Pakylėtieji Mokytojai

Pakylėtojo Mokytojo mokslinės žinios

Kokios yra mūsų pasirinkimo galimybės po pakylėjimo?

Savitos asmenybės bruožai ir pakylėjimas

Senos istorijos apie Sen Žermeną

Kodėl pakylėtieji mokytojai lieka su Žeme ir padeda Žemei?

Ar pakylėtieji mokytojai siunčia savo pačių tąsas į Žemę?

Kiti Sen Žermeno aukso amžiai

Tomas Moras, Tomas Muras ir Mokytojas MOR

Pakylėtasis Mokytojas Lanto

Dangiškosios Motinos atstovės didžiausioms žmonių grupėms

Ar gali pakylėtieji mokytojai nupulti?

Pakylėtieji Mokytojai Džvalas Kulas ir Dievas Harmonija

Pakylėtieji Mokytojai turi sferišką, nelokalizuotą sąmonės būseną

Ar galime kažką sužinoti apie pakylėtąją karaliją, žiūrėdami į Žemėje egzistuojančias sąlygas?

Jūs nesate sukuriami užimti dvasinę tarnystę, turite ją užsitarnauti

Klausimas apie gyvybės srautus, kurie yra pakylėtųjų mokytojų tąsos

Nėra jokio susiskaldymo pakylėtoje karalijoje

Kodėl negirdėjome jokių Joganandos diktavimų?

Pakylėtojo mokytojo šviesos kūnas neturi lyties, kaip ji yra suprantama Žemėje

Pakylėtieji mokytojai bendrauja vieni su kitais visiškai kitokiu būdu nei žmonės Žemėje

Pakylėtosios būtybės inkarnacija

Eteriniai mokytojų ašramai

Ar kai kurios dvasinės būtybės gimė ypatingu būdu

Kodėl tiek mažai diktavimų iš Kuthumi?

Ar pakylėtieji mokytojai yra iš tam tikrų šalių?

Kaip mokytojai su mumis dirba

Formą prisiimantys mokytojai

Apie Sen Žermeną

Ar pakylėtasis mokytojas yra laisvas Dievuje?

Iš kur žinoti, ar pakylėtieji mokytojai yra tikri

Kuan Jin liks su Žeme

Mokytojo MOR savybių įkūnijimas

Guru Ma postas dvasinėje karalijoje

Šri Juktešvaras ir Lahiri Mahasaja

Didysis Baltasis Sostas?

Helijas ir Vesta plius Alfa ir Omega plius trejybė

Ar pakylėtieji mokytojai jaučia frustraciją?

Kaip pakylėtieji mokytojai įsivaizduoja savo santykį su mumis Žemėje?

Pakylėtieji mokytojai nedirba su NSO

Kodėl pakylėtiesiems mokytojams reikia rengti pasitarimus?

Judas Tomas

Ar Marija Magdalena buvo juodaodė?

Sanat Kumara ir 144 000 gyvybės srautų, nusileidusių į Žemę

Pakylėtoji būtybė turi galimybę toliau augti

Jūsų dvasinė geneologija

Mūsų dvasiniai tėvai

Paramahansa Jogananda šiandien yra pakylėtasis mokytojas

Ledi Mokytoja Portija, Teisingumo Deivė

Krišna atnešė mokymą apie Kristų į Rytus

Pakylėtasis mokytojas Mylimasis Jonas

Sanat Kumara ir Maldekas