinkimų pasekmes ir pasinaudoti jomis savo dabartiniam sąmonės lygiui transcenduoti, užuot leidęsis į visą tą dirbtinį vertinimą ir svarstymus, ar buvo teisinga ar klaidinga padaryti tai, ką padariau.“ Kaip Maitrėja pasakė savo diktavime Kristiškumo vebinare, negalite klaidingai pasirinkti, jei tik ryžtatės pažvelgti į pasekmes ir pažiūrėti, kaip jos galėtų padėti jums paaugti. Bet koks pasirinkimas, kuris jums padeda augti, negali būti klaida, kaip tai galėtų būti klaida? Augti yra gyvenimo tikslas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels